Кафедра цивільного права та процесу

Кафедру цивільного права та процесу було створено в результаті реорганізації кафедри цивільно-правових дисциплін відповідно до наказу МВС України № 351 від 08.04.2006. Вона є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Колектив кафедри забезпечує проведення на рівні державних стандартів освітнього процесу, участь у підготовці фахівців для Національної поліції, здійснюючи навчально-виховний процес з відповідних дисциплін: «Цивільне право та процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Господарське право», «Фінансове право», «Екологічне право», «Актуальні проблеми фінансового права», «Приватне право: практика тлумачення і застосування», «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів».

У різні роки кафедру очолювали к.ю.н., доц. Берестова І.Е. (2006-2007), к.ю.н., доц. Лещенко Д.С. (2006-2012), д.ю.н., проф. Обушенко О.М.(2012-2013), к.ю.н., доц. Коваленко А.В.(2013-2018).

З серпня 2018 року кафедру очолює к.ю.н. Резворович Кристина Русланівна.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри свого часу працювали: д.ю.н., проф. Юнін О.С., д.ю.н., доц. Чабаненко М.М., к.ю.н., доц. Богуславський М.Г., д.ю.н., проф. Легеза Ю.О., к.ю.н. Борисенко Н.А., к.е.н., доц. Якименко Л.П., к.ю.н., доц. Саксонов В.Б., к.ю.н. Руфанова В.М., к.ю.н. Новосад А.С., к.ю.н. Миронюк С.А., к.пед.н. Валєєв Р.Г., к.ю.н., доц. М.О.Савєльєва М.О., к.ю.н. Давидова Н.В.

 

Сьогодні науково-педагогічну діяльність кафедри забезпечують такі фахівці:

 

Резворович Кристина Русланівна – завідувачка кафедри, кандидатка юридичних наук

(Google Scholar, Publons, ORCID, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2012р., Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду та правосуддя».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидатка юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право та процес», «Цивільний процес», «Трудове право».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 70 наукових праць, 12 з яких навчального спрямування. Увійшла до авторського колективу двох монографій, опублікованих за кордоном.

Має 5 наукових статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Щорічно підвищує кваліфікацію, приймаючи участь у міжнародних програмах стажування за кордоном:

Січень-лютий 2019 року – Innovation in science. The procedure for issuing a European patent. (120 годин/4 кредити ECTS); Sustainable development Ltd, Slovenia.

Серпень-листопад 2019 року – Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку (180 годин/6 кредитів ECTS); Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією CEASC.

Зимовий семестр 2020 року – Проєкт мобільності CEASC; Theological Institute TF Catholical University in Ruzomberok, in Spisska Kapitula – Spisske Podhradnie у співпраці із Фундацією CEASC.

Травень – червень 2021 року – Scientific activity in the discipline of legal sciencs from a national and international perspective (180 годин/6 кредитів ECTS); University of Bialystok, Faculty of Law, The Legal Centre for Research on Education.

У 2019 році пройшла атестацію в атестаційній комісії при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ щодо вільного володіння українською мовою, про що отримала відповідне свідоцтво.

У 2020 році отримала сертифікат В2 (Upper Intermidiate), підтверджуючій рівень вільного володіння англійською мовою.


 

Юніна Марина Петрівна – доцентка кафедри, кандидатка юридичних наук, доцентка

(Google Scholar, ORCID, Publons, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Одеська національна юридична академія, 2003 р. Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист-спеціаліст».

Національний університет внутрішніх справ, 2004 р., Спеціальність – «Правоохоронна діяльність», кваліфікація – «Магістр».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидатка юридичних наук, 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Уніфікація право- та дієздатності юридичних осіб у міжнародному приватному праві».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцентка кафедри цивільного права та процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право», «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 60 наукових праць, 11 з яких навчального спрямування. Увійшла до авторського колективу однієї монографії, опублікованої за кордоном.

Має 3 наукові статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Постійно підвищує кваліфікацію, приймаючи участь у міжнародній програмі стажування за кордоном:

Січень-лютий 2019 року – Innovation in science. The procedure for issuing a European patent. (120 годин/4 кредити ECTS); Sustainable development Ltd, Slovenia.

У 2019 році отримала сертифікат В2 (Upper Intermidiate), підтверджуючій рівень вільного володіння англійською мовою.


 

Круглова Ольга Олександрівна – доцентка кафедри, кандидатка юридичних наук, доцентка, підполковник поліції

(Google Scholar, ORCID, Publons, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Харківський університет внутрішніх справ, 1999 р. Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидатка юридичних наук, 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства: аналіз складу злочину».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцентка кафедри цивільного права та процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право та процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Приватне право: практика тлумачення та застосування».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 80 наукових праць, 21 з яких навчального спрямування. Увійшла до авторського колективу монографії, опублікованої за кордоном.

Щорічно підвищує кваліфікацію, у тому числі проходячи програми міжнародного стажування:

Травень-липень 2018 року – пройшла спеціалізацію за професійною програмою науково-педагогічних, наукових працівників на базі Харківського національного університету внутрішніх справ (108 годин).

Травень 2019 року – підвищення кваліфікації за професійною програмою працівників підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (98 годин).

Січень-лютий 2020 року – підвищення кваліфікації за професійною програмою «Педагогіка вищої школи» на базі Класичного приватного університету».

Листопад-грудень 2020 року – the international postgraduate internship «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland». Organized by Collegium Civitas (180 hours (6 ECTS).

Ц 2019 році отримала від Дніпропетровського державного університету Сертифікат за успішне завершення курсів з вивчення англійської мови рівня В1-В1+ (192 години).

У 2019 році пройшла атестацію при Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ щодо вільного володіння державною мовою.


 

Ярошенко Артем Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

(Google Scholar, ORCID, Publons, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013 р. Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Професіонал в галузі правознавства».

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2013 р. Спеціальність – «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – «Викладач університетів та вищих навчальних закладів».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, тема дисертації: «Адміністративно-правове регулювання в галузі насінництва в Україні».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Екологічне право», «Фінансове право», «Актуальні проблеми фінансового права».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор понад 70 наукових праць. Увійшов до авторського колективу двох монографій, опублікованих за кордоном.

Має наукову статтю у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Постійно підвищує кваліфікацію, приймав участь у міжнародній програмі стажування за кордоном:

Січень-лютий 2019 року – Innovation in science. The procedure for issuing a European patent. (120 годин/4 кредити ECTS); Sustainable development Ltd, Slovenia.


 

Нагорна Олена Олександрівна – старша викладачка кафедри, старший лейтенант поліції

(Google Scholar, ORCID, Publons, Бібліометрика української науки)

ОСВІТА

Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2004. Спеціальність – «Правознавство», кфаліфікація – «Юрист».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. Спеціальність – «Право», кваліфікація – «Магістр».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Господарське право», «Трудове право», «Екологічне право».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 30 наукових праць, 10 з яких навчального спрямування.

Увійшла до авторського колективу однієї монографії, опублікованої за кордоном.

Постійно підвищує кваліфікацію та прийняла участь у міжнародній програмі стажування за кордоном:

Серпень-листопад 2019 року – Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку (180 годин/6 кредитів ECTS); Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією CEASC.

Зимовий семестр 2020 року – Проєкт мобільності CEASC; Theological Institute TF Catholical University in Ruzomberok, in Spisska Kapitula – Spisske Podhradnie у співпраці із Фундацією CEASC.

У 2019 – 2020 рік – ДДУВС – пройшла курс у Школі педагогічної майстерності ДДУВС.


 

Логінова Марина Вікторівна – викладачка кафедри, капітан поліції

(Google Scholar, ORCID, Publons)

ОСВІТА

Одеська національна юридична академія, 2007 р. Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільний процес», «Цивільне право та процес», «Екологічне право».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 5 праць наукового спрямування, постійно покращує показники публікаційної активності.

У 2021 році увійшла до складу авторського колективу монографії.


 

Мітусова Катерина Сергіївна – викладачка кафедри, старший лейтенант поліції

(Google Scholar, ORCID, Publons)

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Бакалавр з права».

Національна академія внутрішніх справ. 2019. Спеціальність – «Право», спеціалізація – «Слідча діяльність», кваліфікація – «Керівники та професіонали в галузі правознавства та правоохоронної діяльності»

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільний процес», «Господарське право», «Трудове право», «Екологічне право.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Молода вчена постійно покращує показники публікаційної активності та на сьогодні має понад 10 праць наукового спрямування, 1 з яких тези доповіді у Міжнародній науково-практичній конференції за кордоном «SECTORAL RESEARCH XXI: CHARACTERISTICS AND FEATURES» (Чикаго, США).

У 2021 році увійшла до складу авторського колективу монографії.

Також у 2021 році прийняла участь в програмах стажування та підвищення кваліфікації, про що отримала відповідні сертифікати:

Вересень – жовтень 2021 року – участь у серії вебінарів, організованих Міністерством освіти і науки України та Державною науково-технічною бібліотекою України, «Використання постійних ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер-класи ORCID для науковців» (м. Київ).

04-16 жовтня 2021 – підвищення кваліфікації за професійною програмою працівників підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагуваннн (98 годин).

20 жовтня 2021 року пройшла підвиення кваліфікації за освітньою програмою вебінару «Діловий етикет педагога: новації XXI ст.»


 

Богуж Світлана Анатоліївна – старша лаборантка кафедри

ОСВІТА

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленко.

Забезпечує організаційно-методичну роботу підрозділу шляхом ведення діловодства кафедри, створення умов для організації та проведення освітньо-виховного процесу, а також збереження та вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.

Працює в університеті з 2004 року.


 

Загальнокафедральна тема – «Розвиток цивільного, сімейного, трудового та господарського законодавства для забезпечення приватних інтересів у сучасних умовах».


Головними напрямами наукових досліджень визначено:

– роль приватного права в умовах глобалізаційних викликів;

– актуальні проблеми цивільного законодавства України;

– реформування цивільного права в умовах євроінтеграції;

– розвиток сучасних трудових правовідносин в Україні;

– правові проблеми захисту авторського права;

– формування риторичної компетенції працівників правоохоронних органів;

– методика викладання правничих дисциплін у ВНЗ МВС України зі специфічними умовами навчання.

Науково-педагогічний склад кафедри співпрацює зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ, практичними працівниками Національної поліції та органами державної влади й місцевого самоврядування в підготовці майбутніх юристів, наукових кадрів. Результати досліджень знайшли застосування як у правоохоронних органах, так і в навчальних закладах юридичного профілю України.

З метою посилення прикладного, практичного характеру викладання навчальних дисциплін кафедри для проведення лекційних, семінарських та практичних занять запрошуються практичні працівники, зокрема, адвокати, працівники та службовці органів державної влади, місцевого самоврядування, суду тощо.

Під час викладання навчальних дисциплін науково-педагогічні працівники кафедри застосовують сучасні інтерактивні форми та методи навчання, серед яких проведення практичних та семінарських занять з використанням методів фліпчарту, дискусії, роботи в малих групах, оксфордських дебатів, кейс-методу, інтеграційних ігр, також працівники кафедри використовують технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення лекцій.

Особливу увагу на кафедрі приділяють проведенню практичних занять з використанням відкритої зали судових засідань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, системно проводяться модельні судові засідання із залученням практичних працівників (суддів, адвокатів, прокурорів та ін.).

На кафедрі функціонує науковий гурток, на щомісячних засіданнях якого досліджуються новели, перспективи розвитку приватного права в умовах глобалізації, а також проблемні аспекти правового регулювання окремих приватно-правових відносин та можливі шляхи їх вирішення. Керівником наукового гуртка є к.ю.н., доцент Юніна Марина Петрівна.

Викладачі кафедри залучають курсантів та слухачів до активної участі у засіданнях наукового гуртка, результати досліджень якого апробуються на міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходах, конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи курсантів та здобувачів вищої освіти у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, публікація наукових статей та тез доповідей.

За досягнення в розвитку юридичної науки викладачі кафедри та члени наукового гуртка неодноразово нагороджувались дипломами і грамотами.

З метою підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти науково-педагогічним складом кафедри традиційно проводяться вікторини з актуальних питань цивільного, трудового та господарського права.

Також наприкінці навчального року з метою перевірки засвоєння знань з навчальних дисциплін кафедри проводяться факультативні заняття у формі поліцейського квесту.

Усі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших закладів вищої освіти, досвідченими практичними працівниками правоохоронних, правозахисних органів та ін. Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою створено кафедральний бібліотечний фонд спеціальних наукових і навчальних видань із цивільно-правової тематики, а також матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів.

Важливим напрямом діяльності кафедри є організація та проведення різноманітних наукових заходів, які в свою чергу являють собою невід’ємну складову комплексного та системного підходу до креативної та інтерактивної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

23 листопада 2018 кафедра цивільного права та процесу виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичне та практичне застосування норм цивільного, трудового та господарського права в сучасних умовах». У рамках науково-практичної конференції виступив, запрошений кафедрою, народний депутат України Сергій Володимирович Власенко. Він акцентував увагу на питанні забезпечення прав і свобод людини за Конституцією України та Європейською Конвенцією.

Також до учасників заходу кафедрі вдалося залучити двох екс-суддів Конституційного суду України – Шишкіна Володимира Івановича та Стецюка Петра Богдановича. Загалом в конференції прийняли участь 222 учасника.

26 квітня 2019 відбувся Регіональний круглий стіл «Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток приватних відносин в Україні». Учасниками заходу переважно стали представники наукової спільноти, юристи, адвокати, представники державних органів та органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини, а також здобувачі вищої освти.

29 листопада 2019 року кафедра виступила організатором Всеукраїнського науково-практичного семінару «Роль приватного права України в забезпеченні прав людини».

У роботі семінару взяли участь суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко, заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян, науковці, викладачі, державні службовці, адвокати, практики та курсанти. Таке широке коло запрошених дозволило забезпечити високу якість наукової дискусії.

30 жовтня 2020 року відбувся перший на кафедрі науковий онлайн-захід – Регіональний круглий стіл «Регулювання правовідносин в сфері банківської діяльності» за допомогою дистанційної платформи у форматі Zoom-конференції. В організації та проведенні круглого столу взяли участь понад 40 осіб – це науковці, юристи-практики, адвокати, ад’юнкти та курсанти.

Перспективними напрямками роботи кафедри є розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін для забезпечення дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій; видання навчальних видань з дисциплін кафедри; написання монографій у складі творчих колективів інших кафедр, навчальних закладів та зарубіжних виданнях; участь у розробці проєктів для правоохоронних органів; підвищення кваліфікації НПП шляхом участі у міжнародних програмах стажування за кордоном та публікаційна активність.

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра знаходиться на 5 поверсі навчального корпусу, к. 530, 531, 532, 535.

Телефони кафедри: (056) 31-72-49, 31-72-33.

Адреса електронної пошти: k_cpp@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

ЗМІНИ до положення про кафедру

ГРАФІК проведення консультацій та чергування

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 15 897