Кафедра цивільного права та процесу

Кафедру цивільного права та процесу було створено в результаті реорганізації кафедри цивільно-правових дисциплін відповідно до наказу МВС України № 351 від 08.04.2006. Вона є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Колектив кафедри забезпечує проведення на рівні державних стандартів освітнього процесу, участь у підготовці фахівців для Національної поліції, здійснюючи навчально-виховний процес з відповідних дисциплін: «Цивільне право та процес», «Трудове право», «Право інтелектуальної власності», «Господарське право», «Фінансове право», «Екологічне право».

У різні роки кафедру очолювали к.ю.н., доц. І.Е. Берестова (2006-2007), к.ю.н., доц. Д.С. Лещенко (2006-2012), д.ю.н., проф. О.М. Обушенко (2012-2013), к.ю.н., доц. А.В. Коваленко (2013-2018).

З серпня 2018 року кафедру очолює к.ю.н. К.Р. Резворович.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри свого часу працювали: к.ю.н., доц. М.М. Чабаненко, к.ю.н., доц. М.Г. Богуславський, к.ю.н., доц. Ю.О. Легеза, к.ю.н. Н.А. Борисенко, к.е.н., доц. Л.П. Якименко, к.ю.н., доц. В.Б. Саксонов, к.ю.н. В.М. Руфанова, к.ю.н. А.С. Новосад, к.ю.н. С.А. Миронюк, к.пед.н. Валєєв Р.Г., к.ю.н. М.О. Савєльєва.

 

Сьогодні науково-педагогічну діяльність кафедри забезпечують такі фахівці:

Кафедра цивільного права та процесу

 

Завідувач кафедри, кандидат юридичних наук Резворович Кристина Русланівна.

Резворович Кристина Русланівна

Освіта вища, у 2012 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Кандидат юридичних наук з 2016 року.

Викладає навчальну дисципліну: «Цивільне право та процес».

Має понад 26 наукових, зокрема, 1 наукова стаття у виданні, що індексується у міжнародних базах даних Web of Science та навчально-методичних публікацій, в тому числі 2 навчальних посібника.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Юніна Марина Петрівна освіта вища, у 2003 році закінчила Одеську національну юридичну академію, у 2004 році закінчила магістратуру Національного університету внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук з 2011 року, доцент з 2019 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне право та процес», «Право інтелектуальної власності».

Має понад 50 наукових, зокрема, 1 наукова стаття у виданні, що індексується у міжнародних базах даних Web of Science та навчально-методичних публікацій, в тому числі 6 навчальних посібників (1 з яких має гриф МОН України).

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції Круглова Ольга Олександрівна на службі в органах внутрішніх справ з серпня 1995 року.

У 1999 році закінчила юридичний (слідчо-криміналістичний) факультет Харківського національного університету внутрішніх справ.

Кандидат юридичних наук з 2005 року, доцент з 2011 року.

Викладає навчальну дисципліну: «Цивільне право та процес».

Має понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 10 навчальних посібників (4 з яких мають гриф МОН України). Підготувала одного кандидата юридичних наук.

 

Доцент кафедри, кандидат юридичних наук Ярошенко Артем Сергійович.

Освіта вища, у 2013 році закінчив державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет».

Кандидат юридичних наук з 2017 року.

Викладає навчальні дисципліни: «Екологічне право», «Трудове право», «Фінансове право».

Має понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 2 навчальних посібника.

 

Викладач кафедри, старший лейтенант поліції Нагорна Олена Олександрівна на службі в органах внутрішніх справ з листопада 2015 року.

Освіта вища, у 2004 році закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство».

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Трудове право».

Має 6 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 2 навчальних посібника.

 

Викладач кафедри Давидова Наталія Валентинівна.

Освіта вища, у 2012 році закінчила Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара.

Викладає навчальні дисципліни: «Господарське право», «Трудове право».

Має понад 18 наукових та навчально-методичних публікацій.

 

Загальнокафедральною темою на 2015-2019 рр. є «Розвиток цивільного, сімейного, трудового та господарського законодавства для забезпечення приватних інтересів у сучасних умовах». Головними напрямами наукових досліджень визначено: розвиток сучасних трудових правовідносин в Україні; правові проблеми захисту авторського права; формування риторичної компетенції працівників правоохоронних органів, методика викладання правничих дисциплін у ВНЗ МВС України зі специфічними умовами навчання; актуальні проблеми цивільного законодавства України.

Науково-педагогічний склад кафедри співпрацює зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ, практичними працівниками Національної поліції та органами державної влади й місцевого самоврядування в підготовці майбутніх юристів, наукових кадрів. Результати досліджень знайшли застосування як у правоохоронних органах, так і в навчальних закладах юридичного профілю України.

Кафедрою практикуються проведення практичних тренінгів щодо моделювання судових засідань з цивільних справ в залі судових засідань.

Кафедра цивільного права та процесу

На кафедрі діє науковий гурток з проблем цивільного і господарського права, керівником якого є к.ю.н., доцент М.П. Юніна.

Викладачі кафедри залучають курсантів та слухачів до активної участі у науковому гуртку, результати досліджень якого апробуються на науково-практичних конференціях, конкурсах, круглих столах, що відбуваються на базі кафедри, університету, інших вищих навчальних закладів. За досягнення в розвитку юридичної науки викладачі кафедри та члени наукового гуртка неодноразово нагороджувались дипломами і грамотами.

Кафедра цивільного права та процесу

Щорічно кафедра проводить: круглий стіл «Тенденції розвитку приватно-правових відносин у сучасних умовах» з виданням збірника (традиційно у квітні); науково-практичний семінар «Роль приватного права України в умовах євроінтеграції» з виданням збірника (традиційно в листопаді).

Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою створено кафедральний бібліотечний фонд спеціальних наукових і навчальних видань із цивільно-правової тематики.

Перспективними напрямками роботи кафедри є розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін для забезпечення дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій; видання навчальних посібників з дисциплін кафедри; написання монографій у складі творчих колективів інших кафедр та навчальних закладів; участь у розробці проектів для правоохоронних органів.

 

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Телефони кафедри: (056) 31-72-49, 31-72-33.

Адреса електронної пошти: k_cpp@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 8 495