Кафедра цивільного права та процесу

Кафедру цивільного права та процесу було створено в результаті реорганізації кафедри цивільно-правових дисциплін відповідно до наказу МВС України № 351 від 08.04.2006. Вона є структурним підрозділом факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Колектив кафедри забезпечує проведення на рівні державних стандартів освітнього процесу, участь у підготовці фахівців для Національної поліції, здійснюючи навчально-виховний процес з відповідних дисциплін: «Цивільне право та процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Трудове право», «Господарське право», «Фінансове право», «Екологічне право», «Приватне право: практика тлумачення і застосування», «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів», «Забезпечення виконання зобовʼязань», «Право інтелектуальної власності», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу», «Актуальні проблеми охорони та захисту соціально-трудових прав», «Міжнародне приватне право», «Сучасні доктрини міжнародного приватного права: сучасні проблеми»..

У різні роки кафедру очолювали к.ю.н., доц. Берестова І.Е. (2006-2007), к.ю.н., доц. Лещенко Д.С. (2006-2012), д.ю.н., проф. Обушенко О.М.(2012-2013), к.ю.н., доц. Коваленко А.В.(2013-2018).

З серпня 2018 року кафедру очолює д.ю.н., доц. Резворович Кристина Русланівна,.

На посадах науково-педагогічних працівників кафедри свого часу працювали: д.ю.н., проф. Юнін О.С., д.ю.н., доц. Чабаненко М.М., к.ю.н., доц. Богуславський М.Г., д.ю.н., проф. Легеза Ю.О., к.ю.н. Борисенко Н.А., к.е.н., доц. Якименко Л.П., к.ю.н., доц. Саксонов В.Б., к.ю.н. Руфанова В.М., к.ю.н. Новосад А.С., к.ю.н. Миронюк С.А., к.пед.н. Валєєв Р.Г., к.ю.н., доц. М.О.Савєльєва М.О., к.ю.н. Давидова Н.В., к.ю.н., доц. Круглова О.О., к.ю.н. Ярошенко А.С.

Сьогодні науково-педагогічну діяльність кафедри забезпечують такі фахівці:

 

Резворович Кристина Русланівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Google Scholar

ORCID ID

Бібліометрика української науки

Academia

ОСВІТА

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2012р., Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду та правосуддя».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері будівництва».

Доктор юридичних наук, 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Соціальні права та їх захист адміністративним судом»

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри цивільного права та процесу.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право», «Цивільний процес», «Забезпечення виконання зобовʼязань», «Актуальні проблеми цивільного права та процесу».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 135 наукових праць, 22 з яких навчального спрямування. Увійшла до авторського колективу 4 монографій, опублікованих за кордоном. 

Має 7 наукових статей у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Щорічно підвищує кваліфікацію, приймаючи участь у міжнародних програмах стажування за кордоном:

Січень-лютий 2019 року – Innovation in science. The procedure for issuing a European patent. (120 годин/4 кредити ECTS); Sustainable development Ltd, Slovenia.

Серпень-листопад 2019 року – Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку (180 годин/6 кредитів ECTS); Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією CEASC.

Зимовий семестр 2020 року – Проєкт мобільності CEASC; Theological Institute TF Catholical University in Ruzomberok, in Spisska Kapitula – Spisske Podhradnie у співпраці із Фундацією CEASC.

Травень – червень 2021 року – Scientific activity in the discipline of legal sciencs from a national and international perspective (180 годин/6 кредитів ECTS); University of Bialystok, Faculty of Law, The Legal Centre for Research on Education.

Лютий – березень 2023 – «New and innovative teaching methods», організованого Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow; (180 годин/6 кредитів ECTS).

Січень – березень 2023 – «Nobel Laureates: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World», International Historical Biographical Institute; 041 (180 год./6 кредитів ECTS)

У 2020 році отримала сертифікат В2 (Upper Intermidiate), підтверджуючій рівень вільного володіння англійською мовою.

17 лютого 2023 отримала сертифікат, що підтверджує рівень вільного володіння другого ступеня українською мовою.


 

Ділігул Аліна Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Google Scholar

ORCID ID

Academia

ОСВІТА

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015 р., Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист». 

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Тема дисертації: «Правове регулювання надомної праці в Україні». 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Трудове право», «Приватне право: практика тлумачення та застосування», «Право інтелектуальної власності», «Актуальні проблеми охорони та захисту соціально-трудових прав», «Фінансове право», «Правові інструменти альтернативного вирішення спорів», «Забезпечення виконання зобовʼязань».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 15 наукових праць, 4 з яких навчального спрямування. Увійшла до авторського колективу 1 монографії, опублікованої за кордоном.

Має 3 наукові статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Постійно підвищує кваліфікацію, приймаючи участь у міжнародній програмі стажування за кордоном:

«Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland». Collegium Civitas Poland (червень-липень 2020), а також ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» ТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL WORKSHOP (ISPW) “INFOCOMMUNICATION ASPECTS OF ECONOMIC SECURITY”, ХОРВАТІЯ-СЛОВЕНІЯ (вересень-жовтень 2020)

У 2019 році отримала сертифікат В2 (Upper Intermidiate), підтверджуючій рівень вільного володіння англійською мовою


 

Фролов Михайло Михайлович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Google Scholar

Publons

ORCID ID

Бібліометрика української науки

ОСВІТА

1995 – 1999 Національний університет внутрішніх справ (м.Харків) кваліфікація – спеціаліст, спеціалізація – правознавство (з відзнакою).

1999-2000 Національний університет внутрішніх справ (м.Харків) кваліфікація – магістр, спеціалізація – правоохоронна діяльність (з відзнакою).

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право; Тема дисертації: «Відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільне право», «Міжнародне приватне право», «Сучасні доктрини міжнародного приватного права: сучасні проблеми»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Автор понад 16 наукових та навчально-практичних публікацій.


 

Нагорна Олена Олександрівна – старший викладач кафедри, старший лейтенант поліції

Google Scholar

ORCID ID

Бібліометрика української науки

Academia

ОСВІТА

Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2004. Спеціальність – «Правознавство», кфаліфікація – «Юрист».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2018. Спеціальність – «Право», кваліфікація – «Магістр».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Господарське право», «Трудове право», «Цивільний процес».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 40 наукових праць, 10 з яких навчального спрямування.

Увійшла до авторського колективу 1 монографії, опублікованої за кордоном.

Постійно підвищує кваліфікацію та прийняла участь у міжнародній програмі стажування за кордоном:

Серпень-листопад 2019 року – Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку (180 годин/6 кредитів ECTS); Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь у співпраці з Фундацією CEASC.

Зимовий семестр 2020 року – Проєкт мобільності CEASC; Theological Institute TF Catholical University in Ruzomberok, in Spisska Kapitula – Spisske Podhradnie у співпраці із Фундацією CEASC.

У 2019 – 2020 рік  – ДДУВС – пройшла курс у Школі педагогічної майстерності ДДУВС.


 

Логінова Марина Вікторівна – викладач кафедри, капітан поліції

Google Scholar

ORCID ID

Academia

ОСВІТА

Одеська національна юридична академія, 2007 р. Спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – «Юрист».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

«Цивільний процес», «Цивільне право та процес», «Трудове право».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Авторка понад 60 наукових праць, 5 з яких навчального спрямування.

У 2022 році пройшла Всеукраїнську програму підвищення кваліфікації, про що отримала відповідний сертифікат.


 

Богуж Світлана Анатоліївна – старший лаборант кафедри

ОСВІТА

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленко. 

Забезпечує організаційно-методичну роботу підрозділу шляхом ведення діловодства кафедри, створення умов для організації та проведення освітньо-виховного процесу, а також збереження та вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри. 

Працює в університеті з 2004 року.


 

Загальнокафедральна тема – «Розвиток цивільного, сімейного, трудового та господарського законодавства для забезпечення приватних інтересів у сучасних умовах».

Головними напрямами наукових досліджень визначено: 

  • роль приватного права в умовах глобалізаційних викликів; 
  • актуальні проблеми цивільного законодавства України;
  • реформування цивільного права в умовах євроінтеграції;
  • розвиток сучасних трудових правовідносин в Україні; 
  • правові проблеми захисту авторського права; 
  • формування риторичної компетенції працівників правоохоронних органів;
  • методика викладання правничих дисциплін у ВНЗ МВС України зі специфічними умовами навчання. 

Науково-педагогічний склад кафедри співпрацює зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ, практичними працівниками Національної поліції та органами державної влади й місцевого самоврядування в підготовці майбутніх юристів, наукових кадрів. Результати досліджень знайшли застосування як у правоохоронних органах, так і в навчальних закладах юридичного профілю України.

З метою посилення прикладного, практичного характеру викладання навчальних дисциплін кафедри для проведення лекційних, семінарських та практичних занять запрошуються практичні працівники, зокрема, адвокати, працівники та службовці органів державної влади, місцевого самоврядування, суду тощо.

Під час викладання навчальних дисциплін науково-педагогічні працівники кафедри застосовують сучасні інтерактивні форми та методи навчання, серед яких проведення практичних та семінарських занять з використанням методів фліпчарту, дискусії, роботи в малих групах, оксфордських дебатів, кейс-методу, інтеграційних ігр, також працівники кафедри використовують технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення лекцій.

Особливу увагу на кафедрі приділяють проведенню практичних занять з використанням відкритої зали судових засідань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, системно проводяться модельні судові засідання із залученням практичних працівників (суддів, адвокатів, прокурорів та ін.).

На кафедрі функціонує науковий гурток, на щомісячних засіданнях якого досліджуються новели, перспективи розвитку приватного права в умовах глобалізації, а також проблемні аспекти правового регулювання окремих приватно-правових відносин та можливі шляхи їх вирішення. Керівником наукового гуртка у є к.ю.н., доцент Ділігул Аліна Сергіївна.

Викладачі кафедри залучають курсантів та слухачів до активної участі у засіданнях наукового гуртка, результати досліджень якого апробуються на міжнародних, всеукраїнських та регіональних заходах, конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи курсантів та здобувачів вищої освіти у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, публікація наукових статей та тез доповідей.

За досягнення в розвитку юридичної науки викладачі кафедри та члени наукового гуртка неодноразово нагороджувались дипломами і грамотами.

З метою підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти науково-педагогічним складом кафедри традиційно проводяться вікторини з актуальних питань цивільного, трудового та господарського права. 

Також наприкінці навчального року з метою перевірки засвоєння знань з навчальних дисциплін кафедри проводяться факультативні заняття у формі поліцейського квесту.

Усі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших закладів вищої освіти, досвідченими практичними працівниками правоохоронних, правозахисних органів та ін. Для забезпечення якісної підготовки здобувачів вищої освіти кафедрою створено кафедральний бібліотечний фонд спеціальних наукових і навчальних видань із цивільно-правової тематики, а також матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів

Важливим напрямом діяльності кафедри є організація та проведення різноманітних наукових заходів, які в свою чергу являють собою невід’ємну складову комплексного та системного підходу до креативної та інтерактивної форми навчання та інтенсивного наукового пошуку.

23 листопада 2018 кафедра цивільного права та процесу виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичне та практичне застосування норм цивільного, трудового та господарського права в сучасних умовах». У рамках науково-практичної конференції виступив, запрошений кафедрою, народний депутат України Сергій Володимирович Власенко. Він акцентував увагу на питанні забезпечення прав і свобод людини за Конституцією України та Європейською Конвенцією.

Також до учасників заходу кафедрі вдалося залучити двох екс-суддів Конституційного суду України – Шишкіна Володимира Івановича та Стецюка Петра Богдановича. Загалом в конференції прийняли участь 222 учасника.

26 квітня 2019 відбувся Регіональний круглий стіл «Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток приватних відносин в Україні». Учасниками заходу переважно стали представники наукової спільноти, юристи, адвокати, представники державних органів та органів місцевого самоврядування Дніпропетровщини, а також здобувачі вищої освти.

29 листопада 2019 року кафедра виступила організатором Всеукраїнського науково-практичного семінару «Роль приватного права України в забезпеченні прав людини».

У роботі семінару взяли участь суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко, заступник голови Дніпропетровської обласної ради Мгер Куюмчян, науковці, викладачі, державні службовці, адвокати, практики та курсанти. Таке широке коло запрошених дозволило забезпечити високу якість наукової дискусії.

30 жовтня 2020 року відбувся перший на кафедрі науковий онлайн-захід – Регіональний круглий стіл «Регулювання правовідносин в сфері банківської діяльності» за допомогою дистанційної платформи у форматі Zoom-конференції. В організації та проведенні круглого столу взяли участь понад 40 осіб – це науковці, юристи-практики, адвокати, ад’юнкти та курсанти. 

18 листопада 2021 року кафедра виступила організатором Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Роль національного права України в умовах глобалізаційних викликів». В заході взяли участь понад 200 учасників, серед яких виступили доктори та кандидати наук, народні депутати України, адвокати та практики, а також здобувачі вищої освіти.

23 листопада 2022 року кафедрами виступила співорганізатором Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Сучасні тенденції розвитку приватно-правових відносин в умовах євроінтеграційних процесів». Захід поєднав понад 300 науковців, практиків та представників державної влади з усієї країни.

Перспективними напрямками роботи кафедри є розробка навчально-методичних комплексів з дисциплін для забезпечення дистанційного навчання з використанням комп’ютерних технологій; видання навчальних видань з дисциплін кафедри; написання монографій у складі творчих колективів інших кафедр, навчальних закладів та зарубіжних виданнях; участь у розробці проєктів для правоохоронних органів; підвищення кваліфікації НПП шляхом участі у міжнародних програмах стажування за кордоном та публікаційна активність.

Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Кафедра знаходиться на 5 поверсі навчального корпусу, к. 530, 531, 532, 535.

Телефони кафедри: (056) 31-72-49, 31-72-33.

Адреса електронної пошти: k_cpp@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

ЗМІНИ до положення про кафедру
ГРАФІК проведення консультацій
Анотації вибіркових дисциплін
Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 17 231