Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра загальноправових дисциплін створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 квітня 2006 р. № 351 «Про затвердження штату Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ» і наказу ректора університету від 31 травня 2006 р. № 171.

Кафедра входить до складу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін студентам навчального закладу. 

У 2017 році кафедрі загальноправових дисциплін присвоєно звання «Краща кафедра в галузі права серед вищих навчальних закладів Дніпропетровської області».

Диплом - Краща кафедра в галузі права

Діяльність кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету організована відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про ВНЗ МВС України, затвердженого наказом МВС України від 14 лютого 2008 р. № 62, Статуту ДДУВС, затвердженого наказом МВС України від 30 листопада 2016 р. № 1277, Положення про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, затвердженого наказом ректора університету від 22 лютого 2016 р. № 73, а також Положення про кафедру загальноправових дисциплін, затвердженого наказом ректора університету від 04 жовтня 2017 р. № 701.

Кафедра загальноправових дисциплін – сучасна освітня база, яка відіграє значну роль не лише у розбудові юридичного факультету, а й є центром наукової діяльності, організації правового навчання і виховання студентської молоді.

Кафедра загальноправових дисциплін
Кафедра загальноправових дисциплін

З початку заснування кафедри її очолювали Мороз Сергій Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, Макушев Петро Васильович, кандидат юридичних наук, доцент.

З 10 серпня 2011 р. по теперішній час кафедру очолює Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, доктор філософії, Заслужений юрист України.

Завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності НДІ ДБМС НАПрНУ та ДДУВС. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Голова Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників. З 2011 р. працювала у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій із юридичних наук: Д 08.727.02, К 08.727.03 – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Д 17.127.09 – Класичний приватний університет. З 2016 р. – голова спеціалізованої вченої ради К. 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Також, працює в спеціалізованій вченій раді Д 64.086.02 – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Є членом вченої та науково-методичної рад ДДУВС. Входить до складу редакційних колегій юридичних фахових журналів: «Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ», «Придніпровський правничий часопис», «Соціологія права», «Правова позиція».

Досвідчений лектор з фундаментальних юридичних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України» та спецкурсів з них. Здійснює наукову підготовку аспірантів, здобувачів. Має сім захищених кандидатів юридичних наук.

Має державні нагороди та премії: Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації: «За наукові досягнення» (2007 рік); нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2007 рік); Відзнака Міністерства внутрішніх справ України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня з нагоди відзначення 15-ї річниці Дня Конституції України (2011 рік); цінний подарунок «наручний годинник» від Голови Верховної Ради України (2012 рік), Почесна Грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2016 рік), Лаурет Премії імені Ярослава Мудрого «За видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів» (2017 рік).

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науковий, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю удостоєно почесним званням «Заслужений юрист України» (2017 р).

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі; Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Запорізької обласної державної адміністрації; Запорізької обласної ради; Головного управління юстиції у Запорізькій області; Запорізького національного університету; Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та ін.

За активну громадську діяльність, визначний внесок у відновлення і розбудову України як незалежної, суверенної, демократичної соціальної правової держави та з нагоди 25-річчя заснування Асоціації українських правників нагороджена Почесною відзнакою Асоціації Українських Правників.

За результатами рейтингового оцінювання неодноразово посідала І місце у конкурсі «Кращий за професією» у номінації «Кращий науковець». За високі досягнення у роботі відзначена Всеукраїнським іміджевим журналом «Персона. 21 век» (2011 р.). За розвиток Запорізького краю включена до альманаху «Краса і гордість Запоріжжя», присвяченому 240-річчю м. Запоріжжя. Нагороджена Дипломом всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України» (2013 р.). Переможниця обласних конкурсів «Господиня свого краю» в номінації: Жінка – працівник освіти і науки.

Наливайко Л.Р. понад 20 років здійснює вклад у розвиток освіти і науки України. Лариса Романівна є активним вихователем студентської молоді, керівником студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права», члени якого мають найвищі показники (І місце за результатами рейтингу), постійні переможці та призери, відзначені грамотами НАН України, МОН України, МВС України, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференцій, Всеукраїнських та регіональних конкурсів та олімпіад.

З 2011 року є засновником наукової школи «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування».

Автор (співавтор) понад 300 наукових та навчально-методичних праць, які опубліковані як в Україні, так і поза її межами (Великобританія, Італія, Франція, Польща, Чехія, Росія, Білорусь, Словаччина, Словенія, Вірменія, Румунія).

З початку заснування кафедри на ній працювали: Торяник Володимир Миколайович, доктор політичних наук, доцент; Миронюк Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор; Васильчук Геннадій Миколайович, доктор історичних наук, професор; Алєксєєнко Ірина Вікторівна, доктор політичних наук, професор; Вітвіцький Сергій Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент; Поліщук Віктор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент; Лісний Дмитро Вячеславович, кандидат юридичних наук, доцент; Петренко Олег Артурович, кандидат юридичних наук, доцент; Щербина Євген Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент; Кононець Віта Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент; Рибалкін Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент; Тєлькінєна Тетяна Ейнівна, кандидат історичних наук, доцент; Беляєва Марина Валеріївна, кандидат юридичних наук; Ганзицька Тетяна Сергіївна, кандидат юридичних наук; Мала Ольга Романівна, кандидат юридичних наук; Сидоренко Наталія Сергіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри; Ярова Наталія Геннадіївна, кандидат юридичних наук; Бєлопасцева Олена Володимирівна; Бобров Олександр Аркадійович; Вітвіцький Антон Сергійович; Владика Анастасія Олегівна; Зубков Петро Петрович; Кириченко Віктор Миколайович; Компанець Катерина Валеріївна; Коноваленко Ольга Сергіївна; Латайко Олексій Володимирович; Рибіцький Сергій Борисович; Сліпенко Владислав Євгенович; Сеньків Оксана Миколаївна; Шершень Наталія Борисівна.

 

Нині до складу кафедри загальноправових дисциплін входять наступні науково-педагогічні працівники:

– Наливайко Лариса Романівна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

– Ковальчук Трохим Тихонович — доктор економічних наук, професор, професор кафедри;

– Шевчук Василь Якович – доктор економічних наук, професор, професор кафедри;

– Степаненко Кирило Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

– Талдикін Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри;

– Тищенкова Ірина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Орлова Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;

– Касяненко Євгенія Валеріївна – старший викладач кафедри;

– Орєшкова Аліна Федорівна – викладач кафедри;

– Малихіна Алевтина Ігорівна – викладач кафедри;

– Обушко Вікторія Вікторівна – викладач кафедри;

– Симоненко Тетяна Володимирівна – викладач кафедри;

– Полєшко Ельвіра Павлівна – викладач кафедри;

– Гудим Інга Володимирівна – викладач кафедри;

– Терещенко Олена Олегівна – старший лаборант кафедри.

 

За сумісництвом на кафедрі працюють: Савіщенко Вікторія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Собакарь Андрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри; Добробог Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Тіщенкова Світлана Олександрівна, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри; Грицай Ірина Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри; Шевченко Сергій Олексійович доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри; Самотуга Андрій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Ільков Василь Васильович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри; Припутень Дмитро Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Верба Ірина Олександрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Голобутовський Роман Зіновійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Ніколайчук Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Чудновський Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри; Примаков Каміль Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Бахчев Костянтин Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; Рибалкін Андрій Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.

 

Організаційно-управлінська робота кафедри загальноправових дисциплін спрямована на успішне виконання покладених на неї завдань. Обговорення планових і оперативних питань діяльності кафедри загальноправових дисциплін здійснюється на її засіданнях. З 2011 р. почали проводитися міжкафедральні засідання.

Основними завданнями кафедри є: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них студентів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін – «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право України», «Міжнародне право» та спецкурсів з них.

Кафедра загальноправових дисциплін є випусковою кафедрою юридичного факультету з рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського) та другого (магістерського) (за державно-правовою спеціалізацією) юридичного факультету. Реалізує навчальну програму «подвійний диплом», яка дозволяє студентам спеціалізації одночасно навчатися в Університеті ім. Яна Кохановського (Польща, м. Кельце).

Одним із важливих напрямів державно-правової спеціалізації є підготовка шляхом інтеграції теоретичного навчання та різних видів практичних занять, практик і стажування висококваліфікованих фахівців юристів-правознавців, що сприятиме формуванню якісного кадрового потенціалу для роботи як на всіх рівнях органів державної влади та місцевого самоврядування, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності. На цій спеціалізації здійснюється підготовка юристів для роботи у різних ланках апаратів державних та громадських організацій. Крім того, вона спрямована на високоякісну підготовку науково-педагогічних кадрів.

На кафедрі викладаються наступні навчальні дисципліни: «Теорія держави і права»; «Конституційне право»; «Адміністративне право та процес»; «Адміністративний процес»; «Актуальні проблеми теорії держави і права»; «Теорія та практика правозастосування»; «Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні»; «Порівняльне правознавство»; «Гендерна політика»; «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності»; «Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень)»; «Методологія наукових правових досліджень»; «Вступ до спеціалізації»; «Менеджмент у державному управлінні»; «Професійно-правова відповідальність юриста»; «Державне будівництво та місцеве самоврядування України»; «Муніципальне право»; «Конституційно-правова відповідальність»; «Конституційно-процесуальне право»; «Конституційна реформа в Україні»; «Конституційні права, свободи та обов’язки людини та громадянина»; «Міграційне право»; «Неурядові правозахисні організації»; «Основи юридичної та клінічної практики»; «Правозахисні органи України»; «Адміністративна юстиція»; «Інформаційне право»; «Практика Європейського суду з прав людини»; «Право Європейського Союзу»; Європейське антидискримінаційне право»; «Міжнародне публічне право»; «Міжнародно-правові стандарти прав людини»; «Міжнародний захист прав людини»; «Правові та організаційні засади протидії корупції в Україні»; «Практикум зі складання адміністративних процесуальних документів». Вивчення навчальних дисциплін на кафедрі ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни в законодавстві, які пов’язані з розбудовою України як демократичної, соціальної і правової держави. Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали. Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали. Переглянути лекції та навчально-методичні матеріали.

Всі дисципліни кафедри забезпечені авторськими навчально-методичними комплексами, рецензування яких здійснюється провідними науковцями інших ВНЗ, науково-дослідних установ, досвідченими практичними працівниками ОВС, інших правоохоронних, правозахисних органів та ін. До того ж, навчальні дисципліни, що викладаються науково-педагогічними працівниками кафедри, забезпечені навчальною та науковою літературою. На кафедрі функціонує: кафедральна бібліотека періодичних фахових видань (Право України, Бюлетень Міністерства юстиції України, Юридична Україна, Вісник Академії правових наук України тощо) та матеріалів міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів; загальна кафедральна бібліотека: монографії, підручники, навчальні посібники, раритетні видання з теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, державного управління та ін. Джерельний фонд кафедри постійно поповнюється новітніми надходженнями з видавництв України та зарубіжних країн, електронними варіантами нормативно-правових актів, кваліфікаційними науковими роботами, публіцистичним матеріалом та бібліотечними каталогами видань спеціалізованої літератури з дисциплін державно-правової спеціалізації.

Кафедра здійснює керівництво навчальною (ознайомчою, переддипломною) практикою, стажуванням.

Професором кафедри загальноправових дисциплін Наливайко Л.Р. (д.ю.н., проф., Заслуженим юристом України) та науково-педагогічними працівниками впроваджуються інтерактивні методи та форми навчання у навчально-виховний процес: візуалізовані лекції, дискусії, оксфордські дебати, інтеграційні ігри тощо. Кафедра використовує технічні засоби навчання, зокрема мультимедійне обладнання для проведення мультимедійних лекцій у програмі Power Point для студентів і слухачів магістратури юридичного факультету та викладачів, які навчаються в «Школі педагогічної майстерності».

Позитивним у забезпеченні навчально-виховного процесу можна вважати залучення провідних вчених України, народних депутатів України, суддів Конституційного Суду України та інших представників правоохоронних і правозахисних органів для викладання лекцій з проблемних питань дисциплін кафедри.

Після лекції, прочитаної народними депутатами України І.С. Луценко та М.М. Іоновою. 2015 рік
Після лекції, прочитаної народними депутатами України І.С. Луценко та М.М. Іоновою. (2015 рік)

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри є залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідницької діяльності. Основними формами роботи у цьому напрямі є діяльність наукового гуртка, індивідуальна робота з обдарованою молоддю, здійснення керівництва за написанням наукових робіт, підготовкою наукових доповідей і повідомлень.

Для активізації студентської наукової роботи на кафедрі функціонує інститут кураторства, розроблено і впроваджено комплексну систему студентського самоврядування. Студенти беруть активну участь у діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», в роботі юридичної клініки «Істина».

Фахівці кафедри – делегати з’їзду ВГО «Асоціація українських правників». Київ, 2015 рік
Фахівці кафедри – делегати з’їзду ВГО «Асоціація українських правників».
(м. Київ, 2015 р.)

З вересня 2011 р. на кафедрі діє науковий гурток «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Наливайко Л.Р.). Члени наукового гуртка беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, Всеукраїнських та регіональних конкурсах і олімпіадах. Результатами роботи студентів та слухачів юридичного факультету у межах наукового гуртка є систематичні виступи на науково-практичних заходах, як в університеті, так і поза його межами, підготовка наукових робіт на конкурси різних рівнів, опубліковані наукові статті та тези доповідей у збірниках конференцій та фахових юридичних журналах.

Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права
Засідання гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (2016 рік)

Вперше в університеті на кафедрі стали проводитися засідання студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» (науковий керівник – Наливайко Л.Р., д.ю.н., проф.) у формі Оксфордських дебатів. Ця інноваційна форма сприяє ефективному засвоєнню теоретичних та практичних знань здобувачами вищої освіти.

Головні досягнення: у листопаді 2011 р. за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з конституційного права «Актуальні проблеми конституційного будівництва в Україні» член наукового гуртка «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» Мордюк В.С. посіла ІІІ місце (наук. керівник – д.ю.н., проф. Л.Р Наливайко). За кращу наукову роботу серед молодих учених та студентів ВНЗ у 2012 р. член наукового гуртка Козаченко М.В. отримала Грамоту НАН України (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом за І місце у державно-правовій номінації за участь у Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів ВНЗ МВС України у 2013 р. нагороджена Лєман О.М. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). За участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт у сфері соціології права ім. Євгена Ерліха у номінації «Студенти» у 2013 р.: Диплом І ступеня отримали: Журавльова Ю.Р., Тупікова О.В.; Диплом ІІ ступеня отримали: Корабльова Т.О., Сліпенко В.Є.; Диплом ІІІ ступеня отримали: Владика А.О., Полєшко Е.П., Лєман О.М., Савчук А.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня за участь у Щорічному університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченого Дню науки у 2013 р. нагороджена Корабльова Т.О. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня на Щорічному університетському конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченого Дню науки у 2014 р. нагороджена Бєлопасцева О.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Дипломом І ступеня на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2014 р. нагороджена Журавльова Ю.Р. (наук. керівник – к.пед.н., доц. Савіщенко В.М.). Дипломом І ступеня на Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2015 р. нагороджена Свинаренко А.О. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів у 2015 р. отримали: Свинаренко А.О., Сеньків О.М. (наук. керів. – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів,студентів і слухачів у 2015 р. отримали Бочкарьова Є.Г., Южека Р.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Гран-прі у Першому всеукраїнському студентському саміті у 2015 р. у номінації «Креативність проекту» отримали Бочкарьова Є.Г., Сеньків О.М., Савіщенко А.В. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), Диплом І ступеня у Міжнародному студентському саміті у 2016 р. отримали Бургай К.Р., Черкашина І.А., Романов М.Ю. Диплом І ступеня отримала Орєшкова А.Ф. у щорічному конкурсі на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвячений Дню науки та здобула перше місце в Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2016 році (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІ ступеня отримав Романов М.Ю. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з юридичних наук у 2017 році та здобув перше місце в Конкурсі наукових робіт курсантів, слухачів і студентів вищих навчальних закладів МВС України у 2017 році (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали: Момот А.І., Чмелюк А.О. (наук. керів. – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.); Диплом ІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів,студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали Орєшкова А.Ф., Фуріна А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІІ ступеня Університетського конкурсу на кращу наукову роботу серед курсантів, студентів і слухачів, присвяченому Дню науки у 2017 р. отримали Ковбаса Ю.В., Волочаєва А.С. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом І ступеня учасника ІІІ Міжнародного студентського саміту «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів» у 2017 році отримали Бургай К.Р., Савіщенко А.В., Романов М.Ю. Диплом I ступеня учасника IV Міжнародного студентського саміту «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів» у 2018 році отримали Романов М.Ю., Жушман І.В. За результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: з галузей знань і спеціальностей із галузі «Гендерні дослідження» диплом ІІ ступеня отримала Момот А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.), із галузі теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права диплом ІІ ступеня отримала Фуріна А.І. (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). За результатами конкурсу на кращу наукову роботу курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2018 році диплом І ступеню отримали студентки 3-го курсу юридичного факультету Альона Момот, Аріна Волочаєва та Анастасія Фуріна (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Диплом ІІІ ступеню отримала Анастасія Фуріна (наук. керівник – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.).

Члени наукового гуртка кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» отримували звання «Кращий студент-юрист року», зокрема у 2016 р. – Орєшкова А.Ф., 2017 р. – Момот А.І.

Науковий гурток кафедри «Актуальні проблеми конституційного та адміністративного права» з 2012 р. і по теперішній час за оцінюванням науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ посідає І місце.

Разом із активною навчально-науковою діяльністю науково-педагогічні працівники кафедри на чолі з професором кафедри Наливайко Л.Р. (д.ю.н., проф.) організовують для здобувачів вищої освіти державно-правової спеціалізації науково- та практично-пізнавальні екскурсії до Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровського окружного адміністративного суду, Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області тощо з метою ознайомити майбутніх спеціалістів зі специфікою функціонування різних органів влади.

Модельні судові засідання. 2015 рік
Модельні судові засідання. ( 2015 рік)

З грудня 2016 року в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ у відкритій залі судових засідань кафедрою загальноправових дисциплін проводяться модельні судові засідання.

Під час проведення модельного судового засідання студенти пробують себе в ролі головуючого, судді, секретаря.

Важливим напрямом роботи кафедри загальноправових дисциплін є підготовка талановитої учнівської молоді на базі Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук». Науково-педагогічні працівники кафедри входять до складу журі секції «Правознавство» відділення «Філософія та суспільствознавство» (головою є д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.). Результатами цієї роботи є отримання призових місць загальнодержавного рівня учнями КПНЗ «Мала академія наук» на всеукраїнському рівні.

Фахівці кафедри на конкурсі-захисті робіт учнів КПНЗ «Мала академія наук» (2017 рік)
Фахівці кафедри на конкурсі-захисті робіт учнів КПНЗ «Мала академія наук»
(2017 рік)

Колектив кафедри за ініціативою її завідувача здійснює шефство над учнями комунального закладу «Запорізький навчальний реабілітаційний центр-інтернат» Запорізької обласної ради.

Заходи до Міжнародного дня захисту дітей
Участь працівників кафедри і суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду в заходах до Міжнародного дня захисту дітей.
(2015 рік)

Кафедра загальноправових дисциплін має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно вдосконалюється. На кафедрі функціонує навчально-методичний кабінет, для всебічного сприяння підвищенню якості викладання навчальних дисциплін (курсів), надання допомоги науково-педагогічному складу кафедри у проведенні навчально-методичної, наукової, виховної та організаційної роботи щодо формування нової генерації висококваліфікованих спеціалістів тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють науково-дослідницьку роботу у сфері фундаментальних юридичних наук і використовують її результати у навчально-виховному процесі. Серед останніх наукових здобутків науково-викладацького складу кафедри слід відзначити: монографії: Державний лад України: теоретико-правова модель (Харків, 2009 р.), Адміністративно-правові основи регулювання неурядових правозахисних організацій (Київ, 2013 р.), Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади (Київ, 2013 р.), Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади (Київ, 2017 р.), Адміністративно-правове забезпечення прав людини у виконавчому провадженні (Київ, 2017 р.); навчальні посібники, підручники, словники: Управління персоналом ОВС (Київ, 2010 р., гриф МОНМС), Менеджмент у державному управлінні: загальна частина (Київ, 2012 р., гриф МОНМС), Менеджмент у державному управлінні: особлива частина (Київ, 2012 р., гриф МОНМС), Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) (Київ, 2013 р., гриф МОНМС), Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов’язку, державу і право (Античність – друга половина ХІХ століття) (Київ, 2013 р., гриф МОНМС), Конституційне право України в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Теорія держави і права в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях (Дніпропетровськ, 2014 р.), Міграційне право (Київ, 2014 р., гриф МОН), Неурядові правозахисні організації України (Київ, 2014 р., гриф МОН), Історія східнослов’янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття) (Київ, 2014 р., гриф МОН), Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень в Україні (Київ, 2015 р.); Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) (Київ, 2016 р., гриф МОНМС), Бібліографічний покажчик для написання магістерських та курсових робіт з навчальної дисципліни «Конституційне право України», Бібліографічний покажчик для написання магістерських та курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права», Теорія держави і права в тестових завданнях» (3-є видання), Конституційне право України в тестових завданнях» (3-є видання), Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях» (3-є видання) (2016 р.), Теорія держави і права у схемах (2017 р.), Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях (2017 р.), Теорія та практика правозастосування в тестових завданнях (2017 р.), Теоретико-прикладні проблеми державного управління в тестових завданнях (2017 р.), Менеджмент у державному управлінні в тестових завданнях (2017 р.), Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни Теоретико-прикладні проблеми державного управління (2017 р.), Практикум з основ юридичної і клінічної діяльності (2017 р.), Принципи деонтології та права в історії філософії (2017 р.), публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях: Performance problems of the Ukrainian state in social sphere (Великобританія, 2006 р.), The principle of state sovereignty in terms of globalization processes, Transparency as a democratic standard of the government functioning (Чехія, 2014 р.), Співвідношення категорій «конституційний лад» та «державний лад» в умовах конституційної модернізації (Україна, 2014 р.), Transparency as a democratic standard of the government functioning (Чехія, 2014 р.), Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід (Україна, 2015 р.), Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства (Україна, 2015 р.), Процедура імпічменту: проблемні питання, Громадська експертиза діяльності державних органів в умовах модернізації українського суспільства (Україна, 2016 р.).

Кафедра підтримує наукові зв’язки з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними організаціями та вищими навчальними закладами: НАПрН України, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським університетом права НАН України, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Харківським національним університетом внутрішніх справ, Хмельницьким університетом управління та права, Класичним приватним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара, Університетом митної справи та фінансів, Львівським державним університетом внутрішніх справ тощо. Тісна взаємодія налагоджена із практичними підрозділами правоохоронних та юридичних установ Дніпропетровської та Запорізької областей. Кафедра активно співпрацює з українськими правничими студіями, ВГО «Асоціація українських правників», Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області та ін.; з міжнародними організаціями: Фондом народонаселення ООН в Україні, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Агентством ООН у справах біженців в Україні, громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна», Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників», громадськими організаціями «Жінки плюс», «Гендерний клуб «Дніпро», «Промінь Дніпро», Інформаційно-консультаційним гендерним центром та ін.

Підписання меморандуму про співпрацю
Підписання меморандуму про співпрацю з Фондом народонаселення ООН (2017 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Патрульною поліцією
Підписання меморандуму про співпрацю з Патрульною поліцією Дніпропетровської області (2016 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Представництва Української Федерації Америки в м. Києві
Урочисте відкриття Представництва Української Федерації Америки в м. Києві (2017 рік)

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри загальноправових дисциплін є підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу. Так, починаючи з 2011 р. відбувся захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук (Торяник В.М.) та доктора юридичних наук (Доненко В.В., Добробог Л.М.), кандидата юридичних наук (Щербина Є.М., Грицай І.О., Беляєва М.В., Тищенкова І.О., Верба І.О.); вчене звання професора отримали Наливайко Л.Р. (2011 р.), Тіщенкова С.О. (2015 р.), доцента – Петренко О.А. (2012 р.), Ільков В.В. (2014 р.), Лісний Д.В. (2014 р.), Степаненко К.В. (2014 р.), Грицай І.О. (2015 р.), Щербина Є.М. (2015 р.). Науково-педагогічні працівники кафедри Наливайко Л.Р, Степаненко К.В., Савіщенко В.М., Грицай І.О., Рибалкін А.О. пройшли підвищення кваліфікації за сучасною європейською програмою в Класичному приватному університеті та отримали свідотства (2016 р.). Активно працюють над дисертаційними роботами молоді викладачі кафедри.

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники кафедри загальноправових дисциплін проходять стажування в інших провідних вищих навчальних закладах України. Викладачі кафедри Грицай І.О., Компанець К.В., Коноваленко О.С. у 2011-2012 н.р., Чепік-Трегубенко О.С. у 2012-2013 н.р., Сліпенко В.Є. у 2013-2014 н.р., Владика А.О., Касяненко Є.В. у 2014-2015 н.р., Обушко В.В., Тарасенко Ю.М., Сеньків О.М. у 2015-2016 н.р., Байрачна В.В., Звягіна Е.В. у 2016-2017 н.р. відвідували «Школу педагогічної майстерності» відповідно до Розпорядження ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Про організацію роботи «Школи педагогічної майстерності» від 24 листопада 2011 р. № 154 та захистили на високому науковому та навчально-методичному рівнях індивідуальні педагогічні проекти випускників «Школи педагогічної майстерності».

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри загальноправових дисциплін є організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь у заходах науково-практичного характеру, що проводяться на базі інших ВНЗ. Кафедра щорічно організовує та бере участь в організації таких наукових заходів: круглий стіл «Конституційно-правовий вимір сучасних проблем державотворення і правотворення в Україні»; науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та правоохоронної діяльності»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»; науковий семінар «Актуальні проблеми державотворення і правотворення» тощо. У 2017 році організовано та проведено понад 30 науково-практичних, 4 правопросвітницьких та інформаційно-консультативних заходів для науково-педагогічних працівників, практиків, здобувачів вищої освіти та зацікавлених осіб.

Гендерно-обумовлене насильство
Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)
Право жінки на гідну працю
Панельна дискусія на тему «Право жінки на гідну працю» (2017 рік)
Круглий стіл на тему: «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі» (2018 рік)
Круглий стіл на тему: «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі» (2018 рік)

Окремо слід відзначити унікальну подію для української юридичної науки, розбудови правової держави та формування громадянського суспільства, яка відбулася 14 травня 2015 р. на базі ДДУВС – Перший Всеукраїнський студентський саміт та 21-22 квітня 2016 р. – Міжнародний студентський саміт. 20-21 квітня 2017 року – ІІІ Міжнародний студентський саміт на тему «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів». 25-26 квітня 2018 року – IV Міжнародний студентський саміт на тему «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів». 18-19 квітня 2019 року – V Міжнародний студентський саміт «Права людини в умовах сучасних глобалізацій них викликів». Співорганізаторами заходу виступили Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ в особі ректора Фоменко Андрія Євгеновича та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» в особі Президента Василя Васильовича Костицького (член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор). У Саміті з проектом взяли участь студенти з низки областей нашої держави, зокрема, з таких міст, як: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Острог, Черкаси та ін. Оцінювали роботи студентів провідні вітчизняні та зарубіжні науковці (зокрема, Джеймс А. Дейвідс, професор кафедри юриспруденції в Університеті «Регент» (США), доктор права, доктор філософії), юристи-практики, політики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування майже з усіх регіонів та провідних навчальних закладів України, так і представники іноземних держав – Сполучені Штати Америки, Польща, Румунія. Учасники Саміту та громадськість відзначили високий міжнародний рівень його проведення та важливе теоретико-прикладне значення цього заходу.

Окрім цього, співробітники кафедри є активними учасниками науково-практичних заходів, що відбуваються на базі інших вищих навчальних закладів як України, так і Великобританії, Франції, Італії, Польщі, Чехії, Росії, Словенії, Молдови, Вірменії та ін.

Окрім проведення наукових заходів, кафедра працює у напрямку вдосконалення практичних аспектів роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, у громадських акціях.

Проведено масштабну роботу спільно з Координаційною радою з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації з метою підготовки Методичних рекомендацій щодо забезпечення захисту та надання (правової) допомоги особам, які постраждали від насильства за ознаками статі (гендерно-обумовленого насильства).

Співробітники кафедри стали членами робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-обумовленого насильства (Фонд народонаселення ООН, Патрульна поліція Дніпропетровської області, Ювенальна поліція Дніпропетровської області) під керівництвом Каспера Піка – Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

Розпочато масштабну роботу в рамках виконання Національного плану та рекомендацій Ради Безпеки ООН спільно з Громадськими організаціями «Гендерний клуб Дніпро», «Промінь», «Жінки Плюс», «Ла-Страда», Фондом народонаселення ООН. Її метою є розроблення тематичних програм та соціальної реклами для розміщення у засобах масової інформації в тому числі демонстрація відеороликів соціальної реклами на місцевих та регіональних телеканалах, щодо гендерних аспектів запобігання та врегулювання конфліктів.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у розширених засіданнях Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань попередження насильства за ознакою статі при Координаційної раді з питань сімейної та гендерної політики, запобігання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації; у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізації Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Одним з напрямів діяльності кафедри є участь у проведенні гендерних експертиз нормативно-правових актів Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної ради.

Наливайко Л.Р. є членом Комісії з визначення осіб із числа молодих мешканців області на відзначення та отримання матеріального заохочення Дніпропетровської обласної ради; почесний член журі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок». Також, Наливайко Л.Р. є членом комісії з атестаційної експертизи позашкільної освіти комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.

Співробітники кафедри беруть участь у всебічному вдосконаленні механізму практичного забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності.

Важливою подією в розвитку наукового потенціалу регіону і кафедри є рішення, прийняте Президією Національної академії правових наук України про створення Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності, з подвійним підпорядкуванням Науково-дослідному інституту державного будівництва та місцевого самоврядування та Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ. Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень проблем реалізації політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Завідувачем лабораторії призначено доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України Наливайко Ларису Романівну. До складу Лабораторії увійшли науковці кафедри і практичні фахівці, які вивчають різні аспекти забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Лабораторією проводяться дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності на монографічному рівні; триває підготовка докторських та кандидатських дисертації. Крім того, з зазначеної проблематики, співробітники Лабораторії готують фахові наукові статті та здійснюють підготовку студентів юридичного факультету до конкурсів наукових робіт.

Діяльність кафедри висвітлювалась на офіційних Веб-сайтах ДДУВС, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органів національної поліції, Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, громадських організацій та у засобах масової інформації.

День проведення консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри згідно затвердженого графіку та щовівторка з 14.30 до 17.00.

Консультації завідувача кафедри – понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 14.30 до 17.00. к. 232, тел. (056) 370-29-18.

Кафедра загальноправових дисциплін знаходиться на 2-му поверсі університету, каб. 210, 213, 219, 226, 231, 232, 236.

Зворотній зв’язок: kafedra_zpd@ukr.net та k_zpd@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

Кількість переглядів сторінки: 19 861