Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ створена згідно наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.04.2020 № 330 «Про організаційно-штатні зміни» та наказу ДДУВС від 29.05.2020 № 397 «Про затвердження та введення в дію положень про структурні підрозділи факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань».

Кафедра фінансових та стратегічних розслідувань є навчально-науковим структурним підрозділом університету, що забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

Положення про кафедру

 

Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

1. Економіка підприємства.

2. Бухгалтерський облік.

3. Облік та звітність в бюджетних організаціях.

4. Аналітичне забезпечення професійної діяльності.

5. Ресурсне забезпечення Національної поліції.

6. Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань.

7. Оперативно-розшукова діяльність підрозділів стратегічних розслідувань.

8. Протидія організованій злочинній діяльності у сфері публічних закупівель.

9. Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються ОГ і ЗО.

10. Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО.

11. Комплексні штабні навчання підрозділів стратегічних розслідувань.

12. Основи фінансової розвідки.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Санакоєв Дмитро Борисович

Санакоєв Дмитро Борисович – завідувач кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Запорізький юридичний інститут МВС України, 2000 р., «Правознавство».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Розслідування торгівлі людьми, вчиненої організованими групами».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Організація роботи підрозділів стратегічних розслідувань.

Оперативно-розшукова діяльність підрозділів стратегічних розслідувань.

Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються ОГ і ЗО.

В органах внутрішніх справ із серпня 1996 р. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій та 3 навчальних посібників. Є постійним учасником міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, а також систематично проходить стажування на національному та міжнародному рівнях, зокрема:

підвищення кваліфікації за курсом «Використання новітніх технічних засобів в оперативно-службовій діяльності підрозділів кримінальної поліції» (20-22.03.2018 р., м. Київ, Національна поліція України);

підвищення кваліфікації працівників оперативних служб департаментів кримінального блоку Національної поліції України (січень 2019 р., Національна поліція України, ХНУВС);

підвищення кваліфікації працівників організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (травень 2019 р., ДДУВС);

підвищення кваліфікації за Програмою CEPOL Exchange Program Європейського поліцейського коледжу (травень 2019 р., Академія поліцейських сил у Братиславі (Словаччина);

підвищення кваліфікації за курсом «Виявлення, попередження та розслідування злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій» (ОБСЄ, 25-27.09.2019 р., м. Одеса);

підвищення кваліфікації за курсом: «Навчання та підготовка працівників поліції у сфері попередження та ідентифікації жертв торгівлі людьми» (жовтень 2019 р., Братислава (Словаччина);

підвищення кваліфікації за курсом: «Протидія легалізації злочинних доходів, отриманих із використанням інформаційно-комунікаційних технологій та корупційних схем» (листопад 2019 р., Академія правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, м. Нур-Султан (Республіка Казахстан).

Окрім того, систематично проходить короткострокові підвищення кваліфікації у практичних підрозділах за курсом «Удосконалення діяльності оперативних підрозділів Національної поліції», де також залучається в якості викладача з тем оперативно-розшукового спрямування (жовтень 2017 р., жовтень 2018 р., жовтень 2019 р.).

Основні напрямки наукових студій – теорія і практика стратегічних розслідувань; розслідування щодо нейтралізації економічного підґрунтя організованих злочинних угруповань; протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми; проблеми теорії та практики розслідування тяжких та особливо тяжких агресивно-насильницьких та корисливих злочинів.

Профіль Google Scholar та ORCID

Бібліометрика української науки


 

Паршин Юрій Іванович

Паршин Юрій Іванович – професор кафедри.

ОСВІТА

Краматорський індустріальний інститут, 1989 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація – інженер-механік.

Класичний приватний університет, 2014 р., «Економіка підприємства», кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Доктор економічних наук, 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертації: «Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: концепція та методологія».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Економіка підприємства.

Бухгалтерський облік.

Облік та звітність в бюджетних організаціях.

Аналітичне забезпечення професійної діяльності.

Ресурсне забезпечення Національної поліції.

Має значний досвід науково-педагогічної діяльності. Працював доцентом кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Національного гірничого університету, деканом факультету менеджменту Національного гірничого університету, професором кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів в університеті ім. Альфреда Нобеля.

Брав участь у науковому проекті «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного суперкомп’ютера» Інституту економіки промисловості НАН України. Забезпечував виконання комплексу задач із параметризації економіко-математичних моделей, їх верифікації та проектування інформаційного забезпечення розвитку економік Дніпропетровської та Запорізької областей.

За результатами наукових досліджень опубліковано більш ніж 100 наукових праць, з яких одноосібні та колективні монографії, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Брав участь у якості експерта з питань:

– проведення досліджень ринку, моделювання соціально-економічних систем та здійснення наукової підтримки проектів;

– економічного обґрунтування управлінських рішень;

– розробки та експертизи бізнес-планів та інвестиційних проектів.

Профіль Google Scholar

Бібліометрика української науки


 

Єфімов Володимир Веніамінович – доцент кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Донецький інститут внутрішніх справ, 2000 р., «Правоохоронна діяльність».

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

Кандидат юридичних наук, 21.07.04 – оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Організаційно-правові, тактичні основи оперативно-розшукової протидії викраданням, що здійснюються організованими злочинними угрупуваннями у переробній сфері АПК (за матеріалами підрозділів БЕЗ та БОЗ МВС України)».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Оперативно-розшукова діяльність підрозділів стратегічних розслідувань.

Оперативно-розшукова протидія злочинам загальнокримінальної спрямованості, що вчиняються ОГ і ЗО.

Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО.

Розпочав службу в ОВС з липня 1994 р. У 2000 році закінчив з відзнакою Донецький інститут внутрішніх справ. З 2001 р. по 2004 р. навчався в ад’юнктурі Національної академії внутрішніх справ України. Після закінчення ад’юнктури працював на посаді викладача кафедри організації боротьби з економічною злочинністю Юридичної академії МВС України (м. Дніпропетровськ), займав посади викладача, старшого викладача, доцента, начальника кафедри економіко-правових дисциплін. На посаді доцента кафедри фінансових та стратегічних розслідувань перебуває з вересня 2020 року.

Має понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій.

Під його керівництвом захищено 2 дисертації, здійснює керівництво 3 здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Основний напрямок наукового дослідження – оперативно-розшукова протидія економічним злочинам.


 

Юр’єв Денис Сергійович – викладач кафедри, підполковник поліції.

ОСВІТА

Запорізький юридичний інститут МВС України, 2000 р., «Правознавство».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Протидія організованій злочинній діяльності в сфері публічних закупівель. Методика виявлення, припинення та розслідування фінансових та економічних злочинів, вчинених ОГ і ЗО.

З 2000 по 2017 працював на посадах слідчого, старшого слідчого, начальника слідчого відділення слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з 2017 по 2020 працював на посаді слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

У 2020 призначений на посаду викладача кафедри фінансових та стратегічних розслідувань Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Основний напрямок наукових розвідок – організація і тактика протидії фінансовим та економічним злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями.


 

Кафедра є випусковою на факультеті підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань, забезпечує проведення навчальної практики (стажування) та державної атестації з дисциплін прикладних орієнтацій «Протидія організованій злочинності в органах державної влади та управління» і «Боротьба з організованою злочинністю» серед здобувачів вищої освіти факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими закладами вищої освіти системи МВС України, а також із: Дніпропетровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Дніпровською політехнікою, Університетом ім. Альфреда Нобеля, Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним технічним університетом та ін.

Окреме місце в діяльності кафедри посідає співпраця з міжнародними організаціями, що сприяють розвитку Національної поліції України, а саме: Радою Європи, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, Консультативною місією Європейського Союзу та ін. У межах укладених університетом меморандумів, кафедрою налагоджено співпрацю з НПП Академії правоохоронних органів при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан, Академії поліцейських сил у Братиславі (Словаччина), Академії МВС Республіки Білорусь, Академії МВС Киргизії.

На кафедрі функціонує науковий гурток «Економіка – правова безпека», в рамках якого, з метою практичної реалізацій набутих знань, члени гуртка під науковим керівництвом викладачів кафедри, виступають із доповідями на всеукраїнських науково-практичних семінарах, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та конкурсах наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС України, зокрема у:

І Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства» (м. Житомир, 06-08 листопада 2019 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» (м. Херсон 17-18 жовтня 2019 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації» (м. Дніпро, 07-09 листопада 2019 р.); VІ Міжнародній науково-практичній on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» (м. Житомир, 19-21 грудня 2019 р.); I Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» (м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2020 р.); ІІІ Міжнародній учнівсько-студентській інтернет-конференції «Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни» (м. Черкаси, 22 листопада 2019 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції молодих науковців та студентів «Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики» (м. Одеса, 28-29 листопада 2019 р.); ІV Всеукраїнській науково-практична конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» (м. Полтава, 24 жовтня 2019 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України» (м. Харків 21 листопада 2019 р.); ХV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Обліково-аналітичні й статистичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці» (м. Ірпінь 25 листопада – 1 грудня 2019 р.).

У рамках роботи наукового гуртка кафедри та з метою розширення інтелектуальних здібностей для курсантів та студентів проводяться конкурси та вікторини.

За результатами закордонних стажувань кафедрою фінансових та стратегічних розслідувань та навчально-науковою лабораторією з дослідження проблем організованої злочинності та корупції розроблено навчально-тематичний тренінг для курсантів 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань за напрямком: «Протидія правопорушенням та злочинам у сфері здійснення публічних закупівель» із використанням інтерактивних форм навчання та можливостей навчального полігону профілю «Протидія організованій злочинності та корупції».

Кафедрою здійснюється активна профорієнтаційна робота, до участі у наукових заходах долучаються учні загальноосвітніх шкіл Дніпропетровської та Запорізької областей з метою залучення їх до наукової діяльності та орієнтації щодо майбутньої професії.

На кафедрі практичні заняття проводяться в порядку, визначеному тематичним планом з навчальних дисциплін, а також у межах розроблених НПП кафедри навчально-методичних комплексів. Кафедрою розроблено, затверджено науково-методичною радою університету та впроваджено у навчальний процес методичні рекомендації щодо їх проведення у формі поліцейського квесту. Упровадження квесту дозволяє:

• активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов для виконання завдань, що потребують достатньої свідомості й зрілості курсантів, здатності до подолання спеціально створених перешкод;

• формувати стійкий інтерес курсантів до предметів;

• поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання;

• розвинути універсальні форми розумової діяльності в контексті навчання (аналіз, синтез, індукція, порівняння, систематизація тощо).

Окрім того, розроблено та затверджено методичні рекомендації з організації та проведення захисту матеріалів практики (стажування) здобувачів вищої освіти 2 та 3 курсів ФПФПСР у формі поліцейського квесту, що передбачає вирішення здобувачами вищої освіти тестових та ситуаційних завдань, пов’язаних із діяльністю підрозділів стратегічних розслідувань. Захист практики у формі поліцейського квесту слугує ефективним засобом закріплення теоретичних знань і розвитку практичних навичок, що необхідні здобувачам для подальшої професійної діяльності.

Із метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедра залучає до проведення навчальних занять регіональних представників підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань, Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки, Управління кримінального аналізу ГУ Національної поліції в Дніпропетровській, Запорізькій областях.

Кафедра розташована на 5 поверсі навчального корпусу (к.505, 507).

Контакти для листування: e-mail: k_feb@dduvs.in.ua

Тел.(056) 756-44-65

Графік консультацій, чергувань та прийому заборгованостей

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 8 947