Кафедра фінансово-економічної безпеки

Кафедра фінансово-економічної безпеки факультету економіко-правової безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ створена згідно наказу Міністерства внутрішніх справ від 30.06.2017 № 555 «Про організаційно-штатні зміни» та наказу ДДУВС від 12.07.2017 № 489 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедра фінансово-економічної безпеки 

Кафедра фінансово-економічної безпеки є навчально-науковим структурним підрозділом університету, що забезпечує проведення навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи.

 

Науково-педагогічним персоналом кафедри забезпечується викладання таких дисциплін:

1. Економіка підприємства.

2. Основи економіки та підприємництва.

3. Основи економічного аналізу.

4. Фінансова звітність підприємств.

5. Ресурсне забезпечення Національної поліції.

6. Особливості розслідування злочинів в економічній сфері.

7. Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування злочинів у сфері економіки.

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Санакоєв Дмитро Борисович

Санакоєв Дмитро Борисович – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції.

В органах внутрішніх справ із серпня 1996 р.

У 2000 р. закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України. З 2000 р. по 2005 р. працював у слідчих підрозділах Запорізького міського управління, відділу розслідування тяжких злочинів проти особи по лінії карного розшуку СУ ГУМВС України в Запорізькій області. З 2005 р. по 2007 р. навчався в ад’юнктурі Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2007 р. по 2009 р. працював викладачем кафедри криміналістики Запорізького юридичного інституту ДДУВС, а з 2009 р. по 2011 р. – доцентом кафедри спеціальної техніки Запорізького юридичного інституту ДДУВС. З 2011 р. по 2019 р. працював на посаді доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції ДДУВС. У серпні 2019 р. призначений на посаду завідувача кафедри фінансово-економічної безпеки.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, у 2013 р. отримав вчене звання «доцент» по кафедрі оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки.

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 монографій та 3 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: «Особливості розслідування злочинів в економічній сфері», «Складання процесуальних документів на стадії досудового розслідування злочинів у сфері економіки».

Основні напрямки наукових студій – розслідування щодо нейтралізації економічного підґрунтя організованих злочинних угруповань; протидія нелегальній міграції та торгівлі людьми; протидія кіберзлочинам; проблеми теорії та практики розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.

Профіль Google Scholar

Профіль ORCID

 

Паршин Юрій Іванович

Паршин Юрій Іванович – професор кафедри фінансово-економічної безпеки, доктор економічних наук, доцент.

Має значний досвід науково-педагогічної діяльності. Працював доцентом кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Національного гірничого університету, деканом факультету менеджменту Національного гірничого університету, професором кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів в університеті ім. Альфреда Нобеля.

Брав участь у науковому проекті «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняного суперкомп’ютера» Інституту економіки промисловості НАН України. Забезпечував виконання комплексу задач із параметризації економіко-математичних моделей, їх верифікації та проектування інформаційного забезпечення розвитку економік Дніпропетровської та Запорізької областей.

За результатами наукових досліджень опубліковано більш ніж 100 наукових праць, з яких одноосібні та колективні монографії, статті в наукових журналах та в збірниках наукових праць, публікації в матеріалах Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій.

Брав участь у якості експерта з питань:

– проведення досліджень ринку, моделювання соціально-економічних систем та здійснення наукової підтримки проектів;

– економічного обґрунтування управлінських рішень;

– розробки та експертизи бізнес-планів та інвестиційних проектів.

Викладає дисципліни: «Основи економічного аналізу», «Фінансова звітність підприємств», «Ресурсне забезпечення національної поліції».

Профіль Google Scholar

 

Соломіна Ганна Валеріївна

Соломіна Ганна Валеріївна – доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, кандидат економічних наук.

Закінчила Дніпродзержинський державний технічний університет за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію «магістр з фінансів».

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит». Тема дослідження: «Фінансовий механізм функціонування інститутів спільного інвестування».

Автор понад 60 публікацій, у т. ч. монографії (у співавторстві), 1 навчального посібника. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності складає 13 років, 16 років – практичної роботи у бізнесі.

Виступає професійним учасником з управління активами інституційних інвесторів, що підтверджено сертифікатами підготовки фахівців Інституту фондового ринку.

Очолює науковий гурток кафедри, специфіка роботи якого орієнтована на молодь, зацікавлену у поглибленні знань та реалізації власних надбань у дослідженнях економічного та правового спрямування. Науково-технічні здобутки гуртка кафедри фінансово-економічної безпеки досягаються шляхом плідної співпраці викладачів та здобувачів вищої освіти, інтеграції навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів освітнього процесу із врахуванням можливостей новітніх технологій.

Викладає дисципліни: «Основи економіки та підприємництва», «Економіка підприємства».

Профіль Google Scholar

 

Кафедра є випусковою на факультеті економіко-правової безпеки, забезпечує проведення навчальної практики, стажування та державної атестації з дисциплін економіко-правової спеціалізації серед здобувачів вищої освіти факультету економіко-правової безпеки.

З метою посилення практичної спрямованості навчальних занять із професійно-орієнтованих дисциплін, набуття здобувачами вищої освіти навичок практичної роботи, обміну передовим досвідом у правоохоронній діяльності, кафедра залучає до проведення навчальних занять фахівців підрозділів інформаційно-аналітичної підтримки, кримінального аналізу, оперативних та слідчих підрозділів ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Контакти для листування: e-mail: k_feb@dduvs.in.ua

Ст. лаборант кафедри: Колпакова Людмила Григорівна (каб. 507).

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 

 


Кількість переглядів сторінки: 3 110