Кафедра міжнародних відносин та туризму

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА УПРАВЛІННЯ

МІСІЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИЗМУ

ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціальністю 291 “МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ” за спеціалізаціями:

– Міжнародна безпека та міжнародна поліцеїстика

– Міжнародні відносини у сфері забезпечення прав людини

– Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини

ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ майбутніх фахівців-міжнародників з основоположними знаннями та базовими навичками, з високим рівнем адаптивності в різних сферах професіональної діяльності

ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ в освіті і науці

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИЗМУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА кафедри «АКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Наукова тема має наступні НАПРЯМКИ:

– Національна держава в умовах викликів і загроз глобалізації; теророніка; народна дипломатія (професор Ірина Алєксєєнко)

– національні меншини в умовах тоталітаризму (професор Артур Маргулов)

– проблеми конфліктів та миротворчості у сучасній міжнародній системі (доцент Ірина Єремєєва)

– Трансформація військово-політичної стратегії НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України (доцент Тетяна Брежнєва).

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ кафедри за 2017-2019 рр.:

– 20 СТАТЕЙ у фахових виданнях та виданнях, що індексуються у міжнародних науковометричних базах в Україні та за кордоном;

– 2 міжнародні та 3 українські МОНОГРАФІЇ;

– ТЕЗИ доповідей у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях – 24 публікації.

В межах СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА до наукової роботи активно залучаються студенти.

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА ТУРИЗМУ

– ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ із дослідження міжнародних процесів та державних інститутів багатостороннього співробітництва у сучасному світі.

– Робота над започаткуванням ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ для студентів спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

– Підвищення АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ як науковців кафедри, так і студентів-міжнародників. Робота над проектом подвійних дипломів.

– Відкриття АСПІРАНТУРИ зі спеціальності 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

– ЛІЦЕНЗУВАННЯ спеціальності 242 “Туризм”.

– Участь у проектах із підготовки КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЙ з міжнародними партнерами.

 

АЛЄКСЄЄНКО ІРИНА ВІКТОРІВНА

ОСВІТА:

Запорізький державний університет, 1992 р., «Історія», викладач історії та суспільствознавства.

Київський університет права НАН України, 2004 р., «Правознавство», юрист-спеціаліст.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат політичних наук, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. Тема дисертації: «Місце і роль особистості в політичній системі сучасного суспільства».

Доктор політичних наук, 23.00.02 – Політичні інститути та процеси. Тема дисертації: «Інститут національної держави в умовах глобалізації світу».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри історії та теорії держави і права.

Професор кафедри політології та правознавства.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Гуманітарні проблеми сучасних міжнародних відносин, Теорія міжнародних відносин, Політологія.


 

ЄРЕМЄЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет, 1997 р., «Історія», історик, викладач історії та суспільствознавства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат історичних наук, 07.00.02 – Всесвітня історія. Тема дисертації: «Політика урядів Великобританії щодо профспілок у 50-80-ті рр. ХХ ст.: еволюція форм, методів, засобів».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Політологія, Зовнішня політика країн Азії та пострадянських країн у сфері захисту прав людини, Вступ до спеціальності, Країнознавство, Історія політичних та правових учень.


 

БРЕЖНЄВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

ОСВІТА:

Дніпропетровський державний університет, 1998 р., «Історія», історик, викладач історії та суспільствознавства.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат історичних наук, 07.00.02 – Всесвітня історія. Тема дисертації: «Трансформація військово-політичної стратегії НАТО 1949-1954 рр.: нове бачення».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Старший науковий співробітник, політичні науки, національна безпека держави.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Ораторська майстерність, Політологія.


 

НЕСПРАВА МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ

ОСВІТА:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2007 р., «Міжнародна інформація», аналітик-міжнародник.

Відкритий англійський університет, 2010 р., МВА, аналітик.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат філософських наук, 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації: «Сутність та походження добра та зла в творах Алена Бодю та Івана Ільїна».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри соціально-гуманітарних наук.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Теорія та практика комунікації, Комунікативна міжкультурна компетенція, Ораторська майстерність, Політологія


 

МИКИТЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

ОСВІТА:

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2002 р. «Історія та основи правознавства»

Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2020 р. «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ:

Кандидат історичних наук, 07.00.01 – Історія України. «Ідея української соборності у творчій спадщині та діяльності М.П. Драгоманова та І.Я. Франка: порівняльний аспект».

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ:

Доцент кафедри міжнародних відносин.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

Сучасні політичні доктрини, Цінності європейських цивілізацій, Зовнішньополітичні комунікативні технології.


 

Контактна інформація:

Телефон:(056) 746-26-12

E-mail: k_mvt@dduvs.in.ua


 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ГРАФІК ПРИЙНЯТТЯ АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ НПП

Інформаційне забезпечення дисциплін кафедри

Науковий гурток

– ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ (Теорія радянського тоталітаризму, Теорія влади)

Новини та оголошення кафедри міжнародних відносин та туризму

 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 4 127