Кафедра управління та адміністрування

Кафедра управління та адміністрування факультету соціально-психологічної освіти та управління ДДУВС була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від 08.05.2018 № 384 та наказу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 16.05.2018 № 400 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Колектив кафедри:

Завідувач кафедри – д. держ. упр, професор, Заслужений працівник освіти України Шевченко С. О.

професор кафедри – д. держ. упр. Трещов М. М.

доцент кафедри – к. держ. упр., доцент Сидоренко Н. С.

доцент кафедри – к. держ. упр. Мунько А. Ю.

ст. викладач – магістр держ. упр. Лєбєдєва Я. В.

 

Навчальна діяльність на кафедрі здійснюється відповідно до затверджених навчальних планів і програм за спеціальностями університету

► бакалаврська програма «Публічне управління та адміністрування».

► магістерська програма «Публічне управління та адміністрування».

► доктор філософії «Публічне управління та адміністрування».

 

Забезпечує викладання 37 навчальних дисциплін.

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють стажування та підвищують кваліфікацію в Україні та за кордоном.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

відкриває широкі можливості кар’єрного зростання – від будь-якого підприємства до Верховної Ради та Кабінету Міністрів

Універсальність. Ідеально комбінується з будь-якою іншою спеціальністю.

Пріоритетність. Є переважною при конкурсному відборі на заміщення вакантних посад у сфері публічного управління та адміністрування.

Перспективність. Потужно впливає на розвиток професійної кар’єри (керівництво будь-якими державними та недержавними органами, організаціями, просування по службі в органах державного управління та місцевого самоврядування, можливість працювати у сфері публічної служби особливого призначення).

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО СТУДЕНТАМ?

Сильний викладацький склад з багаторічним науково-педагогічним стажем і практичним досвідом в органах влади різних рівнів.

Практично орієнтований якісний склад кафедри. Керівник кафедри, професор, доцент і старший викладач поряд із науково-педагогічним досвідом мають чималий стаж роботи (до 20 років) в органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів, включаючи Верховну Раду та Кабінет Міністрів України.

Активні інноваційні форми викладання. Тренінгові заняття, пресконференції, виїзні заняття, практичні кейси. До викладання дисциплін залучаються досвідчені фахівці органів влади.

Сучасну інфраструктуру та відмінне технічне оснащення. На території університету функціонують 3 гуртожитки, їдальня на 2000 місць, кафетерії, а також волейбольне та футбольне поле, 8 спеціалізованих спортивних залів тощо.

Індивідуальний підхід та умови для всебічного розвитку особистості.

Практика в органах державної влади та місцевого самоврядування. Для успішного формування у стійких практичних навичок укладено угоди про співпрацю між університетом та органами влади різних рівнів, зокрема департаментами соціального захисту та охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпровською міською радою, Соборною районною у місті Дніпрі радою. Вже з другого року навчання студенти проходять практику в зазначених органах влади.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ЗАЦІКАВИТЬ БАЖАЮЧИХ:

► працювати в органах влади різного рівня (сільські, районні, міські, обласні органи виконавчої влади, місцевого самоврядування та центральні органи влади); активно розбудовувати українську державність та підвищувати її конкурентоспроможність;

► вміти ефективно і швидко реалізовувати соціально-економічні реформи, впливати на якість життя людей; впроваджувати прогресивні практики публічного управління в країні;

► бути компетентним керівником державних установ, організацій, закладів, експертом, розпорядником різноманітних програм;

► отримати вищу професійну управлінську освіту.

ДИПЛОМОВАНІ ВИПУСКНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» ЗМОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ:

► в органах публічного управління: центральних органах влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, профільних Міністерствах, інших державних відомствах та установах), місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування;

► у сфері публічної служби особливого призначення (Державна прикордонна служба України, Державна фіскальна служба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національне антикорупційне бюро України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань та ін.);

► аналітиком, в міжнародних організаціях щодо розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства.


 

ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

завідувач кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, фахівець у галузі публічного управління освітою та її якістю, розвитку механізмів публічного управління


 

ТРЕЩОВ МИРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

професор кафедри управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, фахівець з бюджетної та податкової політики, фінансової децентралізації, стратегічного управління 

СИДОРЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент фахівець з проблем удосконалення професійної культури державних службовців, інструментального забезпечення якості вищої освіти 

МУНЬКО АННА ЮРІЇВНА

доцент кафедри управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління, фахівець з місцевих фінансів, децентралізації, реформування місцевого самоврядування, державного управління регіональним розвитком, стратегічних комунікацій 

ЛЄБЄДЄВА ЯРОСЛАВНА ВАЛЕНТИНІВНА

магістр державного управління, старший викладач, лаборант кафедри фахівець з проблем європейської інтеграції, формування етнокультурних відносин в Україні.


 

Про результати опитування стейкхолдерів.

95 % стейкхолдерів вважають, що цілі та програмні результати навчання магістерської ОП «Публічне управління та адміністрування» відповідають тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці. 

Результати анкетування здобувачів вищої освіти.

88 % опитаних здобувачів вищої освіти підтвердили високий рівень задоволеності методами навчання та викладання на магістерській ОП «Публічне управління та адміністрування». 

НОВІТНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ У ДДУВС

В навчальний процес активно залучаються досвідчені посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування як в очному, так і в дистанційному режимі. Для найкращого опанування теоретичного матеріалу поряд із класичними лекціями та конспектуванням їх основних тез застосовується широке коло інтерактивних методів навчання як-от: брейн-ринг, інтелектуальні карти, експертна оцінка, Оксфордські дебати, мозковий штурм тощо. Щонайменше 50 % семінарських та практичних занять також проводяться у нестандартному форматі. Наприклад, для дисципліни «Регіональне управління» (освітнього рівня «бакалавр») передбачена розробка та презентація альтернативних стратегій розвитку області в форматі «світового кафе» як метод роботи в командах; для дисципліни «Документознавство та документообіг в публічному адмініструванні» – імітація засідання сесії місцевої ради із формуванням порядку денного, веденням протоколу та оформленням рішенням ради. З метою максимального занурення студентів в атмосферу публічного управління проводяться ознайомчі екскурсії до місцевих рад та практикується відвідування сесій Дніпровської міської ради. «Case study» є невід’ємною частиною процесу викладання кожної із дисциплін, передбачених навчальними планами. Важлива вимога до кейсів, які викладачі пропонують студентам – актуальність! Наприклад, з дисципліни «Стратегічні комунікації в органах державної влади» було розроблено порівняльний кейс «Аналіз антикризових комунікаційних стратегій кількох місцевих рад в умовах пандемії COVID-19». В університеті апробується змішана форма навчання шляхом поєднання аудиторного та дистанційного форматів. Останній зокрема здійснюється на основі СУДН «Moodle». Використання технологій дозволяє проводити змагання між кількома групами студентів, як-от інтелектуальне змагання (виконання тесових завдань) 1 та 2 курсів з дисципліни «Етика та культура поведінки державного службовця», реалізованого в СУДН «Moodle». Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, питанням гендерної рівності, академічній доброчесності та європейській інтеграції. Поряд із традиційним інститутом кураторства ці напрями інформаційно-просвітницької діяльності реалізуються шляхом організації круглих столів, семінарів, дискусій із залученням зовнішніх експертів. З метою розуміння міжнародних аспектів студенти активно залучаються до участі в міжнародних науково-комунікативних заходах та інших проєктах. Охоплюючи максимальну кількість аспектів освітньої діяльності, застосовуючи широкий спектр традиційних та новітніх методик навчання формуємо якісно нове покоління публічних управлінців, здатних діяти в умовах змін, креативно мислити та реалізовувати масштабні сучасні проєкти розвитку України.

Контактна інформація:

Телефон:(056) 746-26-12

E-mail: k_pua@dduvs.in.ua

Положення про кафедру

ГРАФІК консультацій НПП

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 5 505