Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації

З 2015 року в університеті на підставі відповідних нормативно-правових актів МВС України розпочав свою діяльність новий підрозділ – Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та заочного навчання.

У той же час підготовка слухачів за заочною формою навчання з числа практичних працівників міліції розпочалась у 1966 р., з моменту створення Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції. За роки існування навчального закладу в статусі школи міліції до 1992 р. в її стінах отримало першу юридичну освіту майже 7 тисяч практичних працівників міліції. 

Враховуючи організаційно-штатні зміни у структурі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з 2016 року інститут отримав нову назву – Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації.

З листопада 2016 року керівником інститут є д.ю.н., проф., О.С. Юнін.

 

Юнін Олександр Сергійович – директор навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, підполковник поліції.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1998 році курсантом Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2002 по 2003 рік – слідчий СВ Світловодського МРВ УМВС України в Кіровоградській області. У 2004 році закінчив магістратуру Національного університету внутрішніх справ України. З 2004 по теперішній час займається науково-педагогічною діяльністю. У 2005 році захистив дисертацію й отримав ступінь кандидата юридичних наук. У 2015 році захистив дисертацію й отримав ступінь доктора юридичних наук.

 

Шевченко Сергій Іванович – заступник директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації заочного навчання працівників поліції, кандидат юридичних наук, майор поліції;

Шевченко Сергій Іванович

 

Оганісян Цагік Вазгенівна – заступник директора Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації заочного навчання цивільних осіб, кандидат юридичних наук.

 

Сьогодні в Навчально-науковому інституті заочного навчання та підвищення кваліфікації працюють:

провідні фахівці ННІ ЗНПК: Мкртчан Каріне Валерівна, Серединський Іван Валентинович;

фахівці ННІ ЗНПК: Дурманова Наталія Володимирівна, Заплюсвічка Юлія Анатоліївна, Коломієць Вадим Юрійович;

інспектори ННІ ЗНПК: Ісаєва Сабіна Аліфагівна, Левадна Юлія Володимирівна, Коломбарь Валерія Вадимівна;

 

Кількість перемінного складу:

– за кошти фізичних та юридичних осіб навчається – 1023 осіб;

– за державним замовленням – 529 осіб.

 

Підготовка фахівців за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка фахівців за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється для здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 281 «Публічне управління та адміністрування».

Підготовка фахівців за кошти державного бюджету здійснюється для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

Головним завдання інституту є підготовка фахівців для системи Міністерства внутрішніх справ України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ України.

Організація навчання за заочною формою здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти України, Міністерства внутрішніх справ України.

Заочна підготовка фахівців є складовою частиною освіти, яка гарантує одержання знань, необхідних для ефективного виконання службових обов’язків. Перед інститутом стоїть завдання забезпечити одержання слухачами та студентами юридичної освіти на основі глибокого вивчення ними навчальних дисциплін. Знання, що надаються слухачам та студентам спрямовані на удосконалення у них навичок роботи з людьми, творчого розв’язання задач з урахуванням прав і законних інтересів громадян, забезпечення правопорядку, посилення боротьби з правопорушниками, розширення демократій і гласності при суворому дотриманні законності.

Керівництво інституту спільно з кафедрами університету організовує навчальний процес на основі вимог сучасної педагогічної науки, впровадження активних методів навчання, технічних засобів, електронно-обчислювальної техніки.

Проведення занять забезпечується професорсько-викладацьким складом кафедр університету. У навчальному процесі беруть участь досвідченні фахівці ГУНП, інших навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

 

 

Територіально Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації розміщений на території університету за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26 (корпус 10,11).

Телефон: (056) 756-45-51

Телефон: (056) 756-45-52

Електрона адреса: fznco@dduvs.in.ua, fznpovs@dduvs.in.ua

 

РОЗКЛАДИ:

Розклади заліково-екзаменаційних сесій

Розклади проведення атестацій

Результати складання атестації

 

Положення ННІ ЗНПК

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 55 664