Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК ДДУВС

Відділення первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації було створено на базі відділення післядипломної освіти згідно з наказом МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС».

Свою історію підрозділ розпочав у 1998 році, як курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОВС Дніпропетровського юридичного інституту і центру бойової підготовки УМВС України в Дніпропетровській області. В подальшому, в залежності від пріоритетності завдань підрозділ було перетворено у центр післядипломної освіти та відділення післядипломної освіти, до основних напрямків роботи якого входили: початкова підготовка вперше прийнятих на службу працівників ОВС, підвищення кваліфікації та спеціалізація діючих працівників ОВС, стажування командно-викладацького складу. У різні роки роботою підрозділу керували: Колодяжний М.М., Мухоїд М.М., Чвертка Ю.Ю., Вітвіцький С.С., Рибалкін А.О., Великий Ю.М.

Відділення здійснює заходи на підставі наказів МВС України від 24.12.2015 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», від 27.01.2020 № 62 «Про організацію післядипломної освіти поліцейських у 2020 році», від 09.11.2018 № 902 «Про впровадження освітніх та навчальних програм з первинної професійної підготовки в закладах вищої освіти МВС», МОН від 21.06.2018 № 669 «Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «поліцейський», а також інші завдання, передбачені Планом роботи університету і підрозділу на навчальний рік.

Відділення забезпечує потреби ГУНП в областях в проходженні первинної професійної підготовки та післядипломної освіти поліцейськими НПУ, удосконаленні їх професійних знань, умінь і навичок за спеціальністю, підвищенні інтелектуального, культурного і морального рівня.

Здійснює контроль за організацією навчання з первинної професійної підготовки у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).

Освітній процес у відділенні організовано шляхом спільної діяльності науково-педагогічного та командно-адміністративного складу університету. Змістовий бік навчання визначається та здійснюється провідними кафедрами університету. Процес навчання відбувається у тісній співпраці з керівництвом Департаменту персоналу МВС України, практичними підрозділами ГУНП, за участі міжнародних інституцій, зокрема ОБСЄ та ICITAP.

Спільно з фахівцями тренінгового центру ГУМВС в Дніпропетровській області на базі відділення упродовж 2014 – 2015 років початкову професійну підготовку пройшли більше тисячі добровольців, з яких було укомплектовано підрозділи патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1», «Січеслав», «Луганськ» та «Артемівськ».

Післядипломну освіту поліцейських НПУ спрямовано на послідовне оволодіння ними новими знаннями та уміннями, вдосконалення професійної майстерності, підвищення їх морально-ділових якостей, вивчення найновіших досягнень науки і техніки, використання позитивного досвіду роботи органів та підрозділів Національної поліції України.

Навчання за спеціалізацією триває 24 навчальні дні (196 годин) та 12 навчальних днів (98 годин) з відривом від служби, підвищення кваліфікації – 12 навчальних днів (98 годин) та 2-3 дні (16-24 години), і завершується складанням підсумкового комплексного іспиту.

За результатами успішного виконання навчального плану слухачі отримують відповідні свідоцтва, сертифікати та дипломи державного зразка.

У ВПППСПК упродовж 2020 року заплановано проходження підвищення кваліфікації та спеціалізація 2885 слухачів сімнадцяти категорій працівників Національної поліції України, із сімнадцяти областей України.

У 2019 році розпочато реалізацію пілотного проекту «Поліцейський офіцер громади». Навчання слухачів здійснюється за програмою спеціалізації упродовж 2,5 місяців (456 годин). У 2019-2020 роках було зараховано на навчання 262 поліцейських за програмою спеціалізації «дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах» з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької,Харківської та Черкаської областей. Зв’язок поліцейських НПУ з громадою має бути направлений на забезпечення якісних умов життя громадян, реагування на будь-які повідомлення та ситуації, для того, щоб люди були захищеними, впевненими та відчували безпеку, допомогу з боку дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах.

У 2020 році на навчання за програмою спеціалізації «дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах» було зараховано 121 поліцейський з шістнадцяти областей України. Успішно завершили навчання 118 осіб.

На виконання наказу МВС України від 09.08.2019 № 668 «Про організацію підготовки військовослужбовців Національної гвардії України» упродовж 2019–2020 років було організовано навчання для 786 військовослужбовців, з метою отримання ними превентивних та поліцейських заходів примусу. Проведення навчання відбувається за участю науково-педагогічного складу університету, як у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя), так і за місцем дислокації військових частин. За результатами успішного виконання навчального плану військовослужбовці отримують відповідні сертифікати державного зразка.

На виконання доручень ДПООНД МВС України від 13.07.2017 № 22/2/1-3553 «Про запровадження підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання», від 22.09.2017 № 13930/05/22-2017 «Про запровадження технологій дистанційного навчання поліцейських» в університеті підготовлено методичні матеріали, які розміщено на інтернет-платформі дистанційного навчання «Moodle» та забезпечено доступ слухачів післядипломної освіти та науково-педагогічного складу до системи дистанційного навчання.

Упродовж 2020 року заплановано підвищити кваліфікацію з використанням елементів дистанційного навчання 663 дільничних офіцерів поліції, працівників слідства, ювенальної превенції, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, контролю за обігом зброї, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування.

Наказом МВС України від12.03.2018 № 187 у складі відділення були створені цикли загальноправових дисциплін та спеціальних дисциплін. На теперішній час роботу циклів забезпечують п’ять викладачів.

Відділення розташоване на 3-му поверсі корпусу № 3 університету, має лекційну залу на 72 місця, обладнану мультимедійними засобами, 4 навчальні аудиторії на 30 місць кожна, обладнані комп’ютерною технікою з можливістю доступу до мережі інтернет, аудиторію з мультимедійним тиром, кабінети адміністративного та професорсько-викладацького складу, господарський блок. Наявний аудиторний фонд відділення дає можливість надати освітні послуги в системі післядипломної освіти, з разовим наповненням, у кількості 180 осіб.

 

До особового складу відділення входять:

 

Завідувач відділення – Мамчій Олексій Іванович, підполковник поліції.

 

Провідні фахівці:

Камишов Олександр Леонідович, підполковник поліції

Володарський Олександр Леонідович.

 

Фахівці відділення:

Дробот Наталія Сергіївна

Шевченко Віталій Олексійович

 

Викладачі циклів:

Чухлебов Ігор Олександрович, підполковник поліції

Заставська Валерія Валеріївна, майор поліції

Шикута Віра Павлівна, майор поліції

Латайко Олексій Володимирович

Шутенко Роман Вікторович

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 12 066