Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК ДДУВС

Положення про відділення

Відділення первинної професійної підготовки, підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації було створено на базі відділення післядипломної освіти згідно з наказом МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС».

Свою історію підрозділ розпочав у 1998 році, як курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОВС Дніпропетровського юридичного інституту і центру бойової підготовки УМВС України в Дніпропетровській області. У подальшому, в залежності від пріоритетності завдань підрозділ було змінено на центр післядипломної освіти та відділення післядипломної освіти.

До основних напрямків роботи центру входили: початкова підготовка вперше прийнятих на службу працівників ОВС, підвищення кваліфікації та спеціалізація діючих працівників ОВС, стажування командно-викладацького складу.

У різні роки роботою підрозділу керували: Колодяжний М.М., Мухоїд М.М., Чвертка Ю.Ю., Вітвіцький С.С., Рибалкін А.О., Великий Ю.М.

Відділення працює на підставі наказів МВС України від 24.12.2015 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», від 27.01.2020 № 62 «Про організацію післядипломної освіти поліцейських у 2020 році», від 09.11.2018 № 902 «Про впровадження освітніх та навчальних програм з первинної професійної підготовки в закладах вищої освіти МВС», МОН від 21.06.2018 № 669 «Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «поліцейський», а також інші завдання, передбачені Планом роботи університету і підрозділу на навчальний рік.

Відділення забезпечує потреби ГУНП в областях в проходженні первинної професійної підготовки та післядипломної освіти поліцейськими НПУ, удосконаленні їх професійних знань, умінь і навичок за спеціальністю, підвищенні інтелектуального, культурного і морального рівня.

Здійснює контроль за організацією навчання з первинної професійної підготовки у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).

Освітній процес у відділенні організовано шляхом спільної діяльності науково-педагогічного та командно-адміністративного складу університету. Змістовий бік навчання визначається та здійснюється провідними кафедрами університету. Процес навчання відбувається у тісній співпраці з керівництвом Департаменту персоналу МВС України, практичними підрозділами ГУНП, за участі міжнародних інституцій, зокрема ОБСЄ та ICITAP.

Спільно з фахівцями тренінгового центру ГУМВС в Дніпропетровській області на базі відділення упродовж 2014 – 2015 років початкову професійну підготовку пройшли більше тисячі добровольців, з яких було укомплектовано підрозділи патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1», «Січеслав», «Луганськ» та «Артемівськ».

Післядипломну освіту поліцейських НПУ спрямовано на послідовне оволодіння ними новими знаннями та уміннями, вдосконалення професійної майстерності, підвищення їх морально-ділових якостей, вивчення найновіших досягнень науки і техніки, використання позитивного досвіду роботи органів та підрозділів Національної поліції України.

Навчання за спеціалізацією триває 24 навчальні дні (196 годин) та 12 навчальних днів (98 годин) з відривом від служби, підвищення кваліфікації – 12 навчальних днів (98 годин) та 2-3 дні (16-24 години), і завершується складанням підсумкового комплексного іспиту.

За результатами успішного виконання навчального плану слухачі отримують відповідні свідоцтва, сертифікати та дипломи державного зразка.

У ВПППСПК упродовж 2020 року заплановано проходження підвищення кваліфікації та спеціалізація 2885 слухачів сімнадцяти категорій працівників Національної поліції України, із сімнадцяти областей України.

У 2019 році розпочато реалізацію пілотного проєкту «Поліцейський офіцер громади». Навчання слухачів здійснюється за програмою спеціалізації упродовж 2,5 місяців (456 годин). У 2019-2020 роках було зараховано на навчання 262 поліцейські за програмою спеціалізації «дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах» з Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської та Черкаської областей. Зв’язок поліцейських НПУ з громадою має бути направлений на забезпечення якісних умов життя громадян, реагування на будь-які повідомлення та ситуації, для того, щоб люди були захищеними, впевненими та відчували безпеку, допомогу з боку дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах.

У 2020 році на навчання за програмою спеціалізації «дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах» було зараховано 121 поліцейський з шістнадцяти областей України. Успішно завершили навчання 118 осіб.

На виконання наказу МВС України від 09.08.2019 № 668 «Про організацію підготовки військовослужбовців Національної гвардії України» упродовж 2019–2020 років було організовано навчання для 786 військовослужбовців, з метою отримання ними превентивних та поліцейських заходів примусу. Проведення навчання відбувається за участю науково-педагогічного складу університету, як у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя), так і за місцем дислокації військових частин. За результатами успішного виконання навчального плану військовослужбовці отримують відповідні сертифікати державного зразка.

На виконання доручень ДПООНД МВС України від 13.07.2017 № 22/2/1-3553 «Про запровадження підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання», від 22.09.2017 № 13930/05/22-2017 «Про запровадження технологій дистанційного навчання поліцейських» в університеті підготовлено методичні матеріали, які розміщено на інтернет-платформі дистанційного навчання «Moodle» та забезпечено доступ слухачів післядипломної освіти та науково-педагогічного складу до системи дистанційного навчання.

Упродовж 2020 року заплановано підвищити кваліфікацію з використанням елементів дистанційного навчання 663 дільничні офіцери поліції, працівники слідства, ювенальної превенції, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, контролю за обігом зброї, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування.

Наказом МВС України від12.03.2018 № 187 у складі відділення були створені цикли загальноправових дисциплін та спеціальних дисциплін. На теперішній час роботу циклів забезпечують п’ять викладачів.

Відділення розташоване на 3-му поверсі корпусу № 3 університету, має лекційну залу на 72 місця, обладнану мультимедійними засобами, 4 навчальні аудиторії на 30 місць кожна, обладнані комп’ютерною технікою з можливістю доступу до мережі інтернет, аудиторію з мультимедійним тиром, кабінети адміністративного та професорсько-викладацького складу, господарський блок. Наявний аудиторний фонд відділення дає можливість надати освітні послуги в системі післядипломної освіти, з разовим наповненням, у кількості 180 осіб.

 

До особового складу відділення входять:

 

Завідувач відділення – Мамчій Олексій Іванович, підполковник поліції.

 

Провідні фахівці:

Камишов Олександр Леонідович, підполковник поліції

Володарський Олександр Леонідович.

 

Фахівці відділення:

Дробот Наталія Сергіївна

Шевченко Віталій Олексійович

 

Викладачі циклів:

Чухлебов Ігор Олександрович, підполковник поліції

Заставська Валерія Валеріївна, майор поліції

Шикута Віра Павлівна, майор поліції

Латайко Олексій Володимирович

Шутенко Роман Вікторович

 

Контактні дані:

Адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26, корпус 3, поверх 4

Телефон: (056) 756-45-62

Електронна пошта: cpo@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання


Кількість переглядів сторінки: 13 129