Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК ДДУВС

Відділення підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації було створено на базі відділення післядипломної освіти згідно з наказом МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС».

Свою історію підрозділ розпочав у 1998 році, як курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОВС Дніпропетровського юридичного інституту і центру бойової підготовки УМВС України в Дніпропетровській області. В подальшому, в залежності від пріоритетності завдань підрозділ було перетворено у центр післядипломної освіти та відділення післядипломної освіти, до основних напрямків роботи якого входили: початкова підготовка вперше прийнятих на службу працівників ОВС, підвищення кваліфікації та спеціалізація діючих працівників ОВС, стажування командно-викладацького складу. У різні роки роботою підрозділу керували: М.М. Колодяжний, М.М. Мухоїд, Ю.Ю., Чвертка, С.С., Вітвіцький, А.О., Рибалкін.

Відділення здійснює заходи на підставі наказів МВС України від 24.12.2015 № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції», від 16.02.2016 № 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції», Національної поліції України від 07.12.2018 № 1135 «Про затвердження Плану-графіку направлення поліцейських на підвищення кваліфікації та спеціалізацію у 2019 році», а також інші завдання, передбачені Планом роботи університету і підрозділу на навчальний рік.

Відділення забезпечує потреби ГУНП в областях в проходженні первинної професійної підготовки та післядипломної освіти поліцейськими НПУ, удосконаленні їх професійних знань, умінь і навичок за спеціальністю, підвищенні інтелектуального, культурного і морального рівня. Здійснює контроль за організацією навчання з первинної професійної підготовки у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).

Освітній процес у відділенні організовано шляхом спільної діяльності науково-педагогічного та командно-адміністративного складу університету. Змістовий бік навчання визначається та здійснюється провідними кафедрами університету. Процес навчання відбувається у тісній співпраці з керівництвом ДПООНД МВС України, практичними підрозділами ГУНП, за участі міжнародних інституцій, зокрема ОБСЄ та ICITAP.

За період існування підрозділу підвищення кваліфікації та спеціалізацію на його базі пройшли понад 6500 осіб, початкову підготовку вперше прийнятих на службу працівників ОВС пройшли понад 2500 осіб, з яких 1178 випускників поповнили підрозділи патрульної поліції міст Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Спільно з фахівцями тренінгового центру ГУМВС в Дніпропетровській області на базі відділення упродовж 2014 – 2015 років початкову професійну підготовку пройшли більше тисячі добровольців, з яких було укомплектовано підрозділи патрульної служби міліції особливого призначення «Дніпро-1», «Січеслав», «Луганськ» та «Артемівськ».

Післядипломну освіту поліцейських НПУ спрямовано на послідовне оволодіння ними новими знаннями та уміннями, вдосконалення професійної майстерності, підвищення їх морально-ділових якостей, вивчення найновіших досягнень науки і техніки, використання позитивного досвіду роботи органів та підрозділів Національної поліції України.

Навчання за спеціалізацією триває 24 навчальні дні (196 годин) з відривом від служби, підвищення кваліфікації – 12 навчальних днів (98 годин) та 2-3 доби (16-24 години), і завершується складанням підсумкового комплексного іспиту.

За результатами успішного виконання навчального плану слухачі отримають відповідні свідоцтва державного зразку.

У ВПППСПК упродовж 2019 року заплановано проходження підвищення кваліфікації та спеціалізація 2630 слухачів дванадцяти категорій працівників Національної поліції України, з тринадцяти областей України.

У 2019 році розпочато реалізацію пілотного проекту «Поліцейський офіцер громади». Навчання слухачів здійснюється за програмою спеціалізації упродовж 2,5 місяців (456 годин). Зв’язок поліцейських НПУ з громадою має бути направлений на забезпечення якісних умов життя громадян, реагування на будь-які повідомлення та ситуації, для того, щоб люди були захищеними, впевненими та відчували безпеку, допомогу з боку дільничних офіцерів поліції, закріплених в об’єднаних територіальних громадах.

На виконання наказу МВС України від 09.08.2019 № 668 «Про організацію підготовки військовослужбовців Національної гвардії України» упродовж 2019 року було організовано навчання військовослужбовців, з метою отримання ними превентивних та поліцейських заходів примусу. Проведення навчання відбувається за участю науково-педагогічного складу університету, як у Запорізькому центрі первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя), так і за місцем дислокації військових частин.

На виконання доручень ДПООНД МВС України від 13.07.2017 № 22/2/1-3553 «Про запровадження підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання», від 22.09.2017 № 13930/05/22-2017 «Про запровадження технологій дистанційного навчання поліцейських» в університеті підготовлено методичні матеріали, які розміщено на інтернет-платформі дистанційного навчання «Moodle» та забезпечено цілодобовий доступ слухачів післядипломної освіти та науково-педагогічного складу до системи дистанційного навчання.

Упродовж 2019 року заплановано підвищити кваліфікацію з використанням елементів дистанційного навчання 640 дільничних офіцерів поліції, працівників слідства, ювенальної превенції, превентивної діяльності, дозвільної системи.

Відділення розташоване на 3-му поверсі корпусу № 3 університету, має лекційну залу на 72 місця, обладнану мультимедійними засобами, 4 навчальні аудиторії на 30 місць кожна, обладнані комп’ютерною технікою з можливістю доступу до мережі інтернет, аудиторію з мультимедійним тиром, кабінети адміністративного та професорсько-викладацького складу, господарський блок. Наявний аудиторний фонд відділення дає можливість надати освітні послуги в системі післядипломної освіти, з разовим наповненням, у кількості 180 осіб.

 

До особового складу відділення входять:

Великий Юрій Миколайович

завідувач відділення – Великий Юрій Миколайович

 

провідні фахівці:

Камишов Олександр Леонідович, підполковник поліції,

Володарський Олександр Леонідович,

 

фахівці відділення:

Саленко Ольга Вікторівна,

Дробот Наталія Сергіївна,

Шевченко Віталій Олексійович.

 

Відділення підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації

 
Адреса: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26, корпус №3 (3-й поверх)
 
Адреса електронної пошти: cpo@dduvs.in.ua
 
Тел. (0562) 46-32-41, (0562) 31-72-89
 

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання
 


 

 


Кількість переглядів сторінки: 11 187