Підрозділи університету

Підрозділи університету

Відділення моніторингу, планування та закупівель


Відділ документування службової діяльності


Відділення забезпечення якості освітньої діяльності


Секретаріат Вченої ради


Відділ докторантури та аспірантури


Інформаційно-технічний відділ


Навчально-методичний відділ


Відділ організації наукової роботи


Науково-редакційний відділ


Відділ довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників


Відділ зв’язків з громадськістю


Відділення міжнародних зв’язків


Відділ кадрового забезпечення


Відділ матеріального забезпечення


Відділ організації аналітичної роботи та контролю


Відділ організації служби


Відділ режимно-секретного забезпечення


Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку


Відділ юридичного забезпечення


Відділення підвищення кваліфікації


Медико-санітарна частина


Музей історії ДДУВС


Загальна бібліотека


Ветеранська організація ДДУВС


Поліграфічний відділ


Наукова лабораторія соціологічних та кримінально-правових досліджень


Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності


Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем превентивної діяльності


Навчально-наукова лабораторія з дослідження проблем протидії організованій злочинності та корупції

 

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 2 716