НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

В лютому 2017 року між Дніпропетровським державний університетом внутрішніх справ та Науково-дослідним інститутом державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України був укладений договір про співпрацю в напрямку здійснення фундаментальних та прикладних досліджень і взаємного обміну досвідом та спільну діяльність в напрямку об’єднання зусиль для створення й організації роботи Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

Як основна рушійна сила і осередок розвитку юридичної науки, саме Національна академія правових наук України як вища галузева наукова установа, стала ініціатором створення наукової лабораторії, що на постійній основі здійснювала б наукову, навчальну, виховну діяльність у сфері забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб і утвердження гендерної рівності. Переймаючи існуючий досвід створення таких дослідницьких центрів, було прийнято рішення про започаткування наукового підрозділу з подвійним підпорядкуванням.

Заснована Постановою Президії Національної академії правових наук України № 102/12 від 16 березня 2017 року, за свою коротку історію існування та на громадських засадах, наукова лабораторія інтегрувалась до загальнодержавного механізму забезпечення прав і свобод людини, відновлення соціальної справедливості через активну науково-дослідну та практичну діяльність.

Завідувач Лабораторії – Лариса Романівна Наливайко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

До складу Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності входять:

Провідні фахівці (старші наукові співробітники):

Грицай Ірина Олегівна, доктор юридичних наук, доцент;

Савіщенко Вікторія Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент;

Марченко Олена Вікторівна, доктор філософських наук, доцент;

Фахівці (наукові співробітники):

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна, кандидат юридичних наук;

Касяненко Євгенія Валеріївна, магістр права (старший лаборант ННЛ);

Орешкова Аліна Федорівна, магістр права;

Обушко Вікторія Вікторівна – магістр права;

Лук’яненко Тетяна Володимирівна – магістр права

 

Основним завданням Лабораторії є проведення фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності; розробка проектів нормативно-правових актів та пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства; проведення правових експертиз нормативно-правових актів, в тому числі гендерної; сприяння впровадженню результатів наукових досліджень в практичну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою захисту прав і свобод людини і громадянина, прав внутрішньо переміщених осіб, прав осіб, які постраждали від проявів гендерної нерівності, гендерного насильства, в тому числі насильства в сім’ї, як у мирний час, так і в умовах конфлікту.

Основні  вектори діяльності Лабораторії:

 • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерно обумовленого насильства, захисту прав і свобод ВПО;
 • Проведення гендерної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів, всеукраїнських та регіональних програм, стратегій тощо у частині їх відповідності міжнародним договорам України;
 • Проведення наукових досліджень (підготовка дисертаційних робіт, монографій, наукових статей та ін.) у напрямі забезпечення принципу гендерної рівності та запобігання і протидії гендерно обумовленого насильства, захисту прав і свобод ВПО;
 • Навчально-методичне забезпечення, що передбачає створення навчальних курсів, методичних рекомендацій, навчальних посібників з впровадження гендерної політики, захисту прав і свобод ВПО запобігання та протидії гендерно обумовленому насильству.
 • Проведення науково-практичних заходів – конференцій, семінарів, форумів – міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів з метою обговорення проблем чинного законодавства та практики його реалізації у цьому напрямі;
 • Проведення конкурсів міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів серед шкільної та студентської молоді, інших груп населення з питання реалізації гендерної політики, захисту прав і свобод ВПО, запобігання та протидії гендерно обумовленого насильства;
 • Тренінги по впровадженню гендерної політики у структурах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, приватних установах (надання пропозицій щодо напрямів впровадження гендерних підходів, аналіз ефективності заходів з впровадження гендерних підходів у діяльність, підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи з впровадження гендерних підходів тощо).
 • Взаємодія з державними та неурядовими суб’єктами по підготовці та впровадженню проектів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності та запобігання і протидії гендерно обумовленого насильства, захисту прав і свобод ВПО.

Реалізація основних напрямів роботи стала ефективною завдяки тому, що  Лабораторія створила та налагодила відносини з міжнародними та національними партнерами, серед яких:

міжнародні організації: Офіс Ради Європи в України, Фонд у галузі народонаселення ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ОБСЄ, Міжнародна організація «Ла-Страда Україна», проект ЄС «Право-Justice»

органи державної влади та місцевого самоврядування: Міністерство соціальної політики України, Міністерство внутрішніх справ України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада, Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Головне управління національної поліції в Дніпропетровській області

інститути громадянського суспільства: ВГО «Асоціація українських правників», ВГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів», ГО «Гендерний клуб «Дніпро», ГО «Промінь», ГО «Жінки Плюс»

Для ефективної роботи Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності протягом 2019 року розширено науково-практичну співпрацю з національними експертами у сфері протидії соціальними проблемами та визначення перспективних напрямків і планів спільної роботи. Обговорено спільну діяльність у сфері протидії домашньому насильству і насильству щодо дітей, гендерній дискримінації, проблемам захисту внутрішньо переміщених осіб з вітчизняними експертами та фахівцями з Німеччини, Литви і Хорватії.

Для гармонізації роботи у сфері забезпечення гендерної рівності 17 вересня 2019 р. відбулась зустріч з радницею Міністра внутрішніх справ України з гендерних питань Вікторією Арнаутовою, яка відмітила активну діяльність, що здійснюється колективом Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності.

11 жовтня на зустріч з керівництвом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, науковими співробітниками Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу ВПО та забезпечення гендерної рівності завітала заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко. Ректор Андрій Фоменко представив плани  наукового колективу щодо забезпечення гендерної рівності в Дніпропетровському регіоні та державі загалом. Завідувач Лабораторії Лариса Наливайко презентувала наукову, навчальну, виховну,  просвітницьку діяльність, поділилась найближчими планами щодо наукових заходів та за запросила до участі представників міністерства.

За результатами зустрічі Катерина Павліченко відзначила активну роботу колективу і подякувала, що серед широкої тематики дослідження, особлива увага приділяється домашньому насильству, гендерній рівності у військовій організації. До бібліотеки Міністерства внутрішніх справ України передано комплект наукових праць, підготовлений науковими співробітниками Лабораторії.

За період роботи Лабораторії було організовано та проведено низку науково практичних заходів, орієнтованих на цільове вирішення соціальних проблем. Основні науково-практичні заходи, що проводились Лабораторією були спрямовані на теоретичне та прикладне забезпечення гендерної рівності, прав внутрішньо переміщених осіб, протидії домашньому насильству, а також привернення уваги громадськості, державного сектору до існуючих проблем у цих сферах.

Співробітниками Лабораторії ініціювали та провели понад 50 науково-практичних заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня. Основні з них: 19 травня 2017 р. – Круглий стіл «Гендерна рівність та гендерна недискримінація в освітній сфері: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення»,  м. Дніпро;

08 грудня 2017 р. Міжнародний форум «Політика попередження та протидії гендерному насильству в Україні: імплементація міжнародних  стандартів та проблеми суспільного сприйняття», м. Дніпро, Дніпропетровська ОДА; червень 2017, 2018, 2019 рр. – Всеукраїнський форум «Рівні права – великі можливості», м. Дніпро; Економічний форум «Dnipro Economic Forum», м. Дніпро; 22 лютого 2018 р. – Круглий стіл «Стратегія імплементації нового законодавства України в сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі», м. Дніпро; 27 лютого 2018 р. – Семінар «Сприяння реалізації прав і свобод громадян: міжнародні стандарти», м. Дніпро; 16 травня 2018 р. – Всеукраїнська-науково практична конференція «Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених у світлі евроінтеграційних досліджень», м. Дніпро; 31 травня 2018 р. – Круглий стіл «Сучасний погляд на гендерну політику», м. Дніпро; 18 червня 2018 р. – Круглий стіл «Проблеми захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: вітчизняний та зарубіжний досвід», м. Дніпро;

07 грудня 2018 р. – Регіональна конференція «Протидія гендерно обумовленому насильству в Україні: правовий захист та реабілтація жертв», м. Дніпро; Квітень 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рр. – Міжнародний студентський саміт «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів», м. Дніпро, ДДУВС; 17 травня 2019 р. – Форум «Рівні права-великі можливості», м. Новомосковськ; 15 травня 2019 р. – Круглий стіл «Внутрішньо переміщені особи: проблеми повернення та інтеграції на місцях попереднього проживання», м. Дніпро, ДДУВС; 07 вересня 2019 р. – Регіональна конференція для фахівців «Концепція реалізації завдань запобігання домашньому насильству», м. Дніпро, Дніпропетровська ОДА; 31 жовтня 2019 р. – Міжнародний семінар «Проблеми, що виникають у поліцейських об’єднаних територіальних громад при запобіганні та протидії домашньому насильству», м. Дніпро, ДДУВС; 09 рудня 2019 р. – Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та юридична практика їх захисту:  основні напрями взаємовпливу та підвищення ефективності в умовах глобалізованого суспільства», м. Дніпро та багато інших.

В якості експертів наукові співробітники виступили на понад 60 науково-практичних заходах, за організації міжнародних та національних партнерів, це зокрема: семінар «Міжвідомче реагування на гендерно-обумовлене насильство у контексті надання допомоги постраждалим від конфлікту на сході України», м. Київ; 25 вересня 2017 р. – Форум «Разом за Україну, вільну від насильства щодо жінок», м. Київ; 29 вересня 2017 р. – Семінар-практикум «Перспективні напрямки зміцнення механізмів забезпечення гендерної рівності в Україні», м. Київ; 3 жовтня 2017 р. – І Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізаційному світі», м. Харків; 16-17 листопада 2017 р. – Семінар «Попередження проявів сексистської реклами: інструменти місцевих органів влади та взаємодія із громадянським суспільством», м. Дніпро;

05 грудня 2017 р. – Семінар   «Захист прав людини: впровадження Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», м. Харків; 03-04 квітня 2018 р. – Міжнародна конференція «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні», м. Харків;

5 липня 2018·р. – Круглий стіл «Відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни, деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій», м. Дніпро; 3 жовтня 2018 р. – Круглий стіл «Парламентський контроль у сфері публічних фінансів», м. Київ;

14 лютого 2019 р. – виїзне засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України «Вища освіта України: стан законодавчого забезпечення проблеми та напрями формування», м. Дніпро, Дніпропетровська ОДА; 21 березня 2019 р. – робоча нарада «Реагування на домашнє насильство та насильство за ознакою статі: паспорт реформ та бачення подальших кроків», м. Київ, Міністерство соціальної політики України; 22 травня 2019 р. – Міжнародна конференція «Вдосконалення правової бази, судових практик та тренінгових програм з питань внутрішнього переміщення», м. Київ; 24 жовтня 2019 р. – круглий стіл з питань інституалізації послуг для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, м. Дніпро, Дніпропетровська ОДА; 03 грудня 2019 р. – ІІ конференція «Лідерство: баланс професійного та особистого. Надихати. Мотивувати. Залишатися собою», м. Київ, Міжнародний центр культури і мистецтв та ін..

Окремої уваги заслуговують заходи, що проводить Міністерство внутрішніх справ України з питань гендерної рівності, в яких беруть участь наукові співробітники Лабораторії:

9 жовтня 2018 р. – Всеукраїнський форум «Гендерна політика МВС: рівні можливості кожному» в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Інтегрування кращого міжнародного досвіду у систему освіти поліції в Україні» (м.  Київ).

10 жовтня 2019 р. – форум «Подвиг не знає статі» за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України та за підтримки ООН Жінки в Україні. Мата форуму – розповісти про досягнення сектору безпеки, які зроблені в напрямку забезпечення рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків – гендерної рівності (м. Київ).

03 грудня 2019 р. – ІІ конференція «Лідерство: баланс професійного та особистого. Надихати. Мотивувати. Залишатися собою». Мета – обговорення питань жіночого лідерства – проблем, можливостей та успіхів у забезпеченні гендерного балансу у правоохоронних органах України та інших країн, а також балансу між професійними та особистими аспектами у житті правоохоронців. В межах заходу відбулося дві панелі: І. Особистий досвід: історії лідерства, балансу та натхнення. ІІ. У пошуках балансу: чоловічий погляд. Організатор: Міністерства внутрішніх справ України та ВГО «Українська асоціація представниць правоохоронних органів» (м. Київ).

06 грудня 2019 р. – практична конференція «Прогрес та виклики на шляху реалізації гендерної політики у діяльності органів системи МВС». Мета – презентація результатів роботи щодо впровадження гендерної політики з 2018 по 2019 р., обмін досвідом, підсумки роботи та перспективи співпраці з міжнародними організаціями. Практична конференція охопила декілька секцій: «Міжнародна підтримка реалізації гендерної політики в органах системи МВС», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Врахування гендерного аспекту в закладах вищої освіти сектору безпеки та оборони». Організатори: Міністерство внутрішніх справ України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, ООН Жінки в Україні (м. Київ).

Лабораторія співпрацює з Проектом Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» (керівник – Ганна Христова, д.ю.н., доцент). Серед низки спільних заходів найвагоміші ті, що присвячені міждержавній співпраці у вирішенні проблем внутрішнього переміщення.

18 червня 2018 р. Лабораторія провела круглий стіл «Проблеми захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: вітчизняний та зарубіжний досвід». Мета – пошук шляхів врегулювання військового конфлікту на території України в рамках міжвідомчого співробітництва, пошук ефективних шляхів захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб.

Протягом 3-11 листопада 2018 року завідувач Лабораторії Лариса Наливайко та науковий співробітник Ірина Грицай в межах Проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень» у складі делегації від України здійснили робочу поїздку до Черногорії та Боснії і Герцоговини – балканських держав,  які зіткнулися з проблемою вимушеного переміщення. Мета поїздки – дослідження політики і практики соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (ВПО), забезпечення довготривалих рішень на національному і місцевому рівнях.

03-04 квітня 2018 р. співробітники долучились до Міжнародної конференції «Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики та шляхи їх імплементації в Україні», (Національна академія правових наук України, м. Харків);

22 травня 2019 р. відбувся міжнародний форум, присвячений проблематиці та перспективам реалізації Проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розробка тривалих рішень». Проект імплементується в Україні в межах Плану дій Ради Європи для України на 2018 – 2021 роки. Підсумком заходу стала спільна розробка шляхів покращення законодавства України та пропозицій вдосконалення практики національних судів з питань внутрішнього переміщення у відповідності до стандартів Ради Європи. Також окреслено подальші моделі взаємодії Офісу Ради Європи в Україні та Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності. Наукові співробітники пройшли тренінг з питань ВПО та отримали сертифікати тьютерів (тренерів) для підготовки фахівців з захисту ВПО

Результати науково-практичних заходів знаходять своє практичне продовження у навчальному і виховному процесі, науковій та експертній діяльності Лабораторії, практичних заходах.

Співробітники підготували та опублікували за напрямком наукових досліджень: 3 монографії, 6 колективних зарубіжних монографій, 5 навчальних посібників, 1 науково-публіцистична книгу, 109 наукових фахових статей, 6 методичних рекомендацій, збірників НПА – 2. Опубліковано 114 тез доповідей на наукових конференціях, підготовлено 14 студентських конкурсних наукових робіт та 89 студентських тез доповідей. Співробітниками ДДУВС підготовлено 8 грантових запитів.

Основні праці:  Основні опубліковані роботи: . Gender equality principle in the state gender policy: practice of Ukraine and EU member states (Lublin, 2017);  Основи теорії гендеру: юридичні, політологічні, філософські, лінгвістичні та культурологічні засади (Київ, 2018); Механізм забезпечення принципу гендерно; рівності: теорія та практика: монографія  (Київ, 2018); Ensuring the electoral rights of internally displaced persons at local elections: problems of theory and practice  (Дніпро, 2018); Principle of Gender Equality in the Armed Forces of Ukraine: Problems and Prospects (Дніпро, 2018); Міжнародно-правові стандарти прав людини (Дніпро, 2019); Gender Budgeting as a Means of Ensuring the Gender Equality Principle (Riga, 2019); Internally Displaced Persons: Theoretical and Legal Aspects (Lublin, 2019); Основи гендерної рівності: навчальний посібник (Дніпро, 2019) та ін.

З проблематики гендерної рівності та запобігання і протидії гендерно обумовленому насильству, забезпечення прав і свобод ВПО здійснюється підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії – 5.  У 2018 році науковий співробітник Лабораторії Ірина Грицай захистила докторську дисертацію на тему «Принцип гендерної рівності та механізм його забезпечення: теоретико-правовий аспект» (науковий консультант – Лариса Наливайко).

Серед здобутків колективу є низка напрацювань навчально-методичного характеру.

В рамках роботи лабораторії розроблено науково-методичні матеріали для ЗВО з вибіркових навчальних дисциплін «Основи теорії гендеру», «Європейське антидискримінаційне право», «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Протидія домашньому насильству», «Протидія насильству в сім’ї», «Забезпечення прав людини в правоохоронній діяльності».

Співробітники ДДУВС стали членами робочої групи щодо розробки Методичних рекомендацій для патрульної поліції щодо попередження домашнього та гендерно-обумовленого насильства (Лабораторія, Гендерний Фонд народонаселення ООН, Патрульна поліція Дніпропетровської області, Ювенальна поліція Дніпропетровської області) під керівництвом Каспера Піка – Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

На виконання доповідної записки МВС про підготовку матеріалів навчального курсу з гендерної рівності № 26781 від 29.08.2018 р. співробітниками Лабораторії підготовлено дистанційний курс для підготовки кадрів для потреб Національної поліції та МВС (матеріали передано до ДПООНД  МВС України).

З виховною метою для курсантів і студентів проводяться просвітницькі заходи, зустрічі з лідерами громадської думки, експертами, відомими особистостями, зокрема: лекція-бесіда «Жінка та війна» керівника Центру аеророзвідки  М. Берлінської; патріотична акція «Оберіг для захисника»; презентація фільму «Війна – жіночого роду»; прем’єрний показ робіт Молодіжного конкурсу зі створення мультиплікаційного фільму «Гендерна рівність: руйнуємо стереотипи»;

 презентація першого документального фільму про жінок на війні «Невидимий батальйон»;  флешмоб «Найбільший хештег проекту «Я МАЮ ПРАВО!»;

лекція Народного депутата України М. Іонової на тему «Вирішення проблем забезпечення гендерної рівності: краща практика європейських держав»; лекція-бесіда Почесного Посла Фонду ООН з питань народонаселення в Україні М. Єфросиніної на тему «Розвиток особистості через забезпечення гендерного паритету в суспільстві»;

лекція-бесіда Міністра у справах ветеранів І. Фріз; зустріч студентів і курсантів з директором Центру захисту дітей і молоді Загреба Г. Бульян Фландер та ін.

Лабораторія долучає здобувачів вищої освіти до наукових досліджень проблем забезпечення гендерної рівності, протидії домашньому насильству та захисту прав і свобод ВПО.

Під керівництвом наукових співробітників Лабораторії підготовлено 14 студентських конкурсних наукових робіт, 23 наукові статті та 89 студентських тез доповідей.

Під керівництвом співробітників Лабораторії студенти та курсанти щорічно беруть участь у наукових, творчих та практичних конкурсах. Серед них: конкурси наукових  робіт Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України; науково-популярний фестиваль «Ніч науки» (м.Дніпро), Міжнародний студентський саміт на тему: «Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій функціонування держави в умовах загострення глобалізаційних викликів» (м.Дніпро); Форум з нагоди визначення переможців всеукраїнського конкурсу соціальних відеороликів на гендерну тематику «Гендерна політика» Дніпропетровської обласної ради (м.Дніпро); обласний  конкурсу есе «Я – українець/українка» Дніпропетровської обласної ради (м.Дніпро) та ін.

Студентська команда, підготовлена науковими співробітниками Лабораторії, посіла І місце у Всеукраїнському гендерному квесті проекту «Через рівність та порозуміння до захисту та безпеки», організованого Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко, Міністерством внутрішніх справ України та Харківською обласною державною адміністрацією (м.Харків, 2019).

Тренінг «Запобігання домашньому насильству, захист потерпілих, гендерна дискримінація: практика Європейського суду з прав людини», м. Дніпро, ГТУЮ в Дніпропетровській області. Мета тренінгу

 

Основними напрямами практичної діяльності у сфері забезпечення гендерної рівності, протидії домашньому насильству та забезпечення прав і свобод ВПО є:

 • розробка проектів регіональних програм для органів державної влади та місцевого самоврядування; проведення правових експертиз проектів НПА; наукове консультування органів публічної влади;
 • надання правової допомоги ВПО, особам, які постраждали від гендерної дискримінації, правове консультування та інформування; сприяння інтеграції в приймаючі громади, працевлаштування, пошук життя, надання організаційної допомоги;
 • проведення безкоштовних навчальних курсів для ВПО, осіб, які постраждали від домашнього насильства, гендерної дискримінації;
 • навчання юристів, поліцейських, соціальних працівників особливостями роботи з ВПО, особами які постраждали від домашнього насильства, гендерної дискримінації.

 

Лабораторія бере участь у практичному наданні правової допомоги особам, які постраждали від гендерної дискримінації, гендерно обумовленого насильства, сприяє захисту прав ВПО на регіональному рівні.

Робота здійснюється через юридичну клініку «Істина» та громадську приймальню Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Лабораторією спільно з Гендерним інформаційно-консультаційним центром, Громадською організацією «Гендерний клуб Дніпро», Управлінням патрульної поліції м. Дніпра проведено курс занять «Самозахист для дівчат та жінок».

На базі ДДУВС Лабораторія долучена до реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Національної стратегії у сфері прав людини, Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань Євроатлантичної інтеграції України та ін.

Співробітники Лабораторії є постійними членами Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, робочої групи з питань гендерно зумовленого насильства при Дніпропетровській ОДА. Лабораторія бере участь у заходах Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області 2012-2021 роки, а також реалізація Стратегії розвитку гендерної і сімейної політики у Дніпропетровському регіоні.

Подальші плани та пріоритети на майбутнє:

Соціальна ціль Лабораторії – задоволення потреб суспільства у доступній юридичній інформації та правовій допомозі, підвищення професійної відповідальності юристів, розвиток людського та соціально-економічного потенціалу суспільства через наукову діяльність, надання безоплатної інформаційної, первинної правової, психологічної, соціальної допомоги особам які перебувають у складних життєвих обставинах.

Пріоритетне завдання – створення «Соціального консультативного центру», який має поєднувати в собі як послуги щодо професійної адаптації (навчання/перенавчання), так і сервісні послуги щодо подальшого консультування і супроводження вразливих категорій осіб.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26

Тел. +38 (096) 62 18 186


Кількість переглядів сторінки: 1 521