Науково-редакційний відділ Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Науково-редакційний відділ є самостійним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що підпорядковується проректору за напрямком.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про засади державної мовної політики», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», антикорупційним законодавством, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, Книжкової палати України, Статуту Університету, Положенням про редакційно-видавничу діяльність, Положенням про наукові та навчальні видання Університету, наказів і доручень ректора, рішень ректорату та Вченої ради та Науково-методичної ради Університету.

 

Основними завданнями відділу є:

– інформаційне забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної діяльності Університету шляхом підготовки до видання фахової літератури;

– здійснення перспективного та поточного планування науково-редакційної діяльності в Університеті;

– здійснення інформаційно-аналітичної роботи, узагальнення та розповсюдження передового досвіду редакційно-видавничої діяльності;

– підготовка до видання навчальної, наукової та методичної літератури для забезпечення освітнього процесу в Університеті та відомчих навчальних закладах, а також для вдосконалення правоохоронної діяльності підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів України;

– підготовка фахових періодичних наукових видань Університету, збірників матеріалів наукових конференцій та іншої друкованої продукції.

 

Структура науково-редакційного відділу:

Начальник науково-редакційного відділу – КОВАЛЕНКО-МАРЧЕНКОВА Євгенія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент

Заступник начальника – САМОТУГА Андрій Валерійович, кандидат юридичних наук, доцент

Провідний фахівець – МАРЦЕНЮК Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, доцент

Провідний фахівець – ЛОБАНЬ Сергій Валентинович, вища технічна освіта

Провідний фахівець – ГАЛУШКО Олена Ігорівна, вища економічна освіта

Провідний фахівець – ЧИЖЕВСЬКА Оксана Юріївна, вища юридична освіта

Редактор – ВРУБЛЕВСЬКА Оксана Марʼянівна, вища філологічна освіта

Редактор – ЛЕОНОВА Наталія Валеріївна, кандидат філологічних наук

Коректор – Касян Микола Сергійович, вища освіта за спеціальністю “журналістика”

Інспектор – БУТ Катерина Андріївна

 

Контакти: тел. (093) 745-05-05, електронна адреса: rvv_vonr@dduvs.in.ua


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Scientific journal «Philosophy, Economics and Law Review»

Матеріали наукових заходів

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 619