Відділ кадрового забезпечення

На різних етапах кадровий підрозділ навчального закладу очолювали досвідчені, високопрофесійні та талановиті керівники – Петро Виноградов, Григорій Зайченко, Костянтин Кротенко, Йосип Ранчуков, Валерій Яковенко, Микола Мухоїд, Віктор Токарєв, Леонід Заєць, Володимир Ковбаса, Юрій Лисач, Костянтин Бахчев. Кожний зробив ваговий внесок у розвиток стабільного та професійного кадрового підрозділу.

 

Керівний склад відділу кадрового забезпечення

 

майор поліції

Андрій Іваниця

начальник відділу кадрового забезпечення


 

Марина Перькова

заступниця начальника відділу


 

майорка поліції

Людмила ВИНТУ

заступниця начальника відділу – завідувачка відділення роботи з постійним складом


 

 

У своїй службової діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також Положенням про відділ кадрового забезпечення.

Відділ здійснює комплекс заходів, які спрямовані на функціонування якісного кадрового забезпечення діяльності структурних підрозділів університету. Зі значним збільшенням навчально-наукових, структурних та матеріально-технічних потужностей університету збільшуються і завдання, які виконують працівники відділу.

Основні завдання відділу

Забезпечення виконання вимог Конституції України, Кодексу законів про працю, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при організації роботи з відбору, розстановки та підготовки працівників.

Удосконалення роботи з кадрового забезпечення діяльності університету, здійснення аналітичної роботи, планування, упровадження в поточну діяльність сучасних форм організації праці, проходження служби та методів управління.

Організація роботи зі зміцнення трудової та службової дисципліни, законності в діяльності університету, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги структурним підрозділам навчального закладу з питань кадрового забезпечення діяльності.

Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстановки та навчання поліцейських.

Реалізація організаційно-штатних заходів у межах наданих повноважень.

Організація та проведення службової підготовки особового складу, спортивно-масової роботи.

Відбір за вказівкою МВС України працівників університету для участі в міжнародних миротворчих операціях.

Забезпечення соціального захисту поліцейських, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей.

Здійснення психологічного забезпечення діяльності особового складу університету.

Штатний розпис

 

 

Відділення роботи з постійним складом

У відділенні роботи з постійним складом працюють провідні фахівчині: капітанка поліції Марина Валах, Віолетта Голубкова, Ольга Литовченко;

фахівчині: майорка поліції Вікторія Дубровна, Олена Лозовська, Ірина Журавель.

Основні завдання відділення

Організація заходів щодо комплектування посад постійного складу. Визначення потреби у фахівцях відповідних кваліфікацій.

Вивчення, узагальнення та впровадження позитивного досвіду організації роботи з кадрами.

Провадження облікової та інформаційно-аналітичної роботи з питань роботи працівників та проходження служби поліцейськими.

 

 

Відділення виховної, соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи

Наталія Карнаух
завідувачка відділення виховної,
соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи
підполковниця поліції

У відділенні працюють провідна фахівчиня майорка поліції Людмила Дениско
та фахівці: капітанка Наталія Макієвська, Ольга Кузіна, Ірина Григорович, Тетяна Суркова, Леонід Камишов, Валерія Суханова.

Відділення координує діяльність з організації та проведення виховної, соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи, надає методичну та практичну допомогу відповідальним за організацію виховної та соціально-гуманітарної роботи на факультетах університету.

Здійснює організацію та проведення урочистих та культурно-масових заходів за участю курсантів, студентів та працівників університету – концерти з нагоди державних і професійних свят, огляди художньої самодіяльності, конкурс КВК, вокальний конкурс «Караоке на плацу» серед команд факультетів, тематичні вечори та творчі зустрічі, флешмоби, огляд-конкурс художньої самодіяльності, міський творчий міжвузівський фестиваль – конкурс «Студентська весна».

Працівниками відділенням організовано гуртки художньої самодіяльності: студію творчого руху «eSTeD», в якій студентсько-курсантська молодь займаються вокальним та хореографічним мистецтвом. До Дня Святого Миколая та Новорічних свят творчим колективом студії організовується постановка новорічної казки для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування підшефних інтернатних закладів та для дітей пільгових категорій м. Дніпра та Дніпропетровської області, а також для дітей працівників університету.

 

 

Відділення роботи з переміннім складом

Олександр Ліньков
завідувач відділення роботи з перемінним складом

У відділенні роботи з перемінним складом працюють провідний фахівець майорка поліції Інна Обшалова, фахівці: Людмила Лапенко, Марія Брюховецька.

Основні завдання відділення

Організація та здійснення якісного кадрового забезпечення осіб перемінного складу факультетів за державним замовленням.

Формування, ведення, облік та своєчасне відпрацювання особових справ перемінного складу відповідно до вимог МВС України, МОН України та чинного законодавства.

Якісна та своєчасна підготовка проєктів наказів по особовому складу про зарахування, відрядження, відрахування, встановлення надбавок, стипендій перемінному складу та з інших кадрових питань.

Підготовка матеріалів щодо забезпечення розподілу (перерозподілу) курсантів та слухачів магістратури, персонального розподілу випускників для стажування та подальшого проходження служби в Головних управліннях Національної поліції комплектуючих областей.

Укладення «Контракту про здобуття освіти у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ» з перемінним складом університету, який навчається за державним замовленням.

 

 

Відділення обліку та звітності

Юлія Орлова
завідувачка відділення обліку та звітності

У відділенні працюють провідні фахівці: майор поліції Віктор Ощипок, Світлана Босова
та фахівчині: майорка поліції Дар’я Качанова, Анна Кравченко, Ірина Бобер.

Основні завдання відділення

Якісний та кількісний облік осіб постійного складу університету.

Підготовка статистичної звітності та довідок з кадрових питань.

Підготовка проєктів наказів щодо внесення змін до штату університету (утворення, реорганізації та ліквідації підрозділів) та наказів з організаційно-штатних питань, опрацювання пропозицій щодо переліку змін.

Облік, збереження та відпрацювання особових справ осіб постійного складу університету, звільнених працівників університету.

 

 

Відділення психологічного забезпечення

Сергій Вишневський

завідувач відділення психологічного забезпечення

У відділенні працюють провідний фахівчиня Маргарита Зімборовська, психологиня Олена Гура, фахівчині Ірина Фролова, Світлана Стеценко

Функції відділення психологічного забезпечення ВКЗ ДДУВС:

– під час психологічного супроводження освітнього процесу у ЗВО здійснюєтся психодіагностичне вивчення поліцейських ЗВО, курсантів (слухачів);

– психологічне супроводження адаптації курсантів до специфіки навчання у ДДУВС та умов подальшої професійної діяльності;

– проводяться практичні заняття, тренінги з питань формування у курсантів (слухачів):

• усвідомлених мотивів до навчальної діяльності та позитивної професійної мотивації;

• комунікативних та професійно важливих психологічних якостей, пізнавальних функцій;

• стресостійкості, здатності точно оцінювати свій психологічний стан під час вирішення завдань різної складності;

• навичок психологічної саморегуляції для зниження впливу ризиконебезпечних стрес-факторів під час службової діяльності;

– здійснюються відповідні комплексні психопрофілактичні заходи з курсантами (слухачами), поліцейськими ЗВО, які потребують психологічної підтримки та допомоги;

– здійснюється психологічне консультування курсантів (слухачів), поліцейських ЗВО для подолання проблем психологічного характеру, вирішення конфліктів та налагодження процесу ефективної комунікації з оточенням;

– проводяться заходи психокорекції, спрямовані на усунення недоліків індивідуального особистісного розвитку, несприятливих психологічних, емоційних станів з метою підвищення адаптивних можливостей курсантів (слухачів), поліцейських ЗВО, відновлення їх психологічного благополуччя, розширення поведінкового діапазону.

У вересні 2018 року в університеті розпочав діяльність психотреніговий комплекс, в якому наявні три службових кабінети з п’ятьма автоматизованими робочими місцями психологів та окремо кімната проведення індивідуальної та групової психопрофілактичної роботи (кімната психологічної саморегуляції). Окремо створено робоче місце психолога для проведення заходів із застосуванням обладнання кімнати. Так, за допомогою пультів та дистанційного керування психолог має можливість регулювати температурний режим у приміщенні, налаштовувати звук, створювати кольоровий фон, управляти мультимедійним центром та екраном.

Відповідно до вимог наказу МВС України від 06.02.19 № 88 та враховуючи специфіку університету в кімнаті реалізований метод багатофункціональності, проводяться практичні заняття із поліцейськими ЗВО, курсантами (слухачами), співробітниками університету щодо основних прийомів психологічної релаксації в кімнаті психологічної саморегуляції. Інновацією є використання приміщення в навчальних цілях методами проведення експертних тренінгів, практичних занять, відпрацювання практичних заходів завдяки встановленню онлайн-системи, яка пов’язана одночасно з 2-ма аудиторіями завдяки використанню 4 відеокамер.

Психотренинговий комплекс став невід’ємною частиною у роботі за всіма напрямами психокорекції. Роботу комплексу позитивно схвалили представники МВС, учасники іноземних делегацій Канади, Польщі, Іспанії, Литви, Словенії, Ізраїлю, США, ОБСЕ та ІСІТАР та ін.

У результаті підписання 12 березня 2019 року договору про співпрацю між закладом вищої освіти та Управлінням з питань учасників АТО Дніпропетровської державної адміністрації на базі відділення психологічного забезпечення був створений Центр психологічної допомоги та реабілітації ветеранів/учасників АТО/ООС.

УВАГА! Для проходження психологічної реабілітації ветерани/учасники АТО/ООС повинні звернутися до Управління з питань учасників АТО Дніпропетровської державної адміністрації (тел. 056-742-86-62) та отримати відповідне направлення.

 

 

Оркестр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Диригент Володимир ЛЕВЧЕНКО

Духовий оркестр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – це професійно-творчий колектив, покликаний засобами музичного мистецтва сприяти навчанню та морально-естетичному вихованню перемінного і постійного складу навчального закладу, підвищувати імідж навчального закладу та поліції України, брати участь у стройовій підготовці особового складу університету.

Духовий оркестр засновано у 1966 році та першим його керівником став Михайло Пейсахов.

У 1981 році оркестр очолив Анатолій Кривошей, який перебував на посаді майже 22 роки. У ті роки до складу оркестру входили курсанти. Анатолій Кривошей виконував завдання з надання музичного супроводу ранкових розводів на заняття, урочистих заходів з нагоди складання Присяги, Дня знань, Дня Незалежності України, Дня навчального закладу та випуску молодих спеціалістів.

З 2003 по 2007 роки оркестр очолював Василий Єрнік. Він також керував курсантським оркестром. Але, у 2003 року, на той час в Юридичній академії, вперше було передбачені штатні посади музикантів, що надало змогу розширити коло заходів.

Майже 7 років ( 2009- 2016) духовим оркестром керував Олексій Книшенко, оркестр налічував вже 20 учасників колективу та мав в репертуарі понад 70 творів різнопланового характеру.

З березня 2016 року Духовий оркестр Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ очолює Володимир Левченко.

На цей час духовий оркестр університету бере участь у різноманітних міських та обласних культурно-масових заходах – День міста, День захисника України, День козацтва, День визволення міста та України від німецько-фашистських загарбників, День Перемоги, Студентська весна, відкриття театральних сезонів у театрах міста та інших культурних заходах. Оркестр постійно вдосконалює свою професійну майстерність та оновлює свій репертуар.

Оркестр є лауреатом Всеукраїнського конкурсу оркестрів серед вищих навчальних закладів МВС України, лауреатом міжнародного конкурсу “Пісня на біс”, міських та обласних конкурсів

 

 

Контакти:

Начальник відділу Андрій ІВАНИЦЯ тел. (056)756-45-65 електронна пошта vkz@dduvs.in.ua

Заступниця начальника відділу Марина ПЕРЬКОВА електронна пошта vkz1@dduvs.in.ua

Заступниця начальника відділу Людмила ВИНТУ тел. (056)756-44-75 електронна адреса vkps_vkz@dduvs.in.ua

Завідувачка відділення виховної, соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи підполковниця поліції Наталія КАРНАУХ тел. (056) 756-44-86 електронна адреса vsg_vkz@dduvs.in.ua

Завідувач відділення роботи з перемінним складом Олександр ЛІНЬКОВ тел. (056)756-45-16 електронна адреса vpz_vkz@dduvs.in.ua

Завідувачка відділення обліку та звітності Юлія ОРЛОВА тел. (056) 756-44-68 електронна адреса voz_vkz@dduvs.in.ua

Завідувач відділення психологічного забезпечення Сергій ВИШНЕВСЬКИЙ тел. +380 50 452 22 69, (056) 756 44 88 електронна пошта vpz_vkz@dduvs.in.ua

Положення про відділ


Кількість переглядів сторінки: 9 907