Відділ кадрового забезпечення

Створення відділу кадрового забезпечення відбулося одночасно із заснуванням навчального закладу.

На різних етапах кадрову службу університету очолювали досвідчені, високопрофесійні та талановиті керівники, які зробили ваговий внесок у формування та розвиток стабільного та професійного кадрового підрозділу.

У різні роки відділ очолювали П.Д. Виноградов, Г.А. Зайченко, К.І. Кротенко, Й.Г. Ранчуков, В.О. Яковенко, М.М. Мухоїд, В.А. Токарєв, Л.І. Заєць, В.М. Ковбаса, Ю.Г. Лисач, К. В. Бахчев.

 

Керівний склад відділу кадрового забезпечення

Андрій ІВАНИЦЯ

майор поліції
Андрій ІВАНИЦЯ
начальник відділу кадрового забезпечення
тел. 370-29-11

Марина ПЕРЬКОВА

Марина ПЕРЬКОВА
заступник начальника відділу
тел. 31-72-18

РУДЕНКО Юрій Олександрович

РУДЕНКО
Юрій Олександрович
заступник начальника відділу – завідувач відділення роботи з постійним складом
тел. 46-32-42

 

 

Зі збільшенням навчально-наукових, структурних і матеріально-технічних потужностей університету зріс і обсяг виконуваних відділом завдань.

 

Підрозділи відділу кадрового забезпечення університету:

➤ відділення роботи з постійним складом

➤ відділення виховної, соціально-гуманітарної та культурно-масової роботи

➤ відділення роботи з перемінним складом

➤ відділення психологічного забезпечення

➤ відділення обліку та звітності

➤ оркестр

 

У своїй службової діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МВС, а також Положенням про відділ.

Відділ здійснює комплекс заходів, які спрямовані на якісне кадрове забезпечення діяльності структурних підрозділів університету. Зі значним збільшенням навчально-наукових, структурних та матеріально-технічних потужностей університету зріс обсяг завдань, які виконують працівники відділу.

 

Основні завдання відділу

Забезпечення виконання вимог Конституції України, Кодексу законів про працю, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при організації роботи з відбору, розстановки та підготовки працівників поліції.

Удосконалення роботи з кадрового забезпечення діяльності університету, здійснення аналітичної роботи, планування, упровадження в поточну діяльність сучасних форм організації праці, проходження служби та методів управління.

Організація роботи зі зміцнення трудової дисципліни та законності в діяльності університету, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повної, усебічної та об’єктивної перевірки обставин надзвичайних подій, здійснення якої віднесено до компетенції відділу, проведення профілактичної роботи та надання методичної допомоги структурним підрозділам навчального закладу з питань кадрового забезпечення діяльності.

Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстановки та навчання поліцейських.

Реалізація організаційно-штатних заходів у межах наданих повноважень.

Організація та проведення службової підготовки особового складу, спортивно-масової роботи, а також початкової підготовки осіб, прийнятих на службу в поліцію.

Відбір за вказівкою МВС України працівників університету для участі в міжнародних миротворчих операціях.

Забезпечення соціального захисту поліцейських, ветеранів, пенсіонерів та членів їх сімей.

Здійснення психологічного забезпечення діяльності особового складу університету.

 

➤ Штатний розпис на поточний рік

➤ Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Адреса електронної пошти: vkz@dduvs.in.ua

 

Структура університету

 

 


Кількість переглядів сторінки: 5 642