Відділ матеріального забезпечення

Відділ матеріального забезпечення є самостійним структурним підрозділом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, який безпосередньо підпорядкований проректору університету за напрямом діяльності.

Відділ матеріального забезпечення (ВМЗ) є структурним підрозділом університету. (Положення) У своїй діяльності керується законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

 

До складу відділу матеріального забезпечення входять наступні підрозділи:

– відділення речового забезпечення;

– група озброєння;

– ремонтно-будівельна група;

– відділення зв`язку;

– обслуговуючий персонал.

 

До основних завдань ВМЗ відносяться:

1. Організація роботи підрозділів матеріального забезпечення та служб університету по забезпеченню у встановленому порядку в межах фондів, які виділяються для освітнього процесу, науково-дослідницької діяльності, необхідним обладнанням, інвентарем, матеріальними ресурсами. Створення необхідних матеріальних-побутових умов для належної роботи та проживання особового складу, забезпечення постійного та перемінного складу речовим майном, харчуванням за встановленою номенклатурою відповідно до належних норм забезпечення.

2. Забезпечення режиму економії у використанні матеріальних ресурсів.

3. Ведення складського господарства згідно з діючими правилами зберігання та обліку.

 

Серед основних функцій ВМЗ виділяють наступні:

1. Організація планових розробок замовлень від підрозділів на матеріальні ресурси.

2. Складання заведених замовлень на матеріальні ресурси у визначені терміни за формою встановленого зразка і в межах виділених фінансів.

3. Розподіл наявних матеріальних ресурсів між структурними підрозділами відповідно до поданих заявок і вказівок керівництва.

4. Підготовка пропозицій щодо складання плану фінансування закупівлі матеріалів відповідно до замовлень структурних підрозділів.

5. Здійснення заходів щодо створення умов для забезпечення кількісного й якісного збереження матеріальних цінностей.

 

ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Начальник відділу
Григор’єв Андрій Володимирович
(056)-756-45-95
Заступник начальника
Золотоноша Сергій Вікторович
(056)-756-46-14
Заступник начальника
Галушка Ігор Васильович
(056)-756-46-45
Відділення речового забезпечення
Завідувач відділення
Ковердюк Антоніна Іванівна
(056)-756-44-94
Відділення продовольчого забезпечення
Завідувач відділення
Зінченко Ольга Іванівна
(056)-756-46-40
Відділення зв’язку
Завідувач відділення
Чудновський Станіслав Олександрович
(056)-756-46-14

 

Адреса електронної пошти: vmz@dduvs.in.ua

 

Положення про відділ

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 3 228