Відділ матеріального забезпечення

Відділ матеріального забезпечення (ВМЗ) є структурним підрозділом університету. У своїй діяльності керується законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами.

 

До складу відділу матеріального забезпечення входять:

— відділення речового забезпечення;

— відділення продовольчого забезпечення;

— група озброєння;

— ремонтно-будівельна група;

— відділення зв’язку;

— обслуговуючий персонал.

 

Також у оперативному підпорядкуванні у проректора за напрямом діяльності знаходяться наступні підрозділи університету:

— гараж;

— комплекс громадського харчування та курсантська їдальня;

— котельні;

— житлово-побутовий комплекс.

 

Основними завданнями відділу є:

— забезпечення необхідним речовим майном, харчуванням, обладнанням, матеріальними ресурсами, інвентарем, в межах коштів, які виділяються для забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної діяльності, створення умов для належної роботи постійного та перемінного складу;

— укладання договорів щодо поставки товарів, робіт і послуг для потреб підрозділів університету, у відповідності із річним кошторисом;

— визначення предмету закупівель згідно з державним класифікатором продукції та послуг;

— забезпечення доставки матеріальних ресурсів згідно з передбаченими в договорах термінами, контроль їх кількості, якості;

— придбання в установленому порядку будівельних матеріалів, господарських та інших товарів;

— організація роботи складських приміщень, заходи щодо підвищення його технічного оснащення, забезпечення зберігання матеріальних ресурсів, що надходять до університету;

— організація роботи гаражу по забезпеченню оперативно-службової та господарської діяльності університету з безперебійного постачання продуктів харчування та майна, доставки будівельних матеріалів на об’єкти університету, допомоги автотранспортом в парко-господарські дні, в прибиранні та благоустрої;

— належний санітарний стан приміщень університету, справність електричного та санітарно-технічного обладнання.

 

Керівництво роботою відділу здійснює начальник відділу матеріального забезпечення Григор’єв Андрій Володимирович

Адреса електронної пошти: vmz@dduvs.in.ua

 

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 1 896