Відділ організації служби

Відділ організації служби є самостійним структурним підрозділом, який підпорядковується проректору за напрямком роботи та ректору. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами та дорученнями ДДУВС та Положенням про відділ організації служби. Підрозділ має свою печатку, яка використовується для посвідчення документів.

Основними напрямками діяльності відділу організації служби є:

– управління силами й засобами, що задіяні на службу, взаємодія з МВС України та іншими установами, що входять до сфери його управління, Національної поліції та органами виконавчої влади з питань організації та несення служби особовим складом університету;

– організація цілодобової охорони та оборони закладу вищої освіти, а також забезпечення перепускного режиму;

– контроль за підтриманням належного внутрішнього порядку на території університету, дотриманням особовим складом правил носіння однострою, розпорядку дня та інших вимог нормативних актів;

– проведення комплексу заходів мобілізаційної роботи в межах компетенції;

– підтримання стану готовності особового складу університету до дій за сигналами оповіщення, а також у разі запровадження особливого періоду;

– підготовка документів з питань залучення особового складу університету до несення служби по забезпеченню публічної безпеки і порядку, сприяння належній підготовці та несенню служби;

– організація громадської безпеки та цивільного захисту в університеті;

– організація проведення урочистих заходів в університеті.

Очолює відділ начальник, який призначається на посаду ректором університету. Крім того, штатний розклад відділу включає в себе заступника начальника відділу, провідних фахівців, фахівців та інспекторів.


Андрій Андреєв
Начальник відділу організації служби
Майор поліції, кандидат юридичних наук

 


Журавель Олег Євгенович
Заступник начальника відділу
Підполковник поліції, кандидат юридичних наук

Контактна інформація:

Адреса електронної пошти: vos@dduvs.in.ua

Тел. начальника відділу внутр: 105

Тел. чергового: (056) 756-46-26, (056) 756-46-28.

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 8 538