Відділ юридичного забезпечення

Відділ юридичного забезпечення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – ВЮЗ) є окремим структурним підрозділом і безпосередньо підпорядкований ректору навчального закладу.

У своїй діяльності ВЮЗ керується Конституцією України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами МВС України, Міністерства освіти і науки України, актами Міністерства юстиції України, Статутом ДДУВС та Положенням про відділ юридичного забезпечення.

 

Основні завдання відділу юридичного забезпечення:

– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушенням вимог законодавства та нормативних актів університетом, його керівним складом та співробітниками під час виконання покладених на них посадових та службових обов’язків і завдань.

 

Функції ВЮЗ:

– розроблення та проведення експертизи нормативно-правових актів з основних напрямів діяльності університету;

– здійснення претензійної та позовної роботи, представництво в установленому законодавством порядку інтересів університету в судах, інших органах державної влади;

– участь у підготовці колективного договору, консультація виборних органів трудового колективу з правових питань, що стосуються їх діяльності.

– забезпечення укладання та обліку договорів із здобувачами вищої освіти;

– здійснення контролю за відповідністю законодавству, нормативно-правовим актам МВС проєктів нормативних документів, що подаються на підпис ректору університету;

– здійснення систематизованого юридичного обліку законодавчих та інших актів, відомчих нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному стані;

– методичне керівництво правовою роботою в університеті;

– юридична допомога підрозділам, підготовка рекомендацій та інших методичних матеріалів з цих питань.

Відділ виконує покладені на нього завдання у тісній взаємодії з ректоратом, Вченою радою, навчально-науковими та іншими структурними підрозділами ДДУВС.

 

Структура та управління ВЮЗ

Безпосереднє керівництво роботою ВЮЗ здійснює його начальник – Тетяна ШЕВЧУК, кандидат юридичних наук.

 

У складі відділу працюють:

– Старший інспектор – Юлія ЗІНУХОВА;

– Фахівець – Анастасія КОПТЯЄВА.

 

Контакти: тел. (056) 756-45-14, електронна адреса: dduvs.vuz@gmail.com

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 5 168