Відділ юридичного забезпечення

Історія відділу юридичного забезпечення:

З 01 вересня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України № 945 на базі Дніпропетровського училища міліції створено Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, в структурі якого почала свою правову роботу Юридична група. 16 листопада 2001 року постановою Кабінету Міністрів України № 1491 інститут перетворено в Юридичну академію МВС України. Внаслідок реорганізації структурних підрозділів інституту наказом МВС № 351 від 08.04.2004 року Юридична група була перетворена у відділ правового забезпечення університету. Остання зміна юридичного статусу навчального закладу сталася 08 вересня 2005 року, коли Постановою Кабінету Міністрів України № 880 Юридичну академію МВС України було реорганізовано у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Відповідно до наказу МВС України від 26.03.2008 року № 152 відділ правового забезпечення перетворено на відділ юридичного забезпечення, з січня 2013 року штатну чисельність відділу збільшено до 5 осіб.

На час перебування Кучерявої Г.О. в декретній відпустці загальне керівництво діяльністю відділу здійснює начальник Борисенко Тетяна Василівна. У складі відділу працюють: юрисконсульт – Бондаренко Валерія Валеріївна та провідний фахівець – старший лейтенант поліції Колотухіна Інна Олександрівна.

Відділ юридичного забезпечення безпосередньо підпорядковується ректору університету.

Загальна характеристика напрямів діяльності відділу:

Основними завданнями відділу юридичного забезпечення є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання порушенням вимог законодавства та нормативних актів університетом, його керівним складом та співробітниками під час виконання покладених на них посадових та службових обов’язків і завдань.

Так, на співробітників відділу юридичного забезпечення покладено такі завдання:

− організація та проведення претензійно-позовної роботи в інтересах університету;

− представлення та захист в установленому законодавством порядку інтересів університету в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органах, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування;

− юридичне супроводження фінансово-господарської діяльності університету, участь у підготовці проєктів договорів (угод, контрактів) та здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань університету;

− участь у роботі тендерного комітету університету;

− захист трудових прав співробітників університету, участь у підготовці та укладенні колективного договору, консультація виборних органів трудового колективу з правових питань, що стосуються їх діяльності;

− розроблення проєктів нормативних актів університету з питань, що належать до компетенції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також перевірка на відповідність законодавству та міжнародним договорам України проєктів наказів та інших розпорядчих актів, що подаються на підпис керівництву університету;

− надання працівникам університету та здобувачам вищої освіти консультацій з правових питань, що належать до компетенції університету.

 

Контакти: тел. (056) 756-45-14, vuz@dduvs.in.ua

 

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 3 763