Відділення забезпечення якості освітньої діяльності

Метою діяльності відділення забезпечення якості освітньої діяльності є реалізація стратегічних цілей розвитку Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ щодо внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до вимог державних і міжнародних стандартів.

 

  Основними стратегічними завданнями відділення забезпечення якості освітньої діяльності є:

 • забезпечення контролю та моніторингу показників діяльності із забезпечення якості освіти в ДДУВС;
 • проведення моніторингу внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ДДУВС;
 • контроль за якістю освітньої діяльності в ДДУВС;
 • інформування підрозділів ДДУВС про результати внутрішнього оцінювання якості освітньої діяльності та надання рекомендацій щодо підвищення якості освітніх послуг;
 • взаємодія з гарантами освітніх програм;
 • взаємодія з основними стейкхолдерами регіону;
 • здійснення моніторингу кадрового забезпечення освітньої програми, відповідність науково-педагогічних працівників, задіяних у реалізації освітньої програми, кваліфікаційним вимогам, необхідним для викладання дисциплін освітньої програми;
 • проведення щорічного рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників;
 • проведення моніторингу освітньої програми шляхом опитування здобувачів вищої освіти з метою визначення рівня задоволеності якістю надання освітніх послуг за освітньою програмою та участь у перегляді освітніх програм за результатами моніторингу;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу;
 • формування в ДДУВС культури якості, зокрема сприяння академічним свободам і академічній доброчесності, а також протидії порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

 

Персональний склад відділення забезпечення якості освітньої діяльності:

 

Завідувач відділення
Бобрішова Лілія Володимирівна
Доктор філософії в галузі права
Контактний телефон: +38(095) 80-72-594
E-mail:  liliya_bobrishova@ukr.net

 

Провідний фахівець Цигульський Сергій Миколайович

Фахівець Шаповалова Оксана Миколаївна

Внутрішній телефон відділення – 340

E-mail: vziaod@dduvs.in.ua

 


Кількість переглядів сторінки: 331