Відділення моніторингу, планування та закупівель

Відділення моніторингу, планування та закупівель Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (далі – ВМПЗ) є самостійним структурним підрозділом університету, підпорядкованим проректору за напрямком діяльності, який створено у 2019 році з метою правового забезпечення діяльності університету.

Положення про відділ

 

ВМПЗ під час здійснення своєї діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, нормативно-правовими актами МВС України, Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про відділення моніторингу, планування та закупівель Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Під час своєї діяльності ВМПЗ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Університету, працює в контакті із керівництвом.

 

До основних завдань ВМПЗ відноситься:

1. Організація та проведення моніторингу, планування та закупівель, спрямованих на створення необхідних матеріально-побутових умов для належної роботи особового та перемінного складу. Забезпечення перемінного складу речовим майном, харчуванням за встановленою номенклатурою відповідно до належних норм забезпечення.

2. Забезпечення режиму економії у використанні матеріальних ресурсів шляхом проведення попереднього моніторингу ринку товарів, робіт та послуг.

 

Серед основних функцій ВМПЗ виділяють наступні:

1. Організація планових розробок замовлень від підрозділів на матеріальні ресурси.

2. Складання зведених замовлень на матеріальні ресурси у визначені терміни за формою встановленого зразка і в межах виділених коштів.

3. Підготовка пропозицій щодо закупівлі матеріалів відповідно до замовлень структурних підрозділів.

4. Моніторинг цін на ринку товарів, послуг та робіт, з метою визначення найбільш економічно вигідної пропозиції за найнижчою ціною.

5. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми ДДУВС.

6. Забезпечення об’єктивності та неупередженості процесу організації та проведення процедур закупівель в інтересах університету.

7. Звітування перед керівництвом про підсумки своєї діяльності та подання пропозицій щодо вдосконалення системи забезпечення університету матеріальними ресурсами, їх використання та режиму економії.

 

У складі відділення працюють Роззувайло Сергій Миколайович (завідувач відділення), Усенко Олена Олександрівна (провідна фахівчиня відділення) та Шевчук Тетяна Олегівна (юрисконсульт).

Адреса відділення: 49000, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, корпус 1, к. 646.

Телефон: (056) 756-45-99

E-mail: vmpz@dduvs.in.ua


Кількість переглядів сторінки: 391