Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю

Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю є самостійним структурним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо ректору університету.

У своїй діяльності відділ здійснює свою роботу в тісному контакті з керівництвом університету, Вченою радою та структурними підрозділами університету. Правовою основою діяльності відділу є Конституція України, Закон України «Про Національну поліцію», укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Статут університету, Положення про ректорат університету та Положення про відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю.

Історія підрозділу:

Наказом МВС України від 06.08.2003 № 852 у складі тодішньої Юридичної академії МВС України було створено відділення планування, контролю та аналізу. Наказом МВС України від 08.04.2006 № 351 відділення, що функціонувало у складі вже Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, було реорганізовано у відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю. Остання зміна юридичного статусу підрозділу відбулася у 2016 році наказом МВС України від 14.09.2016 № 936.

Завдання та функції відділу:

Основні завдання:

• Організація та проведення засідань ректорату університету.

• Проведення аналітичної роботи за напрямками діяльності ДДУВС.

• Здійснення функції контролю за дотриманням строків виконання наказів МВС України, розпорядчих документів університету, рішень прийнятих на нарадах керівництва, планів роботи та інших документів.

• Внесення на розгляд керівництва університету пропозицій щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності та оптимізації процесу управління університетом загалом або окремими його підрозділами.

• Організаційно-аналітичне супроводження роботи ректорату, конференції трудового колективу, зустрічей ректора з колективом університету та його структурними підрозділами.

• Координація роботи структурних підрозділів університету у сфері планування, аналітичної роботи та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.

• Подання на вимогу Міністерства внутрішніх справ України аналітичної, довідкової, статистичної та іншої інформації про діяльність університету.

 

Основні функції:

• Розробка та контроль за виконання плану основних заходів університету.

• Розробка плану проведення засідань ректорату.

• Підготовка аналітичних документів за напрямками діяльності вищого навчального закладу.

• Перевірка та аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах університету з підконтрольних відділу питань.

• Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами університету рішень ректорату та планів роботи університету, а також наказів і розпоряджень МВС України та МОН України, їх своєчасне виконання та якість. Контроль за станом виконавської дисципліни в структурних підрозділах Університету та інформування про це ректора.

 

У складі відділу працюють досвідчені працівники, а саме:

Лиходієвська Наталія Володимирівна – начальник відділу

Лиходієвська Наталія Володимирівна – начальник відділу
Лиходієвська Н.В.

Старовойт Ірина Михайлівна – заступник начальника

Бондар Ніна Семенівна – помічник ректора

Бойко Дмитро Матвійович – помічник ректора

Калганов Олександр Володимирович – помічник ректора

Голопьорова Інна Миколаївна – провідний фахівець

Бобрішова Лілія Володимирівна – старший інспектор

Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю ДДУВС

Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю
Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю ДДУВС

 

Контактна інформація:

Адреса електронної пошти: voark@dduvs.in.ua

Тел. начальника відділу: (056) 756-44-32

Тел. помічника ректора: (056) 756-45-45

 

Структура університету


Кількість переглядів сторінки: 3 811