Студентсько-курсантська рада

Студентсько-курсантська рада є добровільним об’єднанням студентів та курсантів, консультативно-дорадчим колегіальним органом, утвореним з метою розвитку студентсько-курсантського самоврядування, врахування інтересів молоді при вироблені та реалізації політики України у сфері вищої освіти, соціального становлення та розвитку молоді, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ, органами державної влади, громадськими молодіжними об’єднаннями.

Положення про студентсько-курсантське самоврядування університету

Зміни до положення про студентсько-курсантське самоврядування університету.

Студентсько-курсантська рада діє на засадах добровільності, рівноправності, законності та гласності.

Студентсько-курсантське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положення про студентсько-курсантське самоврядування.

 

Цілі та завдання:

• Підвищення громадської активності, ініціативності та відповідальності студентів та курсантів;

• Забезпечення захисту прав та інтересів студентів та курсантів шляхом налагодження постійного діалогу представників студентського самоврядування з викладачами та керівництвом університету, з органами державної влади;

• Забезпечення виконання студентами та курсантів своїх обов’язків;

• Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів та курсантів;

• Організація дозвілля та відпочинку студентів та курсантів;

• Створення умов для всебічного розвитку студентів та курсантів, формування гуманістичних, інтелектуальних та інших професійно значущих якостей юриста;

• Забезпечення участі студентів та курсантів у реалізації молодіжної політики України;

• Забезпечення правової допомоги незахищеним верствам населення (спільно з кафедрами);

• Організація співробітництва зі студентами та курсантами інших ВНЗ і молодіжними організаціями;

• Пропаганда здорового способу життя;

• Проведення благодійної роботи;

• Сприяння працевлаштуванню випускників.

 

Голова студентсько-курсантської ради – Рец Віолетта Володимирівна

Рец Віолетта Володимирівна

Моє життєве кредо:

«Роби справу чесно, з душею, – і твоє до тебе прийде»

Студентсько-курсантська рада – це орган, який втілює прагнення всіх здобувачів вищої освіти ДДУВС. Справа кожного представника команди самоврядування – зробити життя курсантів і студентів змістовним, цікавим та інтелектуально насиченим. Ми прагнемо боронити права, популяризувати науку і бути міцною опорою університету під час долання нелегкого шляху до найвищих освітніх зірок. Ми молодь, за нами майбутнє!

Тел. +380954512889

Instagram: @violetta_0520

Пошта: v.rets99@ukr.net

 

ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗАХИЩАЄ СТУДЕНТСЬКО-КУРСАНТСЬКА РАДА

1. Захист усього спектру прав та інтересів здобувача вищої освіти у відносинах із адміністрацією університету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами.

2. Реалізація права на студентське самоврядування шляхом надання можливості здобувачам вищої освіти брати участь у робочих та консультативно-дорадчих органах, органах громадського самоврядування вищого навчального закладу.

3. Реалізація права на освіту шляхом сприяння навчальній та науковій діяльності здобувачів вищої освіти, а також створення належних умов для удосконалення навчального процесу.

4. Сприяння поліпшенню умов проживання, побуту здобувачів вищої освіти.

5. Надання інформаційної, правової та фінансової (матеріальної) допомоги здобувачам вищої освіти.

6. Популяризація вільного співробітництва із студентським самоврядуванням інших навчальних закладів, громадськими організаціями тощо.

7. Реалізація права на вільне висловлення поглядів та думок здобувачів вищої освіти з приводу удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування тощо.

8. Реалізація права на охорону здоров’я шляхом ініціювання заходів, спрямованих на підвищення рівня охорони здоров’я здобувачів вищої освіти.


 

Заступник голови студентсько-курсантської ради з числа студентів – Кононенко Артур Сергійович
Кононенко Артур Сергійович

Життєве кредо:

«Чесність і порядність – найкраща політика»

Чесна і порядна людина на вагу золота в будь-які часи. Тому я ціную ці якості в людях і виховую їх у собі. Я займаюся музичним мистецтвом та захоплююся програмуванням. Обожнюю подорожі, а також заняття спортом. Я веду активний і здоровий спосіб життя, бо вважаю, що «у здоровому тілі – здоровий дух». Я обраний захищати інтереси студентів у складі студентсько-курсантської ради, а тому робитиму все, що від мене залежатиме.

Тел. +380987095922

Instagram: @artur_kononenko101

Пошта: artkon1350@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Репрезентація інтересів студентів з приводу організації навчального процесу та участі у наукових заходах

2. Захист прав студентів у випадку вирішення питання про зарахування на навчання, переведення або відрахування із об’єктивним з’ясуванням всіх обставин.

3. Організація роботи відділів студентсько-курсантської ради та сприяння у реалізації покладених на відділи завдань.

4. Підвищення інтелектуального, культурного та спортивного рівня студентів.

5. Захист права на гідні умови проживання шляхом перевірки побутових умов та пожежної безпеки, а також дотримання чистоти і порядку у гуртожитках.

6. Реалізація права на вільний доступ до інформації шляхом надання студентам можливостей володіти всією необхідною інформацією стосовно умов проживання, навчання або харчування.

7. Реалізація права студентів на вільний вибір навчальних дисциплін та відстоювання принципів академічної доброчесності.

8. Реагування на звернення здобувачів вищої освіти із подальшим вирішенням проблеми шляхом винесення на загальне обговорення органу студентсько-курсантського самоврядування.

 

Заступник голови студентсько-курсантської ради з числа курсантів – Щербина Дмитро Костянтинович
Щербина Дмитро Костянтинович

Моє кредо:

«Знаю, вмію і буду робити все для захисту ваших прав»

Я курсант першого курсу, тому і обрав цю посаду, щоб допомогати, захищати і представляти життя курсантів. Ви обрали мене і не помилились! Будемо всі разом виконувати всю доручену роботу і йти до заданої мети.

Тел. +380976250196

Instagram: @7impuls

Пошта: sherbinadima7@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Репрезентація інтересів курсантів з приводу організації навчального процесу та участі у наукових заходах

2. Захист прав курсантів у випадку вирішення питання про зарахування на навчання, переведення або відрахування із об’єктивним з’ясуванням всіх обставин.

3. Організація роботи відділів студентсько-курсантської ради та сприяння у реалізації покладених на відділи завдань.

4. Підвищення інтелектуального, культурного та спортивного рівня курсантів.

5. Захист права на гідні умови проживання шляхом перевірки побутових умов та пожежної безпеки, а також дотримання чистоти і порядку у курсантських гуртожитках.

6. Реалізація права на вільний доступ до інформації шляхом надання курсантам можливостей володіти всією необхідною інформацією стосовно умов проживання, навчання або харчування.

7. Захист прав та інтересів курсантів під час службової діяльності.

8. Реагування на звернення здобувачів вищої освіти із подальшим вирішенням проблеми шляхом винесення на загальне обговорення органу студентсько-курсантського самоврядування.

 

Відповідно до напрямів діяльності, студентсько-курсантська рада складається з таких відділів:

1. Навчально-науковий відділ.

Голова навчально-наукового відділу студентсько-курсантської ради – Кузнєцов Ілля Олександрович

Кузнєцов Ілля Олександрович

Моє кредо:

«Розбийся, але досягни!»

Мене звати Ілля. Із перших днів мого навчання в університеті, я приймаю активну участь у всіх заходах, які проводив і проводить наш університет, зокрема наукових. Я прагну своїми діями змінити життя університету на краще у науковій та навчальній сферах. За мету собі я ставлю поліпшити умови навчання, сприяти курсантам та студентам, що прагнуть дізнатися більше, створити відповідні умови для навчання та творчого розвитку особистості кожного!

Користуючись досвідом минулого, доповнюючи досягненнями сьогодення, ми зможемо витримати той високий рівень, який мій попередник встановив за час свого керування. Я впевнений, що плідна праця нової ради принесе значні результати університету.

Тел. +380963786566

Instagram: @kuzya_emeliz

Пошта: ilyakuznetsov@ukr.net

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Реалізація права на освіту здобувачів вищої освіти.

2. Забезпечення захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти шляхом постійного діалогу представників студентсько-курсантської ради з науково-педагогічними складом та керівництвом університету.

3. Забезпечення навчальної та наукової, діяльності здобувачів вищої освіти.

4. Підтримання гуртків, об’єднань, товариств та координація їх діяльності.

5. Запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти порушень навчальної дисципліни.

6. Участь у проведенні профілактичної та виховної роботи із здобувачами вищої освіти.

7. Сприяння розвитку інтелектуальної складової у здобувачів вищої освіти.

8. Сприяння організації збалансованого навчання та висвітлення наукових здібностей і здобутків здобувачів вищої освіти.

 

2. Культурно-масовий відділ.

Голова культурно-масового відділу студентсько-курсантської ради – Каменєв Едуард Сергійович

Каменєв Едуард Сергійович

Моє кредо:

«Людина – відображення своїх вчинків»

Навчання – це вагома складова майбутнього. Я із першого курсу мріяв про організацію культурно-масових заходів. Три роки роботи у цьому напрямі та активна допомога організаторам таких заходів надали змогу відчути власне покликання. Я прагну робити щось від щирого серця і дарувати тепло.

Тел. +380930600642

Instagram: @___.dream.___.of.___.life.___

Пошта: sava1983w@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Реалізація права на культурний і духовний розвиток особистості.

2. Розвиток художньої самодіяльності та заохочення здобувачів вищої освіти до проведення культурно-масових заходів.

3. Реалізація права на вільне висловлення думки шляхом надання можливості здобувачам вищої освіти втілювати ідеї стосовно організації дозвілля

4. Реалізація права на відпочинок шляхом організації масових заходів, спільних подорожей та розважальних програм для здобувачів вищої освіти у відведений для цього час.

5. Підвищення творчої активності здобувачів вищої освіти.

6. Популяризація культурно-масових заходів, приурочених до визначних дат.

7. Поширення зацікавленості здобувачів вищої освіти у зайнятті різними видами творчої діяльності.

 

3. Соціально-гуманітарний відділ.

Голова соціально-гуманітарного відділу студентсько-курсантської ради – Косова Єлизавета Миколаївна

Косова Єлизавета Миколаївна

Моє кредо:

«Правило 3Д: думать, делать, доверять»

Сумлінний курсант, з великими ідеями та маленькими можливостями. Допомогти всім – це сенс життя. Вдумлива і справедлива, ніколи не відмовлю в допомозі.

Тел. +380953844372

Instagram: @ksv_lz

Пошта: black.girl.lizard@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Забезпечення гуманітарного розвиток здобувачів вищої освіти ДДУВС.

2. Надання гуманітарної допомоги дитячим притулкам.

3. Проведення благодійних акцій щодо дітей, які потребують піклування.

4. Проведення соціологічних тестів серед молоді та виведення результатів , за якими визначається ступінь достатнього приділення уваги до духовного наповнення.

5. Гарантування соціального захисту громадян та їх інтересів.

6. Залучення здобувачів вищої освіти до волонтерської діяльності, ініціювання та проведення благодійних заходів.

7. Реалізація права на соціальний захист та соціальну допомогу осіб, які потребують такої допомоги.

 

4. Відділ побуту та гуртожитків.

Голова відділу побуту та гуртожитків студентсько-курсантської ради – Буцанова Катерина Геннадіївна

Буцанова Катерина Геннадіївна

Моє кредо:

«Все починається із нас самих»

Мене звати Катерина, обрала цю посаду тому що сама мешкаю у гуртожитку. Я чітко знаю, які питання і проблеми треба вирішувати. Буду намагатися виконувати всі поставлені завдання та обов’язки.

Тел. +380997845823

Instagram: @_ka_tiu_sh_ka_

Пошта: butsanovak@ukr.net

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Захист прав студентів, а також тих, які мають право на першочергове поселення:

– Студенти-інваліди І-ІІІ груп;

– Студенти з багатодітних родин;

– Студенти, у яких один з батьків помер (загинув);

– Студенти з неповних сімей;

– Студенти, які мешкають у віддалених регіонах України.

2. Студенти, які проживають в гуртожитку мають такі права:

– Вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів. Ремонтувати за свій рахунок майно студент повинен тільки коли він сам його пошкодив;

– Звертатися зі скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови;

– На недоторканність житла. Заходити в кімнату без відома студента представники гуртожитку можуть тільки коли є ризик псування майна;

– Студенти пов’язані з відсутністю мають право на цілодобовий доступ до гуртожитку.

3. Для студентських гуртожитків важливо знати положення:

– Заселення в гуртожиток дозволяється тільки після затвердження органами санітарно-епідеміологічної служби;

– Гуртожиток має бути укомплектовано меблями і необхідним інвентарем, студентам повинно бути забезпечено надання побутових послуг і виділено приміщення для цих цілей;

– Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією вузу.

4. До студента можуть бути застосовані такі види стягнень:

– Зауваження;

– Догана;

– Виселення з гуртожитку;

– Відмова в надані місця-ліжка для проживання на наступний рік;

– Відрахування з навчального закладу;

5. Курсанти мають право на безкоштовне проживання в казармах.

6. Курсантам у житлових приміщеннях забороняється:

– Створювати шум, який можна почути поза кімнатою під час відпочинку або вночі;

– Зберігати, готувати або вживати їжу;

– Смітити та створювати безлад;

– Самовільно розміщувати плакати, фотографії, документи.

7. Курсанти мають безкоштовне харчування згідно з санітарно-епідеміологічними нормами.

8. Права на харчування студентів та курсантів повинні повністю відповідати санітарним нормам харчування.

 

5. Відділ фандрейзингу.

Голова відділу фандрейзингу студентсько-курсантської ради – Чепурний Нікіта Ігорович

Чепурний Нікіта Ігорович

Моє кредо:

«Якщо хочеш покращити своє життя та майбутнє – почни з себе.»

Мене звати Нікіта, я бажаю змінити наш університет на краще та допомогти здобувачам вищої освіти у здійсненні їхніх мрій.

Тел. +380679182664

Instagram: @chepurnoy_nikita

Пошта: chepurnoy123z@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Реалізація права студентсько-курсантського самоврядування на фінансову самостійність.

2. Надання фінансової допомоги здобувачам вищої освіти.

3. Раціональний та цільовий розподіл коштів студентсько-курсантського самоврядування на потреби здобувачів вищої освіти.

4. Управління коштами, виокремленими із загального бюджету, в залежності від потреб самоврядування.

5. Здійснює діяльність на засадах прозорості щляхом надання звітів та ведення контролю за витратами.

6. Реалізація права здобувачів вищої освіти на участь у фінансовій діяльності ради шляхом складення і затвердження кошторису витрат.

 

6. Відділ медіа та інформаційно-технічних ресурсів.

Голова відділу медіа та інформаційно-технічних ресурсів студентсько-курсантської ради – Вівчарик Володимир Михайлович

Вівчарик Володимир Михайлович

Моє кредо:

«Якщо проблему можна вирішити, не варто про неї турбуватися. Якщо проблема нерозв’язна, турбуватися про неї безглуздо»

Мене звати Володимир, і я прийшов, щоби зробити університет краще!

Тел. +380969314500

Instagram: @vovavivcharyk

Пошта: vivcharikvova@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Право на інформацію. Захищатиму право на вільний доступ до публічної інформації.

2. Популяризація університету в інформаційному та медіа просторі.

3. Інформаційно-технічна грамотність.

4. Медіа грамотність.

5. Технічний супровід проектів усіх здобувачів вищої освіти

6. Право на безпеку у комп’ютерній мережі. Мінімізую кількість шкідливого програмного забезпечення.

 

7. Спортивно-туристичний відділ.

Голова спортивно-туристичного відділу студентсько-курсантської ради – Райшевич Михайло Михайлович

Райшевич Михайло Михайлович

Моє кредо:

«У мене немає прагнення комусь щось довести, я доводжу собі, що можу стати ще краще і ще сильніше з кожним днем!»

Veni, Vidi, Vici – прийшов, побачив, переміг! Бути вправним, сильним і сміливим, прагнути до вершин, досягати більшого – сенс життя для тих, хто не байдужий до спорту. Бути профі в чомусь одному – вже велике досягнення, але коли ти відразу в трьох видах спорту – це вже набагато солідніше. Своїм головним завданням на цей рік вважаю підвищення рівня спорту наших студентів та курсантів.

Тел. +380668960655

Instagram: @18_raishevich_06

Пошта: raishevich2134@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Популяризація здорового способу життя шляхом проведення спортивних змагань, заходів тощо.

2. Реалізація права на відпочинок шляхом організації спільних подорожей та виїздів у вихідні дні.

3. Реалізація права на вільне висловлення своїх думок шляхом надання можливості здобувачам вищої освіти висловити власні погляди стосовно організації спортивно-туристичного дозвілля.

4. Організація масових заходів для здобувачів вищої освіти з метою інформування про небезпеку шкідливих звичок та інших факторів, які можуть загрожувати життю і здоров’ю.

5. Створення гуртків, секцій або об’єднань спортивного спрямування і залучення до участі у їх діяльності бажаючих.

6. Реалізація права здобувачів вищої освіти на належні умови для спортивної освіти шляхом ініціювання ремонтних робіт територій та обладнання спортивного призначення на території університету.

7. Ініціювання участь спортивних команд університету у заходах міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

8. Винесення на обговорення питання про надання матеріальної підтримки командам-учасникам спортивних заходів.

 

8. Національно-патріотичний відділ.

Голова національно-патріотичного відділу студентсько-курсантської ради – Курінна Анна Ігорівна

Курінна Анна Ігорівна

Моє кредо:

«Делай только то, что ты действительно хочешь. Не играй по чужим правилам. Если от тебя хотят, чтобы ты повернул направо, жми налево до конца»

Мене звати Курінна Анна Ігорівна , мешкаю в Дніпрі. Навчаюся в ДДУВС, люблю грати в волейбол, відпочивати з друзями і хочу бути успішною людиною. Тому докладу всіх зусиль, щоби стати частинкою успішної команди.

Тел. +380668996794

Instagram: @annakurinna7

Пошта: annakurinna7@gmail.com

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

1. Ініціювання заходів патріотичного спрямування для виховання здобувачів вищої освіти у дусі любові до України.

2. Популяризація національних традицій серед молоді.

3. Реалізація права на свободу поглядів, думок та ідей шляхом організації заходів, спрямованих на висловлення здобувачами вищої освіти власних поглядів стосовно національної ідеї та приналежності.

4. Популяризація національних атрибутів з метою формування патріотичного світогляду здобувачів вищої освіти.

5. Реалізація права на вільне висловлення національних переконань здобувачів вищої освіти.

6. Організація спільних заходів патріотичного спрямування із відвідуванням музеїв.

 

9. Відділ профорієнтації та популяризації юридичного фаху.

Голова відділу профорієнтації та популяризації юридичного фаху студентсько-курсантської ради – Андріянова Ангеліна Сергіїївна

Андріянова Ангеліна Сергіїївна

Моє кредо:

«Талант-це те, що ти зробив сам, незважаючи ні на що»

Мене звати Ангеліна, з самого дитинства я мріяла допомагати людям у скрутний час, тому і вирішила вступити до нашого вузу. А зараз будучи на цій посаді я бажаю допомагати молоді в успішному виборі професії та надавати підтримку майбутнім студентам та курсантам. Мрієш змінити своє життя на краще? Мрієш бути успішним? Я тобі допоможу!

Тел. +380958545429

Instagram: @linaaan_

 

Які права я захищаю та які інтереси реалізую?

Що таке профорієнтація?

Це система заходів, метою яких є допомога молодій людині у виборі майбутньої професії, спираючись на її можливості, здібності і таланти, та з урахуванням потреб сучасного суспільства.

1. Реалізація права на вільний вибір спеціальності.

2. Сприяння на реалізації права на освіту.

3. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості.

4. Реалізація права на працю.

5. Кожен має право на повагу до його гідності.

6. Ознайомлення учнів і вихованців із особливостями юридичного фаху та правилами вибору професії, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

7. Виховання у молоді прагнення до самовдосконалення і активності як основи професійного самовизначення.

8. Формування навичок і умінь абітурієнтів аналізувати свої здібності і таланти та вивчати вимоги, необхідні для здобування бажаної освіти та опанування обраною професією, складати на цій основі реальний план оволодіння професією.

9. Забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

 

 

Контактна інформація:
Адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 26
електронна пошта: stud-kurs_rada@i.ua

 


Кількість переглядів сторінки: 13 481