Презентація «Методичних рекомендацій з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України»

Новини університету

22 грудня відбулася презентація «Методичних рекомендацій з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України». Захід проходив в режимі онлайн на платформі «Zoom Meeting».

У ДДУВС відбулась презентація Науково-практичного коментаря до Закону України

У ДДУВС відбулась презентація Науково-практичного коментаря до Закону України «Про громадські об’єднання»

Новини університету

З метою сприяння розбудові громадянського суспільства, розвитку його інститутів, а також для деталізації правового статусу громадських об’єднань в Україні авторським колективом у складі Президента Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», заслуженого юриста України, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора Костицького В.В., завідувача кафедри загальноправових дисциплін, доктора юридичних наук, професора Наливайко Л.Р. та доцента кафедри загальноправових дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента Грицай І.О. був розроблений Науково-практичний коментар до Закону України «Про громадські об’єднання».

(більше…)

Співробітники ДДУВС

Співробітники університету побували на презентації книги «Время. События. Люди»

Новини університету
Співробітники ДДУВС побували у залі Вченої ради Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, де відбулася презентація книги «Время. События. Люди». Видання присвячено історії розвитку науки у Дніпропетровському регіоні, осередками якої є вищі навчальні заклади та їхні видатні вчені.

(більше…)