Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ННІ ЗНПК ДДУВС

Положення про відділення

Відділення первинної професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації було створено на базі відділення післядипломної освіти згідно з наказом МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС».

Свою історію підрозділ розпочав у 1998 році, як курси перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників ОВС Дніпропетровського юридичного інституту і центру бойової підготовки УМВС України в Дніпропетровській області. В подальшому, в залежності від пріоритетності завдань підрозділ було перетворено у центр післядипломної освіти та відділення післядипломної освіти, до основних напрямків роботи якого входили: початкова підготовка вперше прийнятих на службу працівників ОВС, підвищення кваліфікації та спеціалізація діючих працівників ОВС, стажування командно-викладацького складу. У різні роки роботою підрозділу керували: Колодяжний М.М., Мухоїд М.М., Чвертка Ю.Ю., Вітвіцький С.С., Рибалкін А.О., Великий Ю.М.

 

Особовий склад відділення:

 

Завідувач відділення – Мамчій Олексій Іванович, полковник поліції.

 

 

Провідні фахівці відділення:

Володарський Олександр Леонідович;

Камишов Олександр Леонідович.

 
 

Фахівці відділення:

Дробот Наталія Сергіївна;

Хіменко Віра Володимирівна.

 

Старший інспектор відділення:

Шевченко Віталій Олексійович.

 

Викладачі циклів:

ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Старший викладач – Шикута Віра Павлівна, майор поліції.

 

СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Викладач – Дрок Микола Олегович, старший лейтенант поліції;

Викладач – Жидкова Євгенія Володимирівна, старший лейтенант поліції;

Викладач – Коцай Степан Володимирович, старший лейтенант поліції.

 

Відділення забезпечує потреби ГУНП, в проходженні первинної професійної підготовки та післядипломної освіти поліцейськими НПУ, на підставі наказів МВС та МОН України; координує діяльність Запорізького центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» (м. Запоріжжя).

Освітній процес у відділенні організовано шляхом спільної діяльності науково-педагогічного та командно-адміністративного складу університету. Змістовий бік навчання визначається та здійснюється провідними кафедрами університету. Процес навчання відбувається у тісній співпраці з керівництвом Департаменту освіти, науки та спорту МВС України, практичними підрозділами ГУНП та УПП, за участі міжнародних інституцій, зокрема ОБСЄ та ICITAP.

Післядипломну освіту поліцейських НПУ спрямовано на послідовне оволодіння ними новими знаннями та уміннями, вдосконаленням професійної майстерності, підвищення їх морально-ділових якостей, вивчення найновіших досягнень науки і техніки, використання позитивного досвіду роботи органів та підрозділів Національної поліції України.

За результатами успішного виконання навчального плану слухачі отримують відповідні свідоцтва та сертифікати.

Наявний аудиторний фонд відділення дає можливість надати освітні послуги в системі післядипломної освіти, з разовим наповненням, у кількості 180 осіб, а саме: лекційна зала на 72 місця обладнана мультимедійними засобами; 4 навчальні аудиторії на 30 місць кожна обладнані комп’ютерною технікою з можливістю доступу до мережі інтернет; аудиторія з мультимедійним тиром; кабінети адміністративного та викладацького складу.

 

Контактні дані:

Адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26, корпус 3, поверх 4

Телефон: (056) 756-45-62

Електронна пошта: cpo@dduvs.in.ua

 


Кількість переглядів сторінки: 20 953