МАЙБУТНІЙ СТУДЕНТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

(навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

Здійснюється підготовка фахівців ступенів вищої освіти «бакалавр», «магістр» на денній та заочній формі навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для системи МВС України, інших міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,підприємств,установ та організацій України.

 

І.Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

 

ІІ. Підготовка бакалаврів за скороченою програмою здійснюється також на основі ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») на денній та заочній формі за всіма спеціальностями. Вступ здійснюється за результатами ЗНО та вступних випробувань на базі ДДУВС.

 

ІІІ. За денною та заочною формою навчання університет здійснює підготовку бакалаврів на основі раніше здобутої вищої («друга вища освіта») за всіма спеціальностями. Вступ здійснюється за результатами вступних випробувань на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

ІV. Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «магістр» здійснюється на базі ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями:

 

Студенти забезпечуються:

– якісними освітніми послугами з використанням новітніх досягнень у сфері вищої освіти та сучасних інформаційних технологій;

– сучасними навчальними аудиторіями, полігонами, комп’ютерними класами, спортивними залами, спеціалізованими навчальними аудиторіями;

– сучасними підручниками, посібниками, навчально-методичною літературою та періодичними виданнями;

– сучасним студентським гуртожитком.

 

Увага! Вартість навчання може змінюватись з урахуванням індексу інфляції.

Наша адреса: м. Дніпро, проспект Гагаріна,26.

Телефони приймальної комісії: (056) 756-46-36,(056) 756-46-30, (099) 772-17-05,(073) 168-39-55


 

Корисні посилання:

 

Для вступників


Кількість переглядів сторінки: 42 003