Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2001 р. було створено Центр правової допомоги «Істина», реорганізований в юридичну клініку на підставі наказу ректора від 25.03.2013 № 97.

При юридичній клініці працює гаряча лінія – Call-центр юридичної клініки «Істина», який виконує допоміжну консультативну функцію та ґендерний консультаційно-інформаційний центр, який виконує консультативну функцію при юридичній клініці для осіб, які потребують безоплатної первинної правової та психологічної допомоги і постраждали від проявів ґендерної нерівності, ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї.

Окрім того, юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України.

Основними завданнями юридичної клініки є: формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом; створення місць для проходження ними академічної практики та стажування; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення заходів з правової освіти населення; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

З тематики наукових досліджень юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було здійснено опублікування низки наукових праць, фахових наукових статей та тез наукових доповідей у збірниках матеріалів конференцій на теренах України та в зарубіжних країнах. Серед них можливо відзначити наступні праці:

Публікації

 

Зустріч студентів-консультантів з суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду (2017 рік)
Зустріч студентів-консультантів з суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду (2017 рік)

Традиційно на початку навчального року кожного вересня відбувається урочисте відкриття роботи юридичної клініки «Істина» із запрошенням поважних гостей, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків і здобувачів вищої освіти.

За період функціонування юридичної клініки відповідно до Плану роботи та з метою здійснення правопросвітніх заходів відповідальними особами систематично проводяться тематичні бесіди за різними темами правового спрямування, тренінги та майстер-класи з актуальних правових питань, семінари, науково-практичні конференції,, круглі столи, зустрічі з юристами-практиками.

Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході - Національній олімпіаді з консультування клієнтів (2018 рік)
Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході – Національній олімпіаді з консультування клієнтів (2018 рік)

Більшість звернень громадян за правовою допомогою до юридичної клініки «Істина» стосуються сфер цивільного, житлового, фінансового, трудового, земельного права та права соціального забезпечення. Особлива активність у зверненнях спостерігається з питань отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)

У своїй діяльності юридична клініка керується Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 25.08.2005, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положенням про юридичну клініку «Істина», затвердженим ректором університету та іншими чинними нормативно-правовими документами.

 

Керівництво юридичною клінікою «Істина» здійснюють:

– директор юридичної клініки «Істина» – Грицай Ірина Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Координаторами діяльності юридичної клініки «Істина» є:

Полонська Оксана Леонідівна, викладач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Карпенко Роман Валерійович, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Керівник сall-центруГудим Інга Володимирівна, викладач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У роботі юридичної клініки «Істина» беруть участь викладачі-консультанти: Грицай І.О., Карпенко Р.В., Талдикін О.В., Обушко В.В., Полєшко Е.П., Шумейко О.М., Завгородній В.А., Завгородня Ю.С., Койко В. І., Полонська О.Л., Тимченко Л. М., Круглова О.О., Репан М.І., Мороз Ю.Г., Літвінов В.І., Тимченко Л.М., Долгорученко К.О., Калініченко З.Д., Конопець В.П., Новосад А.С., Скок А.С., Шиян А.Г., Мороз Ю.Г., Бабанін С. В., Літвінов В.І., Калініченко З.Д., Головіна О.В., Філіпп А.В., Сердюк І.А., Юніна М.П., Черненко А.П., Ігнатов С.О. та інші залучені науково-педагогічні працівники з дев’яти кафедр університету.

В якості студентів-консультантів юридичної клініки «Істина» є: Бурняшова В.В., Кінаш Я.А., Варбанський О.В., Паримський О.Є., Ведмідська А.О., Кононенко А.С., Жовтяк В.Р., Воливач В.О., Усенко Т.І., Снігур Д.Д., Калюжна А.О., Уткіна О.А., Дворняк Ю.С., Риженко Д.В., Погорєленко К.В., Василишина Д.М., Дерманська А.Г., Капінус М.А., Порохня М.М., Коновалова В.В., Сахно В.І., Кравець А.В., Старостенко Л.С., Тимошенко А.С., Чабаненко Т.О., та ін.

Правила прийому, умови вступу до університету!

Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)
Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)

Особливу увагу хотілось би зосередити на тому, що в роботі нашої юридичної клініки активну участь приймають як запрошені практичні працівники, які із задоволенням долучаються до консультування клієнтів, проведення майстер-класів, тренінгів, інтерактивів, так і організації, з якими налагоджений тісний контакт для досягнення позитивного результату у вирішенні питань клієнтів юридичної клініки.

 

Юридична клініка «Істина» активно співпрацює із:

– Дніпропетровською обласною державною адміністрацією

– Дніпропетровською обласною радою

– Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області

– Головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області

– Фондом народонаселення ООН

– Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців

– Управлінням Верховного комісара ООН по правам людини

– Центрами надання безоплатної вторинної допомоги м. Дніпро та Дніпропетровської області

– Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників»

– Громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна»

– Громадською організацією «Гендерний клуб «Дніпро»

– Громадською організацією «Промінь Дніпро»

– Громадською організацією «Правозахисна Група «СІЧ»

– Юридичною клінікою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

– Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності

– Інформаційно-консультаційним гендерним центром

 

Співпраця із зазначеними організаціями здійснюється на підставі договірних відносин на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні у якості студентів-консультантів до роботи юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Режим роботи юридичної клініки: понеділок, вівторок, четвер (з 14.30 до 17.00).

Адреса юридичної клініки: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).

Телефон: 0800501444.

 

 

Інформація про юридичну клініку на базі Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

Юридична клініка «Соломон»

 


Кількість переглядів сторінки: 13 160