Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2001 р. було створено Центр правової допомоги «Істина», реорганізований в юридичну клініку на підставі наказу ректора від 25.03.2013 № 97.

Великий внесок становлення, розвиток та функціонування Юридичної клініки «Істина» зробили:

Наливайко Лариса Романівна – проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Грицай Ірина Олегівна – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації, доктор юридичних наук, професор.

При юридичній клініці працює гаряча лінія – Call-центр юридичної клініки «Істина», який виконує допоміжну консультативну функцію та ґендерний консультаційно-інформаційний центр, який виконує консультативну функцію при юридичній клініці для осіб, які потребують безоплатної первинної правової та психологічної допомоги і постраждали від проявів ґендерної нерівності, ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї.

Окрім того, юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України.

Основними завданнями юридичної клініки є: формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом; створення місць для проходження ними академічної практики та стажування; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення заходів з правової освіти населення; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

З тематики наукових досліджень юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було здійснено опублікування низки наукових праць, фахових наукових статей та тез наукових доповідей у збірниках матеріалів конференцій на теренах України та в зарубіжних країнах. Серед них можливо відзначити наступні праці:

Традиційно на початку навчального року кожного вересня відбувається урочисте відкриття роботи юридичної клініки «Істина» із запрошенням поважних гостей, науково-педагогічних працівників, юристів-практиків і здобувачів вищої освіти.

За період функціонування юридичної клініки відповідно до Плану роботи та з метою здійснення правопросвітніх заходів відповідальними особами систематично проводяться тематичні бесіди за різними темами правового спрямування, тренінги та майстер-класи з актуальних правових питань, семінари, науково-практичні конференції,, круглі столи, зустрічі з юристами-практиками.

Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході - Національній олімпіаді з консультування клієнтів (2018 рік)
Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході – Національній олімпіаді з консультування клієнтів (2018 рік)

Більшість звернень громадян за правовою допомогою до юридичної клініки «Істина» стосуються сфер цивільного, житлового, фінансового, трудового, земельного права та права соціального забезпечення. Особлива активність у зверненнях спостерігається з питань отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)
Підписання меморандуму про співпрацю з Чечелівською та Соборною районними у місті Дніпрі радами (2018 рік)

У своїй діяльності юридична клініка керується Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 25.08.2005, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положенням про юридичну клініку «Істина», затвердженим ректором університету та іншими чинними нормативно-правовими документами.

Національна Олімпіада юридичних клінік України з консультування клієнтів англійською мовою (грудень 2019 року, м. Острог)
Національна Олімпіада юридичних клінік України з консультування клієнтів англійською мовою (грудень 2019 року, м. Острог)
XІІ Всеукраїнський правовий ВІП-турнір серед студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти України (грудень 2019 року, м. Київ)
XІІ Всеукраїнський правовий ВІП-турнір серед студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти України (грудень 2019 року, м. Київ)
Тренінг для студентів-клініцистів юридичної клініка «Істина», яку на підставі конкурсного відбору було обрано для участі у Проєкті «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг»  (березень 2020 року, м. Слов’янськ)
Тренінг для студентів-клініцистів юридичної клініка «Істина», яку на підставі конкурсного відбору було обрано для участі у Проєкті «Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг» (березень 2020 року, м. Слов’янськ)
Літня Школа Асоціації юридичних клінік України - 2020 «Належне адміністрування – запорука успішної діяльності юридичної клініки» (серпень 2020 року, м. Святогірськ)
Літня Школа Асоціації юридичних клінік України – 2020 «Належне адміністрування – запорука успішної діяльності юридичної клініки» (серпень 2020 року, м. Святогірськ)

 

Правила прийому, умови вступу до університету!

Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)
Семінар на тему «Гендерно-обумовлене насильство: що потрібно знати організаціям, які працюють з ВПО та громадами у Дніпропетровській області» (2017 рік)

Директором юридичної клініки «Істина» є Олена Орлова, доцент кафедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Заступник директора – Катерина Грідіна, викладач кафедри загальноправових дисциплін.

Координаторами діяльності юридичної клініки «Істина» є Оксана Поклонська та Роман Карпенко, викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін.

Керівником гендерного консультативно-інформаційного центру є Наталія Шуліка.

У роботі юридичної клініки «Істина» беруть участь науково-педагогічні працівники майже усіх кафедр університету, а також запрошені практичні працівники, які із задоволенням долучаються до консультування клієнтів, проведення майстер-класів, тренінгів, інтерактивів, так і організації, з якими налагоджений тісний контакт для досягнення позитивного результату у вирішенні питань клієнтів юридичної клініки.

Особливу увагу хотілось би зосередити на тому, що в роботі нашої юридичної клініки активну участь приймають як запрошені практичні працівники, які із задоволенням долучаються до консультування клієнтів, проведення майстер-класів, тренінгів, інтерактивів, так і організації, з якими налагоджений тісний контакт для досягнення позитивного результату у вирішенні питань клієнтів юридичної клініки.

 

Юридична клініка «Істина» активно співпрацює із:

– Дніпропетровською обласною державною адміністрацією

– Дніпропетровською обласною радою

– Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

– Головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області

– Фондом народонаселення ООН

– Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців

– Управлінням Верховного комісара ООН по правам людини

– Центрами надання безоплатної вторинної допомоги м. Дніпро та Дніпропетровської області

– Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників»

– Громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна»

– Громадською організацією «Гендерний клуб «Дніпро»

– Громадською організацією «Промінь Дніпро»

– Громадською організацією «Правозахисна Група «СІЧ»

– Юридичною клінікою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

– Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності

– Інформаційно-консультаційним гендерним центром

 

Співпраця із зазначеними організаціями здійснюється на підставі договірних відносин на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні у якості студентів-консультантів до роботи юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Режим роботи юридичної клініки: понеділок, вівторок, четвер (з 14.30 до 17.00).

Адреса юридичної клініки: 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).

Телефон: 0800501444.

 

 

 

Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України: як отримати допомогу?

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ працює Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Він надає правову, психологічну та інформаційну допомогу.

Фахівці центру працюють із різними категоріями громадян, зокрема з військовими, полоненими, звільненими з полону або демобілізованими з військової служби захисниками та членами їхніх родин, із сім’ями зниклих безвісти або загиблих захисників.

Ключовий напрям роботи центру – надання юридичної, психологічної та інформаційно-консультативної підтримки щодо забезпечення дотримання гарантій захисту прав і основоположних свобод військових та членів їхніх родин.

Для отримання необхідної інформації пишіть на електронну пошту: Poshuk.dopomoga@gmail.com або телефонуйте: +38(096)209-79-12.

Графік роботи центру:

ПН-ПТ, з 10:00 до 15:00.

 


Кількість переглядів сторінки: 20 153