Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у 2001 р. було створено Центр правової допомоги «Істина», реорганізований в юридичну клініку на підставі наказу ректора від 25.03.2013 № 97.

З 2013 року роботу юридичної клініки координує кафедра загальноправових дисциплін. Спрямовує та забезпечує роботу Юридичної клініки «Істина» проректор ДДУВС  Наливайко Лариса, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Юридична клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ надає консультації з різних галузей права, включно з приводу вирішення правових питань учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, окрему групу становлять консультації за зверненням щодо допомоги родинам полонених, загиблих та зниклих безвісти, оскільки науково-педагогічні працівники університету, практики та здобувачі вищої освіти долучаються до надання правової допомоги у Консультативному центрі з питань забезпечення прав і свобод захисників України, що створений на базі ДДУВС.

При юридичній клініці працює гаряча лінія – Call-центр юридичної клініки «Істина», який виконує допоміжну консультативну функцію та ґендерний консультаційно-інформаційний центр, який виконує консультативну функцію при юридичній клініці для осіб, які потребують безоплатної первинної правової та психологічної допомоги і постраждали від проявів ґендерної нерівності, ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї.

Основними завданнями юридичної клініки є: формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей практичної; створення місць для проходження ними академічної практики та стажування; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення заходів з правової освіти населення; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

У своїй діяльності юридична клініка керується Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 25.08.2005, Стандартами діяльності юридичних клінік України, прийнятими на З’їзді Асоціації юридичних клінік України 19.06.2014, законами України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI, Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положенням про юридичну клініку «Істина», затвердженим ректором університету та іншими чинними нормативно-правовими документами.

Юридична клініка «Істина» активно співпрацює із:

– Дніпропетровською обласною державною адміністрацією

– Дніпропетровською обласною радою

– Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

– Головним управлінням національної поліції у Дніпропетровській області

– Фондом народонаселення ООН

– Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців

– Управлінням Верховного комісара ООН по правам людини

– Центрами надання безоплатної вторинної допомоги м. Дніпро та Дніпропетровської області

– Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників»

– Громадською міжнародною правозахисною організацією «Ла Страда – Україна»

– Громадською організацією «Гендерний клуб «Дніпро»

– Громадською організацією «Промінь Дніпро»

– Громадською організацією «Правозахисна Група «СІЧ»

– Юридичною клінікою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

– Навчально-науковою лабораторією дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності

Співпраця із зазначеними організаціями здійснюється на підставі договірних відносин на безоплатній основі, виходячи із взаємних інтересів, для надання безоплатної правової допомоги та створення належних умов для підготовки юридичних кадрів, які задіяні у якості студентів-консультантів до роботи юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік України та активно долучається до заходів, що проводить асоціація (Національній Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів, Зимовій школі з консультування клієнтів, З’їздах та Форумах асоціації)

Участь команди ЮК «Істина» у всеукраїнському масштабному заході – Національній олімпіаді з консультування клієнтів

 

Національна Олімпіада юридичних клінік України з консультування клієнтів англійською мовою (м. Острог)

 

Національна Олімпіада юридичних клінік з консультування клієнтів – 2021 (на базі Національного університету «Острозька академія»)

 

Національна Олімпіада юридичних клінік з консультування клієнтів –2022 (на базі Національного університету «Острозька академія»)

 

Юридична клініка проводить практики/стажування в межах академічної мобільності для здобувачів вищої освіти з інших держав. 

Пройшли стажування базі юридичної клініки «Істина» здобувачі вищої освіти з Болгарії (студентка Софійського університету «Saint Kliment Ohridski» Жанін аль-Шаргабі) та Туреччини (студент університету «Dokuz Eylul» Мерт Юксель)

 

На постійній основі проводяться практичними працівниками та науково-педагогічними співробітниками університету тренінги, майстер-класи, практичні заняття та тематичні бесіді за різними юридичними спрямуваннями.

Велику увагу юридична клініка «Істина» приділяє науковим дослідженням у сфері юридичної клінічної діяльності, результати яких відображаються в опублікуванні низки наукових праць, фахових наукових статей та тез наукових доповідей у збірниках матеріалів конференцій на теренах України та в зарубіжних країнах.

Зимова школа з консультування клієнтів Асоціації юридичних клінік України «Прокачай скіли з консультування»   (2022)

 

Вже традиційною є щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена безоплатній правовій допомозі та юридичній клінічній діяльності. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Правнича освіта та юридична клінічна практика» (м. Дніпро, 08 грудня 2021 р.)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична клінічна практика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, листопада 2022 р.)

 

Окремий напрям діяльності юридичної клініки – це правопросвітницькі заходи, а саме: виступи на радіо та телебаченні, розробка та розповсюдження інформаційних флаєрів.

Студенти (курсанти)-консультанти беруть участь у судових засіданнях Дніпропетровського окружного адміністративного суду та Третього апеляційного адміністративного суду, де отримують практичний досвід.

Активно впроваджується в освітній процес основи клінічної діяльності. Розроблений навчально-методичний комплекс та викладається навчальна дисципліна «Основи юридичної клінічної практики»; підготовлений практикум «Основи юридичної клінічної практики»; підготовлений термінологічний словник «Основи юридичної клінічної практики».

Директором юридичної клініки «Істина» є Олена Орлова, доцент кафедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

Координаторами діяльності юридичної клініки «Істина» є Анастасія Аксютіна, Юлія Лебедєва та Роман Карпенко.

Режим роботи юридичної клініки: понеділок, вівторок, четвер (з 14.30 до 17.00). 

Адреса юридичної клініки: 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 26 (1 поверх, 1 «свічка»; вхід з вулиці).

Для отримання необхідної інформації телефонуйте (Viber, Telegram, WhatsApp):

+38(066)753-33-58 – Орлова Олена Олександрівна

+38(098)434-65-40 – Аксютіна Анастасія Володимирівна

+38(097)532-89-39 – Петрушевська Валентина Костянтинівна

+38(067)761-05-18 – Карпенко Роман Валерійович

Е-mail: istina.urklinika@gmail.com

 

Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України: як отримати допомогу?

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ працює Консультаційний центр з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Він надає правову, психологічну та інформаційну допомогу.

Фахівці центру працюють із різними категоріями громадян, зокрема з військовими, полоненими, звільненими з полону або демобілізованими з військової служби захисниками та членами їхніх родин, із сім’ями зниклих безвісти або загиблих захисників.

Ключовий напрям роботи центру – надання юридичної, психологічної та інформаційно-консультативної підтримки щодо забезпечення дотримання гарантій захисту прав і основоположних свобод військових та членів їхніх родин.

Для отримання необхідної інформації пишіть на електронну пошту: Poshuk.dopomoga@gmail.com або телефонуйте: +38(096)209-79-12.

Графік роботи центру:

ПН-ПТ, з 10:00 до 15:00.

 


Кількість переглядів сторінки: 22 389