Історія навчального закладу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА МІЛІЦІЇ

1966–1992

Історія навчального закладу бере початок з середини 60-х років минулого століття, коли в умовах погіршення економічної та політичної ситуації в суспільстві постала потреба у підготовці кваліфікованих фахівців для правоохоронних органів. Хоча на той час в Україні вже діяла мережа навчальних закладів, які готували командний склад для органів міліції. Вищу юридичну освіту працівники міліції одержували на юридичних факультетах інститутів та університетів. У Києві працювала Вища школа Міністерства охорони громадського порядку УРСР, створена у 1960 році. Поряд зі стаціонаром вона мала велике заочне відділення. Юристів середньої кваліфікації для міліції готували Одеська, Львівська, Донецька та Івано-Франківська середні спеціальні школи міліції.

Та все ж, відсутність середніх шкіл міліції гостро відчувалася у ряді регіонів, в тому числі й у Придніпровському – одному з найбільш розвинених промислових, наукових та культурних центрів України.

Тодішнє керівництво республіки та обласного управління охорони громадського порядку виступило ініціатором заснування на Дніпропетровщині навчального закладу, який мав забезпечити оперативні та адміністративні підрозділи кадрами начальницького складу із середньою юридичною освітою.

Тому 16 березня 1966 року наказом № 082 Міністерства охорони громадського порядку УРСР і було засновано Дніпропетровську спеціальну середню школу міліції. Під її приміщення виділено колишній робітничий гуртожиток по проспекту ім. Газети «Правда», 97, в якому розташовувався також Амур-Нижньодніпровський райвідділ міліції міста Дніпропетровська. Згодом постійним місцем дислокації закладу стало спеціально збудоване містечко по вулиці Артема, 147.

Першим начальником школи призначено полковника міліції Сваволю Василя Олексійовича (1966–1973), котрий прийшов на цю посаду з досвідом роботи в Одеській та Львівській школах міліції. Другим керівником закладу став полковник міліції Путов Анатолій Васильович (1973–1986), якого змінив полковник міліції Зайченко Григорій Андрійович (1986–1997).

У різні роки заступниками керівників навчального закладу працювали:

з навчальної частини – полковники міліції Бойко Григорій Омелянович, Зайченко Григорій Андрійович, Берестовий Ерій Васильович;

зі стройової частини – полковники міліції Алексєєв Василь Васильович, Хоменко Афанасій Афанасійович, Петишко Василь Якович, Соколов Сергій Сергійович, Сипченко Анатолій Григорович, Бабіч Валерій Михайлович;

з політичної частини – підполковник міліції Виноградов Петро Денисович, полковники міліції Зайченко Григорій Андрійович, Кротенко Костянтин Іванович;

з господарчої частини – Курганський Борис Михайлович, Шамарін Федір Архипович, полковник міліції Луговський Микола Андрійович, підполковник міліції Федюкович Євген Васильович, полковник міліції Левадський Микола Олександрович.

Набір викладацького та командного складу до школи здійснено за рахунок працівників органів внутрішніх справ області і представників інших середніх шкіл міліції України. Перемінний склад курсантів набирався з числа осіб, які відслужили в армії, мали позитивні характеристики і рекомендації для роботи в органах внутрішніх справ.

Крім стаціонарного навчання школа міліції здійснювала підготовку спеціалістів з числа практичних працівників органів внутрішніх справ на заочному відділенні, як у Дніпропетровську, так і на навчально-консультаційних пунктах у Харкові та Запоріжжі. Вступники на заочне відділення складали вступні іспити з тих предметів, що і вступники на головне (очне) відділення. У складі навчального закладу функціонували курси підготовки та підвищення кваліфікації.

Під час першого набору у вересні 1966 року на основне (очне) відділення було прийнято 164, а на заочне – 188 чоловік. Серед зарахованих на денне відділення переважали сержанти міліції, рядові міліціонери, демобілізовані воїни, службовці. Більшість з них були з Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей.

За навчальним планом курсантам, поряд із загальнотеоретичними дисциплінами, викладалися також спеціальні предмети, які вели Бойко Г.О., Чубар І.С., Яловий І.П., Євдокимов О.Ф. та інші.

Нелегкими були перші кроки молодої школи: бракувало підручників, спеціальної літератури, технічних засобів навчання. Не було подвір’я, стройового плацу, власної їдальні, клубу, спортзалу, допоміжних приміщень. Більшість курсантів проживала у робітничому гуртожитку. Але незважаючи на це, курсанти і викладачі багато зробили для покращення побутових умов, зміцнення матеріальної бази.

Навчання тривало два роки. Всього за час існування середня школа міліції здійснила 24 випуски і підготувала майже 9 тисяч спеціалістів. Місцями призначення для них стали практично всі області України, Придніпровська залізниця та різні регіони нинішньої Російської Федерації.

Особовий склад школи брав участь у виконанні державних завдань: на будівництві Байкало-Амурської магістралі, з охорони громадського порядку у Москві під час проведення ХХІІ Олімпійських ігор, ХІІ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, Ігор Доброї волі, З’їзду народних депутатів СРСР, при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС тощо.

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ УЧИЛИЩЕ МІЛІЦІЇ

1992–1997

 

Із здобуттям Україною незалежності, розпочалася розбудова держави. Гостро відчувалася нестача високопрофесійних кадрів, які могли б успішно протистояти корупції, бандитизму, насильницько-корисливим посяганням, захопленню карними елементами заручників, викривати і знешкоджувати злочинні групи. У зв’язку з цим, 11 березня 1992 року наказом МВС № 139 школу міліції було реорганізовано в Дніпропетровське училище міліції МВС України. Його ректором залишився Зайченко Г.А. (1992–1997).

За час існування у цьому статусі освітній заклад зазнав певних змін: термін навчання збільшено до 3-х років, до кандидатів на навчання зараховувалась також молодь відразу після закінчення середньої загальноосвітньої школи, навчальну структуру розподілено на дев’ять циклів, передбачалися нові дисципліни, викладацький склад поповнився першими кандидатами юридичних та інших наук, розширилася матеріально-технічна база. За п’ять років училище міліції випустило близько двох тисяч фахівців.

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  ЮРИДИЧНИЙ  ІНСТИТУТ  МВС  УКРАЇНИ

1997–2001

У квітні 1997 року навчальний заклад очолив полковник міліції Негодченко Олександр Володимирович, а 1 вересня того ж року Постановою Кабінету Міністрів України № 945 на базі Дніпропетровського училища міліції створено Дніпропетровський юридичний інститут МВС України. Ректором інституту було призначено Негодченка О.В., якому у 2000 році було присвоєно звання генерал-майора міліції, а 2008 року – генерал-лейтенанта міліції.

Проректорами вищого навчального закладу свого часу були:

перші проректори – доктор юридичних наук, професор полковник міліції Мисливий Володимир Андрійович, генерал майор міліції Завідонов Дмитро Євгенович;

перші проректори з навчальної та методичної роботи – кандидати юридичних наук, доценти полковники міліції Остапець Сергій Леонідович та Ведєрніков Юрій Анатолійович;

з наукової роботи – доктор юридичних наук, професор полковник міліції Мисливий Володимир Андрійович;

по роботі з особовим складом – підполковник міліції Ранчуков Йосип Гаврилович, полковник міліції Яковенко Валерій Олексійович, підполковник міліції Мухоїд Микола Миколайович;

зі стройової частини та режиму (пізніше – по службі) – полковник міліції Юшко Володимир Васильович, підполковник міліції Головченко Андрій Іванович, генерал-лейтенант міліції Калинюк Віктор Юхимович;

з господарської частини – полковник міліції Гаркавий Станіслав Васильович.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України у квітні 1998 року інституту передано військове містечко по проспекту Гагаріна, 26, що є нинішньою адресою навчального закладу.

У структурі інституту було створено 3 факультети: кримінальної міліції, економічної безпеки та правознавства, а також відділення заочного навчання, відділення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ. Для забезпечення наукової, навчальної та методичної роботи сформовано 12 кафедр: соціальних дисциплін, історії та українознавства, мовної підготовки, загально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін, адміністративного права та адміністративної діяльності, кримінального права та кримінології, кримінального процесу та криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, економічної безпеки, інформатики та спеціальної техніки, тактико-спеціальної та фізичної підготовки. У вересні 1998 року в інституті розпочалися заняття першого набору курсантів і студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство».

 

ЮРИДИЧНА  АКАДЕМІЯ  МВС  УКРАЇНИ

2001–2005

16 листопада 2001 року вищий навчальний заклад зазнає нових змін: Постановою Кабінету Міністрів України № 1491 інститут перетворено в Юридичну академію МВС України. Внаслідок реорганізації структурних підрозділів інституту, в академії з’явився Навчально-науковий інститут «Правознавство», на базі окремих кафедр, після їх реформування та розподілу, створено нові: філософії, українознавства, іноземних мов, теорії та історії держави і права, конституційного права, цивільного права і процесу, приватного права, організації боротьби з економічною злочинністю, економіко-правових дисциплін. Всього діяло 17 кафедр а також 3 науково-дослідні лабораторії: протидії злочинності, криміналістичних досліджень, соціологічного моніторингу.

Юридичній академії МВС було підпорядковане Криворізьке училище професійної підготовки працівників міліції. Для належної організації профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді на її базі створено навчально-виховний комплекс у складі Інформаційно-юридичного ліцею та профільних класів і спеціалізованих шкіл міста Дніпропетровська й області, відкрито підготовче відділення.

За час існування академія провела три набори курсантів, студентів та слухачів, а у червні й грудні 2002 року здійснила перший випуск спеціалістів за спеціальностями «Правоохоронна діяльність» та «Правознавство». В цілому, станом на 2002 рік навчальний заклад закінчили 12388 юнаків і дівчат – молодих лейтенантів міліції, які поповнили районні, міські, галузеві відділи міліції Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської та багатьох інших областей України, Камчатки, Сибіру, Уралу, Поволжя, Центрально-Чорноземного, Північно-Західного та інших регіонів.

У вересні 2002 року в академії розпочала роботу магістратура, а з 2003 року – система підготовки науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації в докторантурі та ад’юнктурі. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 21 грудня 2004 року № 53 академію було віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, з правом готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ

з 2005 року

Остання зміна юридичного статусу навчального закладу сталася 8 вересня 2005 року, коли Постановою Кабінету Міністрів України № 880 Юридичну академію МВС України було реорганізовано у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Відповідно до цієї постанови до складу університету було передано також Запорізький юридичний інститут МВС України.

З того часу керівництво, науково-педагогічній склад, технічний персонал постійно докладають зусиль для створення стартових умов щодо забезпечення широкопрофільності навчального закладу. Після реорганізації академії в складі університету діяло 26 кафедр, 4 факультети (кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, підготовки слідчих, заочного навчання працівників органів внутрішніх справ, Криворізький факультет), Навчально-науковий інститут права і менеджменту (потім – ННІ права та безпеки), у складі якого був юридичний факультет з відділенням денного й заочного навчання, відділення довузівської підготовки, відділення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ, центр післядипломної освіти, а також Запорізький юридичний інститут ДДУВС.

 

З 2011 по 2014 рік навчальний заклад очолював доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України генерал-майор міліції Алфьоров Сергій Миколайович.

З березня по листопад 2015 року навчальний заклад очолював доктор юридичних наук, професор полковник міліції Лошицький Михайло Васильович.

З листопада 2015 року по травень 2017 року навчальний заклад очолював кандидат юридичних наук Глуховеря Віталій Андрійович.

З жовтня 2017 року по серпень 2023 року навчальний заклад очолював полковник поліції Фоменко Андрій Євгенович.

З серпня 2023 року ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ призначено полковника поліції Олександра Моргунова.


12 161