Сертифікати про акредитацію, ліцензії


 

 

 

 

 

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

Сертифікати про акредитацію, ліцензії

 

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Ліцензія: АЕ № 527899 дата видачі 09.02.2015)

 


 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.


 

Експертний висновок щодо акредитації напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» (081 «Право») освітнього ступеню бакалавр

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Право (поліцейські)» зі спеціальності 081 «Право» другого (магістерського) рівня

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність (поліцейські)» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня

Експертний висновок щодо акредитації освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня

 

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Правоохоронна діяльність»

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Правоохоронна діяльність (поліцейські)»

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Публічне управління та адміністрування»(магістерський рівень)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Ефективність захисту соціально-економічних систем» (магістерський рівень)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Психологія» (магістерський рівень)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Психологія» (молодший бакалавр)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент» (бакалаврський рівень)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 081 “Право” (третій освітньо-науковий рівень)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 053 Психологія (бакалавр)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Економічна аналітика та захист економіки» (бакалаврський рівень)

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Економіка» (початковий рівень)


Кількість переглядів сторінки: 7 200