Забезпечення якості освітньої діяльності

Метою створення відділення забезпечення якості освітньої діяльності є вирішення завдань інформаційного та аналітичного характеру внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у відповідності до вимог державних і міжнародних стандартів на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Перевагами впровадження системи управління якістю освітньої діяльності в університеті є:

− покращення поінформованості про якість надання освітніх послуг;

− впровадження інноваційних механізмів забезпечення якості освітньої діяльності;

− врахування потреб та потенційних очікувань замовників та споживачів освітніх послуг;

− постійне підвищення якості надання освітніх послуг в університеті;

− покращення позицій конкурентоспроможності університету в порівнянні з іншими закладами вищої освіти.

 

Основними стратегічними завданнями відділення забезпечення якості освітньої діяльності є:

− сприяння реалізації місії та стратегії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ у сфері забезпечення якості освітньої діяльності;

− координація, підтримка та контроль за структурними підрозділами університету щодо виконаних робіт у сфері забезпечення якості освітньої діяльності;

− забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

− проведення науково-практичного семінару з питань академічної доброчесності для наукових та науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

− проведення просвітницьких заходів для здобувачів вищої освіти університету щодо дотримання принципів академічної доброчесності;

− забезпечення звітності, контролю та моніторингу показників діяльності із забезпечення якості освіти в університеті;

− здійснення поточного моніторингу та періодичний перегляду освітніх програм Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

КЕРІВНИЙ ОРГАН:

 

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вакулич Марія Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент

 

Контактний телефон: +38(096)960-87-12

E-mail: vakulich_maria@ukr.net


Кількість переглядів сторінки: 1 613