Моніторинг якості вищої освіти

Анкета для опитування роботодавцiв щодо рівня підготовки випускників ДДУВС та якості освітнього процесу

Опитування з визначення рівня задоволеності курсантами проходженням практичної підготовки.

Опитування з визначення рівня задоволеності курсантами проходженням стажування.

Опитування з визначення рівня задоволеності студентами проходженням практичної підготовки.

Опитування з визначення рівня задоволеності студентами проходженням стажування.

Опитування щодо задоволеності здобувачами вищої освіти рівнем забезпечення Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ права на індивідуальну освітню траєкторію.

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування здобувачів вищої освіти 2022 року набору щодо рівня задоволеності якістю надання освітніх послуг Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.

Результати опитування здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, освітньо-наукової програми «Економіка» щодо якості освітніх послуг, які надаються за відповідною освітньою програмою у ДДУВС.


 

АНКЕТИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ:

для здобувачів вищої освіти

для науково-педагогічних працівників

Термін заповнення анкет – до 15 лютого 2021 року.


 

АНКЕТА щодо задоволеності забезпеченням якості вищої освіти і освітньої діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності 053 “Психологія” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (рівень вищої освіти “Молодший бакалавр”)

Прийом відповідей завершено.

РЕЗУЛЬТАТИ моніторингу задоволеності забезпеченням якості вищої освіти і освітньої діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (рівень вищої освіти «Молодший бакалавр»)


 

АНКЕТА щодо задоволеності забезпеченням якості освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ОКР «Магістр») 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати моніторингу задоволеності якістю освітніх послуг здобувачів вищої освіти ступеня магістра (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»)


 

АНКЕТА щодо задоволеності забезпеченням якості вищої освіти і освітньої діяльності здобувачів вищої освіти кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Прийом відповідей завершено.

РЕЗУЛЬТАТИ моніторингу задоволеності забезпеченням якості вищої освіти і освітньої діяльності здобувачів вищої освіти кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

АНКЕТА щодо задоволеності забезпеченням якості вищої освіти і освітньої діяльності здобувачів вищої освіти кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Прийом відповідей завершено.

РЕЗУЛЬТАТИ моніторингу задоволеності забезпеченням якості вищої освіти і освітньої діяльності здобувачів вищої освіти кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

Моніторинг якості освітньої програми

 


 

Визначення рівня задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. за факультетами:

 

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. (Факультет соціально-психологічної освіти та управління)

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. (Юридичний факультет)

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. (Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції)

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. (Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань)

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. (Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності)

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо задоволеності викладанням навчальних дисциплін весняного семестру 2020-2021 н.р. (Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування)

 


Кількість переглядів сторінки: 867