Опитування стосовно академічної доброчесності

2022-2023 навчальний рік

Анкета для науково-педагогічних працівників ДДУВС щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності (2022-2023 навчальний рік).

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності (2022-2023 навчальний рік).

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування науково-педагогічних працівників щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності


 

2021-2022 навчальний рік

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ОПИТУВАННЯ

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо встановлення рівня задоволеності процедурою перевірки курсових робіт (проєктів) на унікальність та на наявність академічного плагіату

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності 2 курсу (спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності 3 курсу (спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності 4 курсу (спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);

Анкета для здобувачів вищої освіти ДДУВС щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності групи МЗ-ПС-021 (спеціальність 053 “Психологія”, другий рівень вищої освіти “магістерський”), 2 курс


 

2020-2021 навчальний рік

АНКЕТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДДУВС ЩОДО ДОТРИМАННЯ НОРМ ТА ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ (у розрізі факультетів ДДУВС)

Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

Факультет підготовки фахівців для підрозділів стратегічних розслідувань

Юридичний факультет

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Термін заповнення анкети з академічної доброчесності – до 22 лютого 2021 р.


 

АНКЕТА ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДДУВС ЩОДО ДОТРИМАННЯ НОРМ ТА ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Термін заповнення анкети з академічної доброчесності – до 15 лютого 2021 р.


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Прийом відповідей завершено.

АНКЕТА з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Прийом відповідей завершено.

Звіт про результати опитування щодо академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ОКР «Магістр») 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності 051 Економіка ОКР Магістр

Результати проведення анкетування з академічної доброчесності 051 Економіка ОКР Магістр


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ОКР «Бакалавр») 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності 073 Менеджмент ОКР Бакалавр

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності 073 Менеджмент ОКР Бакалавр


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Психологія” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ОКР «Магістр») 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності Психологія ОКР Магістр

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності Психологія ОКР Магістр


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Психологія” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (рівень вищої освіти «Молодший бакалавр») 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності Психологія (рівень вищої освіти “Молодший бакалавр”)

Результати проведення анкетування ЗВО з академічної доброчесності Психологія (рівень вищої освіти “Молодший бакалавр”)


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати проведення анкетування з академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 

АНКЕТА з академічної доброчесності для науково-педагогічних працівників кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2020-2021 н.р.

Прийом відповідей завершено.

Результати проведення анкетування з академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Результати проведення анкетування з академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ


 


Кількість переглядів сторінки: 1 982